Insplorion mellan
rapporterna: Q3,5

Riggat för tillväxt

Det har varit en fantastisk tid att vara med och ta Insplorion till det bolag det är idag. Tiden går fort, det känns inte alls som de dryga 10 år sedan som det är, då jag blev kontaktad för att coacha ett nytt sensorprojekt på Chalmers Entreprenörsskola, då kallat CleanSense. När projektet bolagiserades övergick rollen till styrelsen, för att därpå, när bolaget behövde tillväxtkapital, ta det operativa VD-skapet.

Att ta produkter till marknaden baserat på innovationer ifrån akademi är lite extra krångligt och förenat med hög risk. Tekniska osäkerheter uppstår löpande vid produktutvecklingen. Dessutom ska produkten matchas mot ett marknadsbehov som initialt endast är ytligt kartlagt. Samtidigt är det just den kombinationen, att komma in med ny och oväntad teknik, lite från sidan in på en marknad, som möjliggör att kunna vara rejält omvälvande och disruptiv. Med Insplorion har vi nu gått från akademiska avhandlingar via en instrumentaffär till sensorer för att globalt kunna påskynda övergången till fossilfri energi.

Instrumentaffären, som var bolagets fokus under de första åren, har befäst grundteknikens kapacitet och lagt grunden för kommande affärsområden. Idag finns över 100 akademiska publikationer från forskargrupper från hela värden, som visar och verifierar vad tekniken går för.

Från instrumentaffären har affärsområdena med de stora potentialerna vuxit, med luftkvalitet- vätgas- och batterisensorer. Att lämna över nu när även dessa områden börjar få fäste på marknaden är tillfredställande. Batterisensorn används idag av en av de stora tyska fordonstillverkarna i deras omställning till elektrisk drivlina. Luftkvalitetsensorn används i ökad grad i pilotprojekt där ett har gått vidare i för en kund i Storbritannien som samtidigt lett till ett tätare samarbete med AAC Eurovent, som beskrivs mer nedan.

Vätgassensorns framfart är kanske extra rolig då den fanns med som möjlighet för tekniken redan innan bolaget var bildat (se Elektronik i Norden från 2009) . Under en lång tid var marknaden sval kring allt som hade med vätgas att göra. Idag är intresset helt omvänt där vi idag återkommande blir kontaktade kring förfrågningar för vår sensor, där nuvarande lösningar inte är tillräckligt robusta, noggranna eller snabba. Förändringen kring vätgas syns även i investeringsviljan där vi på Insplorion knutit till oss AP Ventures som en strategisk investerare inom vätgasekonomin.

Mest stolt är jag dock över det fantastiska team jag har fått vara med och forma under dessa år. Insplorion har idag ett starkt och mångsidigt team som spänner från djup teknisk kunskap till driftig affärsutveckling och försäljning. Det är grymma medarbetare med rätt glöd och kämparanda som gör att jag är helt övertygad om att de stora framgångarna som fortfarande ligger i framtiden, när Insplorions sensorer blir viktigt del för att snabba på övergången till fossilfria energisystem globalt, kommer ske. Så det är med varm hand jag nu lämnar över till Johan Rask (som nedan fått svara på några frågor) att fortsätta Insplorions tillväxtresa.
Patrik Dahlqvist, avgående VD Insplorion


”Vi är glada att byta till Insplorions NO2-sensor”

Insplorion och brittiska AAC Eurovent – specialister på luftfilterringssystem – har tecknat ett återförsäljaravtal. Avtalet innebär att AAC kan integrera Insplorions luftkvalitetssensor i sina system som sedan kan säljas under eget varumärke.

AAC Eurovent har försett den brittiska marknaden med ventilationssystem i över 30 år. Återförsäljaravtalet som tecknats har föregåtts av pilotprojekt för en av AAC.s kunder som föll mycket väl ut.

“Vi har tidigare arbetat med elektrokemiskt baserade sensorer för våra system och är glada över att nu byta till Insplorions NO2-sensor eftersom vi har sett utmärkta resultat i en nyligen genomförd kundstudie”, kommenterar Robin Elshout, VD på AAC Eurovent.

Insplorions sensor kommer huvudsakligen att vara en integrerad del för specifika NO2-reningsapplikationer. I Storbritannien råder en högre medvetenhet om att NO2 är skadligt.

”AAC är en premiumleverantör och när våra teknologier kombineras kommer det att leda till att marknaden öppnas upp ytterligare”, säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Läs pressmeddelandet


Uppdatering affärsgrenar

Vätgassensorer. Huvudfokus på kort sikt är arbetet med pilotstudien för ett svenskt bolag inom transport som kommunicerades i slutet på förra året och som nu är i full gång. Inom projektet anpassas vätgassensorn till att kunna avläsas på distans via fiberoptik som en del i matchningen till kundens specifika behov. Dessa anpassningar till fiber går att genomföra med förhållandevis snabb takt då de till viss del redan används inom instrument- och batterisensorapplikationerna. Målsättningen är att studien ska leda till framtagandet av en gemensam produkt för att möjliggöra snabb detektion av vätgas inom kundens användningsområde.

Parallellt pågår arbetet för att starta fler industriellt finansierade pilotstudier där vi sett ett stort intresse inom olika process-tekniska tillämpningar.

Batterisensorer. Utöver optimering av laddning och urladdning har den senaste tidens affärsutveckling ökat fokuset på hur batterisensorn kan bidra även till effektivare snabbladdning och temperaturövervakning i batterier. Fokus har legat på att optimera vår teknik för att studera de fenomen som är av intresse under just denna typ av aggressiv cykling. Detta har bland annat stärkts av affären med den tyska fordonsleverantören som idag använder vår teknik i sitt utvecklingsarbete och som bland annat lett till att vi nu gör kommersiellt finansierade studier med aktörer inom BASE samarbetet (BASE project – Insplorion). Båda EU-projekten fortsätter i stort enligt plan, där projekten går in i nya faser allteftersom delar färdigställs. Inom 3Beleive (3BeLiEVe LMNO cells project – Insplorion) syns det till exempel med att fokus har flyttats ifrån miniatyrisering av hårdvara till integrering av med batteristyrsystem.

Våra medarbetare inom batterisensorområdet är förväntansfulla inför det nya året och har höga förhoppningar på att bland annat höstens produktlansering av batteriinstrumentet M8, optimerat för utvecklingsarbete inom batteriområdet, ska leda till många nya affärsmöjligheter och nya utvecklingssamarbeten.

Luftkvalitetsensorer. Inom luftkvalitet fortgår arbetet med ytterligare projekt i Norden såväl som i Europa för att fortsätta etablera NO2 sensorn på liknande sätt som gjorts med AAC Eurovent. Liknande projekt och dialoger förs inom Europa, där två fokusområden har identifierats: mätningar i urban stadsmiljö för trafikstyrning, samt ventilationsstyrning och filtrering.

Forskningsinstrument. Temporärt finns återigen frustration hos instrumentkunder som inte får tillgång till sina labb till följd av nya restriktioner till följd av covid-19. Dessa nedstängningar bedöms dock som betydligt mer temporära än tidigare. Det är dock inget som påverkat försäljningsarbetet nämnvärt då vi i dagsläget har fullt upp med uppföljningsarbetet på de två kampanjer som genomfördes under hösten med lansering av två instrumentgenerationer, Insplorion M8 för batteriforskning och Insplorion S2 för life science tillämpningar. Speciellt responsen på M8 för batteriforskning har varit riktigt bra med fler direkta förfrågningar än vad vi någonsin fått vid tidigare kampanjarbete.


Några frågor till Insplorions tillträdande VD

Under Q4 informerade Insplorion om att Johan Rask tillträder som VD från den 1 februari. Vi passade på att ställa några frågor till Johan innan han börjar.

Johan Rask

 

Hur känns det?
Väldigt spännande. Insplorion har en unik teknikplattform med stor potential, och jag ser fram emot att arbeta vidare med teamet för att ta det framåt. Jag har också haft en väldigt bra dialog med både styrelse, delar ur ledningsgruppen och inte minst Patrik för att säkra överlämningen utan att vi tappar tempo.

Vad är din bakgrund?
Jag gick ut Chalmers 1999 (Industriell Ekonomi) och har därefter jobbat inom flera olika områden vilket gör att jag har en ganska bred profil. Bland annat inom Venture Capital, M&A-ansvarig på Mölnlycke Healthcare, affärsområdesansvarig på Abigo (numera Essity) samt som strategichef på Timik Group AB. Jag sitter även i styrelsen för ett par bolag och har varit aktiv i mitt egna bolag. Jag bor i Göteborg med min fru och tre barn.

Vad händer nu?
Det finns i dagsläget inga planer på förändring i vad vi gör eller våra prioriteringar. Patrik och teamet har gjort ett fantastiskt jobb under åren för att ta bolaget dit det är nu. Men vi befinner oss i en dynamisk marknad som hela tiden utvecklas och vi kommer säkerligen behöva göra justeringar längs vägen för att anpassa oss vi också.

Äger du aktier i bolaget?
Ja. Jag har köpt drygt 24 000 aktier i Insplorion.


Insplorions vätgassensor i viktig kommersiell pilotstudie

Att det råder ett stort intresse för Insplorions vätgassensor råder det ingen som helst tvekan om. Under första kvartalet i år går bolagets vätgassensorplattform in i sin första kommersiella pilotstudie. Studien sker i samarbete med ett svenskt företag verksamt inom transport.

Insplorion utvecklar världens snabbaste vätgassensor för den kraftigt växande marknaden inom vätgasbaserade fordon, infrastruktur och bränsleceller. Målet med pilotstudien är att säkerställa att sensorn fungerar i kundens applikation och därefter utveckla en applikationsspecifik prototyp.

”Att vi kan starta kundfinansierade projekt med vår vätgassensor visar svart på vitt att vi kommit en bra bit på väg”, säger Insplorions VD Patrik Dahlqvist.

En framgångsrik första del leder till fortsättning av projektet med ytterligare samarbetsutveckling av sensorn för det kundspecifika behovet.

Läs pressmeddelandet.


Naventus inleder analysbevakning av Insplorion med motiverat värde på 25 kr

”Vi anser att Insplorion är väl positionerad inom batterisensorer mot fordonsindustrin och vi räknar med att EV-marknaden, som driver tillväxten för batterisensorer accelererar från 2023 medan skiftet mot vätgasapplikationer och vätgassensorer accelererar från omkring 2025. Vi ser god potential på kort och lång sikt.”

Det skriver Naventus som inleder analysbevakningen med ett Base scenario på 25 kronor per aktie. Man räknar med att Insplorion visar en omsättningstillväxt från 2,9 MSEK 2020 till 150 MSEK 2026 i takt med att bolaget sluter licensavtal för bolagets sensorer, med långsiktigt hög bruttovinstmarginal om över 90 %.

Läs hela analysen


Energimyndigheten investerar 162 miljoner kronor i kompetenscentrumet TechForH2

Kompetenscentrumet TechForH2 – som Insplorion är en del av – har fått ekonomiska anslag av Energimyndigheten. TechForH2 ska bland annat fokusera på att vidareutveckla Insplorions vätgassensorplattform. Totalt har myndigheten beviljat anslag om 162 miljoner kronor under den första femårsperioden.

”Starten av detta center är ytterligare ett bevis på hur strategiska investeringar går till vätgas som ett av de gröna alternativen när vi transformerar våra energisystem”, säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Bakgrunden är att Energimyndigheten har beviljat elva nya kompetenscentra med det övergripande målet att stärka forskning och innovation i världsklass inom områden av strategisk betydelse för ett hållbart energisystem. Insplorion är en del av centret “Teknologier och innovationer för en hållbar framtida vätgasekonomi” TechForH2, med specifikt fokus på utmaningar för mobilitetsapplikationer inom tunga transportlösningar.

TechForH2 leds av Chalmers tekniska högskola med samarbetspartners som RISE, Siemens Energy, PowerCell Sweden, Scania, Volvo GTT, GKN Aerospace, Oxeon, Stena Teknik, Johnson Matthew och Insplorion.

Läs mer här


Frågor inför nästa rapport? Hör av dig redan nu!
Du har säkert frågor inför Q4-rapporten du vill ställa på förhand. Då kan vår nye vd, johan rask förbereda svar som han sedan presenterar vid rapportsläppet.

Ställ frågorna här.


Senaste rapportpresentationen – Q3 2021

Med försäljningen under Q3 så är omsättningen redan bättre än hela 2020. Under kvartalet köpte en ledande tysk fordonstillverkare Insplorions batteriutvecklingsinstrument efter en hyresperiod. Affären har ökat intresset kring Insplorions teknik i de dialoger som förs med batteri- och fordonstillverkare.

 


Inlösen av teckningsoptioner TO1 – 22 januari till 5 februari

Insplorion har ett utestående optionsprogram, TO1 2018/2023 som delats ut till samtliga aktieägare i samband med finansieringsavtalet med ESGO, som tecknades i början på 2018.

Den fjärde och näst sista teckningsperioden att växla optionerna TO1 till aktier inleds den 22 januari och avslutas den 5 februari 2022. Teckningskursen är 11,50 kr per aktie. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1,033 aktier gentemot tidigare en aktie.

Handeln med teckningsoptionerna sker, liksom bolagets aktier, på Nasdaq First North under beteckningen INSP TO1.

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett ISK eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska anmälan/teckning ske till respektive förvaltare. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoption i god tid innan teckningsperioden avslutas.

Ytterligare information hittar du här.


Patrik Dahlqvist presenterar Insplorion på Naventus & Partners Technology Summit, 18 november 2021.


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Vi håller ett högt tempo med vår patenterade sensorplattform (bland annat världens snabbaste vätgassensor). Med nyhetsbrevet uppdaterar vi dig om det senaste i vår verksamhet. ”Insplorion mellan rapporterna” – se det som Q,5-rapporter.
Anmäl dig till nyhetsbrevet!

insplorion.com – info@insplorion.com
Telefon – 031-380 26 95
Copyright © 2022 Insplorion. All rights reserved.