Extrastämma 2023

Se nedan för relevanta dokument inför extra stämma den 18:e oktober 14:00. Vid frågor, kontakta:Johan Rask, VD
0708 94 60 60, johan.rask@insplorion.com

Per Giljam, CFO
0734 23 50 10, per.giljam@insplorion.com

Kallelse extra bolagsstämma 2023

Fullmaktsformulär

Bilaga A – Fullständiga villkor TO2

Förslag till ny bolagsordning

Revisorsyttrande

Styrelsens beslut om nyemission till befintliga ägare

Styrelsens redogörelse 13.6 och 14.8 ABL