Aktien

Insplorion AB är sedan 29 januari 2021 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Aktiens handelsbeteckning är INSP med ISIN-kod SE0006994943. Dessförinnan var bolaget noterat på Spotlight Stockmarket (fd AktieTorget) sedan 25 juni 2015.

Aktuell aktiekurs.

Ägare

De tio största ägarna i Insplorion AB (publ) per den 31 december 2023:

Aktieägare Antal aktier % av kapital och röster
Kenneth Svensson 1 805 500 8,6%
Avanza Pension 1 455 526 6,9%
Mikael Hägg 998 584 4,8%
Viola Vitalis AB 792 624 3,8%
Hans-Olov Olsson 608 483 2,9%
AP Ventures 450 000 2,1%
Svesten AB 421 224 2,0%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 290 247 1,4%
Lena Kasemo 247 529 1,2%
Gunvald Berger 246 757 1,2%
Övriga 13 636 268 65%
Total 20 952 742 100%

Källa: Euroclear samt information till Bolaget.

 

IR-KONTAKT
För frågor och mer information kontakta CFO Per Giljam på 0734-23 50 10 eller per.giljam@insplorion.com

CERTIFIED ADVISER
Naventus Corporate Finance AB är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North.

Naventus Corporate Finance AB
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm
08-660 90 91
info@naventus.com