Aktien

Insplorion AB är sedan 29 januari 2021 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Aktiens handelsbeteckning är INSP med ISIN-kod SE0006994943.

Första gången Insplorion AB blev börsnoterat var på Spotlight Stockmarket (AktieTorget på den tiden) den 25 juni 2015.

Aktuell aktiekurs.

Ägare

De tio största ägarna i Insplorion AB (publ) per den 30 juni 2023:

Aktieägare Antal aktier % av kapital och röster
Avanza Pension 1 010 303 7,7%
Kenneth Svensson 755 000 5,8%
Mikael Hägg 499 292 3,8%
AP Ventures 450 000 3,4%
Hans-Olov Olsson 408 483 3,1%
Chalmers Ventures AB 286 499 2,2%
Lena Kasemo 247 529 1,9%
Gunvald Berger 246 757 1,9%
Svesten AB 210 612 1,6%
Hawoc Investment AB 200 000 1,6%
Övriga 8 775 759 67%
Total 13 090 234 100%

Källa: Euroclear samt information till Bolaget.

 

IR-KONTAKT
För frågor och mer information kontakta CFO Per Giljam på 0734-23 50 10 eller per.giljam@insplorion.com

CERTIFIED ADVISER
Naventus Corporate Finance AB är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North.

Naventus Corporate Finance AB
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm
08-660 90 91
info@naventus.com