Välkommen till Insplorion

Vi genomför nu en företrädesemission med teckningstid fram till den 18:e oktober. All information är samlad under Nyemission, välkommen som ny aktieägare.

Insplorion är ett svenskt företag som utvecklar och säljer sin teknologi NanoPlasmonic Sensing (NPS). Med hjälp av NPS kan processer på ytor och och i tunna skick studeras på nanonivå. NPS är också en teknik som till följd av sin höga känslighet, robusthet och möjlighet till miniatyrisering en sensorer som lämpar sig för styrning av batterier eller som luftkvalitetssensor.

insplorion product

Insplorion in science

Insplorion offers scientists the opportunity to obtain real-time data about processes occurring at surfaces and interfaces with nanometer sensitivity. Using Insplorion’s NPS technology, scientists will reach a deeper understanding of nano-materials, nanoparticles, porous materials, thin films and coatings for a variety of application areas such as catalysis, polymer science, materials science, life sciences and solar cells. Read more about our present products and our applications.

Insplorion in business

Insplorion’s technology has high potential for unique sensor solutions developed for industrial use and interactive end-products. The future application and utility of the industrial sensor solution is yours to decide. How about a serial sensor solution that continuously monitors the power level and performance of electric cars’ batteries? Or environmental sensors for detection of pollutants in the exhaust from both stationary and mobile combustion processes? We have ideas for a range of different industrial applications for Insplorion’s NPS technology.  Read more about Insplorion Sensor Systems