Time to act

Insplorions sensorer är en del i den hållbara framtiden

 

Välkommen till Insplorion

Insplorion är ett svenskt företag som med vår banbrytande egenutvecklade sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), idag har tre huvudsakliga grenar. Luftkvalitetsensorer, batterisensorer och NPS-baserade forskningsinstrument. NPS är en teknik som gör det möjligt att på nanonivå studera processer på ytor och i tunna skikt. Till följd av sensorernas höga känslighet, robusta karaktär och möjlighet till miniatyrisering, lämpar sig NPS väl i tuffa miljöer på fältet, inom industrin eller i korrosiva miljöer som i ett batteri. Läs mer om sensorteknologin.

Luftkvalitetssensor

Med växande urbanisering och ökande problem med förorenad stadsluft har behovet av konkurrenskraftiga luftkvalitetssensorer vuxit lavinartat. Insplorion’s teknik kan möjliggöra mer robusta, mer tillförlitliga, mindre, och billigare sensorer än dagens teknik i lågprissegmentet.

Därmed blir det till exempel möjligt att bygga täta nätverk av sensorer, placerade på varje lyktstolpe istället för som idag, på ett fåtal platser, i en stad. Denna typ av sensorer efterfrågas av både myndigheter och för enskilt bruk i hem och fordon.

Läs mer »

Batterisensor

I takt med den gröna energiomställningen, ett starkt intresse från industri, parat med en potential att omvälva marknaden för litium-jonbatterier, har vår verksamhet inom batterisensorer växt i betydelse. Med ökat energiuttag, ökad laddhastighet och väsentligt reducerad kostnad kommer tekniken ha avgörande betydelse för batteriers användningsområden.

Förlängd räckvidd för elbilar, billigare energilager och ökad säkerhet är tre viktiga bidrag. Sensorer som övervakar laddningen inuti batterier på molekylär nivå möjliggör styrning och övervakning av batterier på ett sätt som hittills inte varit möjligt.

Läs mer »

Forskningsinstrument

Våra forskningsinstrument riktar sig till forskare i akademi och industri runt om i världen och ger möjlighet att få realtidsdata med nanometerkänslighet om processer som sker på ytor och vid gränsskikt.

Instrumenten ger en djupare förståelse inom nanomaterial, nanopartiklar, porösa material, tunna filmer och beläggningar för olika tillämpningsområden inom exempelvis katalys, polymervetenskap, materialvetenskap, biovetenskap och solceller.

Läs mer »

Insplorion X1

Insplorion X1 är ett specialanpassat instrument och ett exempel som tagits fram för att studera processer i tunna polymerfilmer och material relevanta för katalys.

Läs mer »

Insplorion XNano

Insplorion XNano ger möjlighet att studera processer i och på nano-material och tunna filmer in situ och i realtid under relevanta temperaturer och tryckförhållanden.

Läs mer »

Insplorion Acoulyte

Kombinera optisk spektroskopi med QCM-D. Simultana realtidsmätningar med NanoPlasmonisk Spektroskopi (NPS) och kvartskristallmikrobalans med upplösningsövervakning (QCM-D).

Läs mer »

Future sensors

Ökad automation och smartare system är globala trender i samhället i stort, där nya behov av små, stabila och noggranna sensorer uppstår löpande. Med vår teknik som forskningsinstrument har vi möjlighet att ligga i forskningens framkant och kan identifiera och tekniskt verifiera nya tillämpningar som vi därpå kan matcha med marknadens behov. Idag bevakar vi möjligheterna inom bland annat vattenrening, vätgas och medicinsk diagnostik, som alla har potentialen att bli nya stora tillämpningar. Läs mer.

Nyheter

 • 04 Dec

  Insplorion, Chalmers och PowerCell utvecklar världens snabbaste vätgassensor med finansiering från Energimyndigheten

  Energimyndigheten tilldelar projektet ”Nano-Plasmonisk ultrasnabb H2-sensor för en säker väteekonomi” 3.8 MSEK. Inom projektet kommer...

 • 29 Nov

  Insplorion beviljas 457 500 euro för att anpassa batterisensorn för fordonsapplikationer inom Horizon 2020-projektet 3beLiEVe

  Horizon 2020-projektet 3beLiEVe, med en total finansiering på över 10 miljoner euro, syftar till att...

Se alla nyheter »

Blogg

 • 04 Dec

  Insplorion, Chalmers och PowerCell utvecklar världens snabbaste vätgassensor med finansiering från Energimyndigheten

  Energimyndigheten tilldelar projektet ”Nano-Plasmonisk ultrasnabb H2-sensor för en säker väteekonomi” 3.8 MSEK. Inom projektet kommer...

 • 29 Nov

  Insplorion beviljas 457 500 euro för att anpassa batterisensorn för fordonsapplikationer inom Horizon 2020-projektet 3beLiEVe

  Horizon 2020-projektet 3beLiEVe, med en total finansiering på över 10 miljoner euro, syftar till att...

Se alla blogginlägg »

Publikationer

 • 20 Nov

  Core-shell Gold Silver Nanoparticles for LSPR-Based Naked Eye Toxin Biosensing

  The Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR) phenomenon provides a versatile property for biodetection. Herein, this...

 • 05 Nov

  Immobilization of natural lipid biomembranes and their interactions with choline carboxylates. A nanoplasmonic sensing study

  The cell membrane is mainly composed of lipid bilayers with inserted proteins and carbohydrates. Lipid...

Se alla publikationer »