Time to act

Insplorions sensorer är en del i den hållbara framtiden

 

Välkommen till Insplorion

Insplorion är ett svenskt företag som med vår banbrytande egenutvecklade sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), idag har tre huvudsakliga grenar. Luftkvalitetsensorer, batterisensorer och NPS-baserade forskningsinstrument. NPS är en teknik som gör det möjligt att på nanonivå studera processer på ytor och i tunna skikt. Till följd av sensorernas höga känslighet, robusta karaktär och möjlighet till miniatyrisering, lämpar sig NPS väl i tuffa miljöer på fältet, inom industrin eller i korrosiva miljöer som i ett batteri.

Luftkvalitetssensor

Med växande urbanisering och ökande problem med förorenad stadsluft har behovet av konkurrenskraftiga luftkvalitetssensorer vuxit lavinartat. Insplorion’s teknik kan möjliggöra mer robusta, mer tillförlitliga, mindre, och billigare sensorer än dagens teknik i lågprissegmentet.

Därmed blir det till exempel möjligt att bygga täta nätverk av sensorer, placerade på varje lyktstolpe istället för som idag, på ett fåtal platser, i en stad. Denna typ av sensorer efterfrågas av både myndigheter och för enskilt bruk i hem och fordon.

Läs mer »

Vätgassensor

Den växande vätgasekonomin kräver bättre och snabbare sensorer för att skapa tillförlitliga säkerhetssystem för produktion, transport, lagring och användning av vätgas. Insplorion levererar världens snabbaste vätgassensor med svarstid på under sekunden, ett brett dynamiskt omfång och mycket hög känslighet och noggrannhet.

Sensorn kan revolutionera säkerheten för fordon, generatorer, marina ombordlösningar för strömförsörjning, kraft-till-gas-infrastruktur och biogasraffinaderier. Den förbättrar också förståelsen för bränsleceller vid forskning och utveckling och optimerar deras funktion.

Läs mer »

Batterisensor

I takt med den gröna energiomställningen, ett starkt intresse från industri, parat med en potential att omvälva marknaden för litium-jonbatterier, har vår verksamhet inom batterisensorer växt i betydelse. Med ökat energiuttag, ökad laddhastighet och väsentligt reducerad kostnad kommer tekniken ha avgörande betydelse för batteriers användningsområden.

Förlängd räckvidd för elbilar, billigare energilager och ökad säkerhet är tre viktiga bidrag. Sensorer som övervakar laddningen inuti batterier på molekylär nivå möjliggör styrning och övervakning av batterier på ett sätt som hittills inte varit möjligt.

Läs mer »

Forskningsinstrument

Våra forskningsinstrument riktar sig till forskare i akademi och industri runt om i världen och ger möjlighet att få realtidsdata med nanometerkänslighet om processer som sker på ytor och vid gränsskikt.

Instrumenten ger en djupare förståelse inom nanomaterial, nanopartiklar, porösa material, tunna filmer och beläggningar för olika tillämpningsområden inom exempelvis katalys, polymervetenskap, materialvetenskap, biovetenskap och solceller.

Läs mer »

Insplorion X1

Insplorion X1 är ett specialanpassat instrument och ett exempel som tagits fram för att studera processer i tunna polymerfilmer och material relevanta för katalys.

Läs mer »

Insplorion XNano

Insplorion XNano ger möjlighet att studera processer i och på nano-material och tunna filmer in situ och i realtid under relevanta temperaturer och tryckförhållanden.

Läs mer »

Insplorion Acoulyte

Kombinera optisk spektroskopi med QCM-D. Simultana realtidsmätningar med NanoPlasmonisk Spektroskopi (NPS) och kvartskristallmikrobalans med upplösningsövervakning (QCM-D).

Läs mer »

Future sensors

Ökad automation och smartare system är globala trender i samhället i stort, där nya behov av små, stabila och noggranna sensorer uppstår löpande. Med vår teknik som forskningsinstrument har vi möjlighet att ligga i forskningens framkant och kan identifiera och tekniskt verifiera nya tillämpningar som vi därpå kan matcha med marknadens behov. Idag bevakar vi möjligheterna inom bland annat vattenrening, vätgas och medicinsk diagnostik, som alla har potentialen att bli nya stora tillämpningar. Läs mer.

Nyheter

 • 27 okt

  Batterisensorpatent kommer att beviljas i USA

  Insplorions batterisensorpatent "Battery with sensor" kommer att beviljas av amerikanska patentverket USPTO. Insplorion har nu...

 • 22 okt

  Delårsrapport januari-september 2020

  ” Vätgassensorn på frammarsch” • Insplorions vätgassensor finalist i Shells ”New Energy Challenge 2020”. •...

Se alla nyheter »

Blogg

 • 28 okt

  High Tech Venture Days

  On-site and On-demand! That is how this year's High Tech Venture Days took place over...

 • 09 okt

  Bridge Summit 2020

  On Wednesday I had the pleasure of presenting Insplorion at this year's Bridge Summit organized...

Se alla blogginlägg »

Publikationer

 • 11 Aug

  Elucidating How Different Amphipathic Stabilizers Affect BSA Protein Conformational Properties and Adsorption Behavior

  Natural proteins such as bovine serum albumin (BSA) are readily extracted from biological fluids and...

 • 20 Jul

  Bulk-Processed Pd Nanocube – Poly(methyl methacrylate) Nanocomposites as Plasmonic Plastics for Hydrogen Sensing

  Nanoplasmonic hydrogen sensors are predicted to play a key role in safety systems of the...

Se alla publikationer »