Styrelse och ledning

Styrelse

Styrelsen i Insplorion AB består av fem ledamöter som kompletterar varandra med sin erfarenhet och kompetens.

Jonas Ehinger

STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN 2020

Utbildning och erfarenhet: Jonas Ehinger har en mastersutbildning inom biokemi/kemi. Han är sedan augusti 2022 CEO för Gapwaves, ett Göteborgsbaserat teknikföretag som utvecklar och säljer antenner baserade på en patenterad vågledarteknik, med huvudsakliga applikationsområden inom fordonsradar och telekom. Företaget grundades 2011 och är noterat på First North Growth sedan 2016. Mellan 2010 – 2022 var Jonas VD för Osstell AB, ett globalt bolag som utvecklar, tillverkar och distribuerar diagnostisk utrustning för stabilitetsmätningar. Han har tidigare varit VD för Cellectricon och Mentice. Jonas har en gedigen erfarenhet i att utveckla försäljningsstrategier, distribution och sourcing i tekniktunga och internationella bolag. Under sin tid på Osstell har han också under en tid varit bosatt i USA för att etablera och utveckla koncernens verksamhet. Jonas är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, han är även oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Övriga pågående uppdrag: VD för Gapwaves AB samt styrelseordförande i Unfold West AB och styrelseledamot i Metasum AB och Sensrad.

Innehav: 35 000 aktier via Walsh Holding AB.

 

Jan Burenius

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2016

Utbildning och erfarenhet: Jan har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola och en ekonomiexamen från Göteborgs universitet. Jan har närmare 50 års internationell erfarenhet av olika chefsbefattningar inom Volvo, Gränges och Nobel. År 1989 grundade Jan konsultföretaget Nimba, som med sitt nätverk av ledande expertis stöttat kunder som ABB, AstraZeneca, Ericsson, ESAB, ITT, KONE, Larsen & Toubro, Nokia, Volvo, Xylem och andra runt om i världen med att fokusera på kundvärde, innovation, produktutveckling och entreprenörskap. Jan har även skrivit flera böcker tillsammans med Per Lindstedt, bland annat ”The Value Model – How to Master Product Development and Create Unrivalled Customer Valus” som tagits in som kurslitteratur vid tekniska universitet om kundvärde och innovation. Idag arbetar Jan chef för Stiftelsen Chalmers Innovation med Stena Center och är vice ordförande i Ingenjörer utan gränser. Jan är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Övriga pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Nimba AB. Styrelseordförande i ATIUM AB, OpenHack C4H (svb), Envue Technologies AB och DREV AB, Styrelsesuppleant i Burenius & Partners AB.

Innehav: 39 756 aktier via Nimba AB.

 

Magnus Jonsson

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2021

Utbildning och erfarenhet: Magnus är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Magnus har lång erfarenhet från SAAB och Volvo med fokus på produktutveckling, design och teknik. Magnus har varit Senior Vice President inom produktutveckling på Volvo Personvagnar. Magnus har bred operativ och strategisk erfarenhet av att arbeta i komplexa och globala affärsmodeller med stort teknikinnehåll. Han är oberoende i förhållande till företagets ledning och större aktieägare.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i PowerCelloch Gapwaves AB. Vidare är Magnus styrelseledamot i Smart Eye AB.

Innehav: 50 000 aktier

 

Hedvig Paradis

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2023

Utbildning och erfarenhet: Hedvig har en masters examen med inriktning maskinteknik från Lunds universitet, samt studier på UCLA Berkeley och Georgia Institute of Technology. Hon har också doktorerat inom energivetenskaper på Lunds universitet med fokus på vätgas. Hedvig är sedan 2021 ansvarig för vätgasområdet med fokus på teknikval, designarbete samt leverantörer och dess kontrakt på H2 Green Steel som VP of Hydrogen. Innan H2 Green Steel har Hedvig haft ett flertal roller på TRATON Group och Scania i Sverige och Tyskland. Hon har bland annat arbetat med uppkopplade tjänster och relaterade lösningar, men också elektrifieringen i tidigt skede.

Övriga pågående uppdrag: Inga

Innehav: 33 334 aktier

 

Daniel Johansson

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2023

Utbildning och erfarenhet: Daniel har en examen i Internationell ekonomi från Uppsala universitet. Han har erfarenhet inom förnybar energi och grön omställning från arbetet som VD på det börsnoterade vindkraftsföretaget Arise AB mellan 2016 – 2021. En period som kännetecknades av framgångsrik transformation finansiellt och affärsmässigt. Han har också varit aktiv inom politiken under drygt 10 år, där han bland annat var statssekreterare för Energi- och IT-frågor under en fyraårsperiod.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Solarwork Holding AB samt styrelseledamot i SR Energy AB.

Innehav: 169 000 aktier.

 

 

 

Ledning

Johan Rask

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR SEDAN 2022

Utbildning och erfarenhet: Johan har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers tekniska högskola. Han har arbetat inom flera olika områden vilket gör att han har en bred kommersiell profil. Bland annat inom Venture Capital, M&A-ansvarig på Mölnlycke Healthcare, affärsområdesansvarig på Abigo (numera Essity) samt som strategichef på Timik Group AB.

Övriga pågående uppdrag: Gomero Group AB (Ordförande), Timik Group AB (Ledamot), Lumina Adhesives AB (Ledamot).

Innehav: 98 700 aktier, varav 48 630 via Currere AB.

 

Elin Langhammer

GRUNDARE OCH CTO SEDAN 2010

Utbildning och erfarenhet: Elin har en civilingenjörsexamen i teknisk biologi från Linköpings tekniska högskola samt en filosofie doktorsexamen i materialvetenskap från Chalmers tekniska högskola, med NPS-tekniken som forskningsområde. Elin är en av grundarna av Insplorion och är idag ansvarig för utvecklingen av sensorer och IP skydd. Elin har tidigare även varit forskare vid Kompetenscentrum katalys vid Chalmers.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i MPS & Affärssystem AB.

Innehav: 174 663 aktier.

Innehav av närstående person: 143 384 aktier (make).

 

Olof Andersson

ANSVARIG FÖR PRODUKTION OCH UTVECKLING SEDAN 2018

Utbildning och erfarenhet: Olof är teknologie doktor inom sensorvetenskap från Linköpings universitet och ansvarar för produktutveckling av instrument och sensormoduler, särskilt bolagets avdelning för gassensorer. Olof är även utbildad inom nanofabrikation och biosensorer och har tidigare branscherfarenhet som ansvarig för utveckling av forskningsinstrument och analystekniker. Olof är oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Övriga pågående uppdrag: –

Innehav: 41 144 aktier.

 

Per Giljam

CFO och IR SEDAN 2021

Utbildning och erfarenhet: Per har en magisterexamen inom Ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Per har tidigare arbetat som Business Controller på Vitrolife och inom revision på PwC. Per ansvarar för finansiell styrning, rapportering till marknaden och stödjer bolagets Business Units. Per är oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Övriga pågående uppdrag: –

Innehav: 38 000 aktier.

Innehav av närstående person: 2 000 aktier (maka)