Styrelse och ledning

Styrelse

Styrelsen i Insplorion AB består av fem ledamöter som kompletterar varandra med sin erfarenhet och kompetens.

Jonas Ehinger

STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN 2020

Utbildning och erfarenhet: Jonas Ehinger har en M.Sc. med inriktning på biokemi/kemi från Göteborgs universitet. Han är sedan 2022 CEO för Gapwaves AB, ett teknikbolag verksamma inom radarmarknaden för fordonsindustrin samt marknaden för trådlös kommunikation. Han har 20 års erfarenhet som VD/CEO och har tidigare även varit CEO för Osstell, Celletricon och Mentice. Jonas har en gedigen erfarenhet i att utveckla försäljningsstrategier, distribution och sourcing i innovativa teknikbaserade och internationella bolag. Under sin tid på Osstell har han också varit bosatt i USA för att etablera och utveckla koncernens verksamhet. Jonas är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, han är även oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Övriga pågående uppdrag: VD i Gapwaves AB samt styrelseordförande i Doxa AB och styrelseledamot i Leading Light AB.

Innehav: 5 000 aktier via Walsh Holding AB.

 

Jan Burenius

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2016

Utbildning och erfarenhet: Jan har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola och en ekonomiexamen från Göteborgs universitet. Jan har närmare 50 års internationell erfarenhet av olika chefsbefattningar inom Volvo, Gränges och Nobel. År 1989 grundade Jan konsultföretaget Nimba, som med sitt nätverk av ledande expertis stöttat kunder som ABB, AstraZeneca, Ericsson, ESAB, ITT, KONE, Larsen & Toubro, Nokia, Volvo, Xylem och andra runt om i världen med att fokusera på kundvärde, innovation, produktutveckling och entreprenörskap. Jan har även skrivit flera böcker tillsammans med Per Lindstedt, bland annat ”The Value Model – How to Master Product Development and Create Unrivalled Customer Valus” som tagits in som kurslitteratur vid tekniska universitet om kundvärde och innovation. Idag arbetar Jan chef för Stiftelsen Chalmers Innovation med Stena Center och är vice ordförande i Ingenjörer utan gränser. Jan är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Övriga pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Nimba AB. Styrelseordförande i ATIUM AB och OpenHack C4H (svb). Styrelsesuppleant i Burneius & Partners AB.

Innehav: 19 878 aktier via Nimba AB.

 

Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2018

Utbildning och erfarenhet: Ulla-Britt har en civilingenjörsexamen inom teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola och är sedan 2004 ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Hon har 29 års erfarenhet från arbete i börsnoterade, privata och statliga företag, bland annat i egenskap av styrelseordförande för Kongsberg Automotive ASA, SinterCast AB, Ruter Dam, Tällberg Foundation Service AB, Stiftelsen för Strategisk Forskning och Vindora Holding AB. Ulla-Britt har lång erfarenhet från industri, ICT, miljö, forskning och näringspolitik samt samhällsutveckling. Hon var 22 år på Volvo Cars bl.a. chef för Kvalitet, Volvo Monitoring and Concept Center CA USA, Kompetenscenter Miljö samt Affär & Strategi Motor. Ulla-Britt har arbetat drygt fem år på Svenskt Näringsliv med ansvar för näringspolitik inom bland annat hållbarhet, IT, forskning, arbetsmarknad, entreprenörskap och arbetsmiljö. Sedan 2006 arbetar hon som affärsrådgivare och oberoende styrelseledamot – Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Ulla-Britt har bott och arbetat i USA och Irak.

Övriga pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Fräjdin & Hellqvist AB. Styrelseordförande i Invencon AB, styrelseledamot i Forest Friends AB, Holmberg Safety AB och King Bunter AB

Innehav: 12 850 aktier.

 

Anders Sandell

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2020

Utbildning och erfarenhet: Anders har en ingenjörsexamen från Högskolan i Halmstad. Sedan 2008 är han VD för Holmbergs Safety Systems Holding AB som är verksamt inom barnsäkerhet. Holmbergs Safety har organiskt och via förvärv tredubblat sin omsättning och marknadsnärvaro de senaste fem åren och förflyttat sig från komponentleverantör till ett innovativt systemföretag. Anders har en lång erfarenhet av industrialiseringar till globala kunder i krävande miljöer. Det innefattar djup kunskap om produkter, marknad och kunder i en internationell business-to-business miljö, där försäljning och förhandlingar är både komplexa och tidskrävande. Innan Holmbergs har Anders arbetat som marknads- och produktansvarig inom Electrolux och Husqvarna med placering i Asien och Japan. Anders är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Övriga pågående uppdrag: VD och styrelseordförande i Holmbergs Safety System Holding AB. Styrelseordförande i Holmbergs Digital Safety AB, Holmbergs Safety Ltd och Fasching Salzburg Gmbh.

Innehav: 5 000 aktier.

 

Magnus Jonsson

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2021

Utbildning och erfarenhet: Magnus är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Magnus har lång erfarenhet från SAAB och Volvo med fokus på produktutveckling, design och teknik. Magnus har varit Senior Vice President inom produktutveckling på Volvo Personvagnar. Magnus har bred operativ och strategisk erfarenhet av att arbeta i komplexa och globala affärsmodeller med stort teknikinnehåll. Han är oberoende i förhållande till företagets ledning och större aktieägare.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i PowerCell, AstaZero och Mobility Sweden Association. Vidare är Magnus styrelseledamot i Smart Eye AB, Gapwaves AB och Leading Light AB.

Innehav:

Ledning

Johan Rask

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR SEDAN 2022

Utbildning och erfarenhet: Johan har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Chalmers tekniska högskola. Han har arbetat inom flera olika områden vilket gör att han har en bred kommersiell profil. Bland annat inom Venture Capital, M&A-ansvarig på Mölnlycke Healthcare, affärsområdesansvarig på Abigo (numera Essity) samt som strategichef på Timik Group AB.

Övriga pågående uppdrag: Gomero Group AB (Ordförande), Presscise AB (Ordförande), Timik Group AB (Ledamot), Lumina Adhesives AB (Ledamot).

Innehav: 24 350 aktier, varav 24 315 via Currere AB.

 

Elin Larsson Langhammer

GRUNDARE OCH CTO SEDAN 2010

Utbildning och erfarenhet: Elin har en civilingenjörsexamen i teknisk biologi från Linköpings tekniska högskola samt en filosofie doktorsexamen i materialvetenskap från Chalmers tekniska högskola, med NPS-tekniken som forskningsområde. Elin är en av grundarna av Insplorion och är idag ansvarig för utvecklingen av sensorer och IP skydd. Elin har tidigare även varit forskare vid Kompetenscentrum katalys vid Chalmers.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i MPS & Affärssystem AB.

Innehav: 141 330 aktier.

Innehav av närstående person: 143 384 aktier (make).

 

Olof Andersson

ANSVARIG FÖR PRODUKTION OCH UTVECKLING SEDAN 2018

Utbildning och erfarenhet: Olof är teknologie doktor inom sensorvetenskap från Linköpings universitet och ansvarar för produktutveckling av instrument och sensormoduler, särskilt bolagets avdelning för gassensorer. Olof är även utbildad inom nanofabrikation och biosensorer och har tidigare branscherfarenhet som ansvarig för utveckling av forskningsinstrument och analystekniker. Olof är oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Övriga pågående uppdrag: –

Innehav: 5 572 aktier.

 

Per Giljam

CFO SEDAN 2021

Utbildning och erfarenhet: Per har en magisterexamen inom Ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Per har tidigare arbetat som Business Controller på Vitrolife och inom revision på PwC. Per ansvarar för finansiell styrning, rapportering till marknaden och stödjer bolagets Business Units. Per är oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Övriga pågående uppdrag: –

Innehav: 4 000 aktier.

Innehav av närstående person: 1 000 aktier (maka)