Instrument

Insplorions produkter inom forskningssegmentet är kompletta forskningsinstrument för avancerade NanoPlasmonic Sensing (NPS)-experiment i kontrollerade gas- eller vätskeflödeskammare. Förutom detta, erbjuder Insplorion NPS-sensorchip med stor variation av ytkemi, samt Insplorer® vår avancerade mjukvara för styrning och analys av spektroskopiska data. Vi kan även erbjuda speciallösningar i stil med Insplorion X1.

Insplorion Acoulyte

Kombinera optisk spektroskopi med QCM-D. Simultana realtidsmätningar med NanoPlasmonisk Spektroskopi (NPS) och kvartskristallmikrobalans med upplösningsövervakning (QCM-D).
LÄS MER»

Insplorion XNano

Insplorion XNano ger möjlighet att studera processer i och på nano-material och tunna filmer in situ och i realtid under relevanta temperaturer och tryckförhållanden. 
LÄS MER »

Mjukvara

Insplorions unika mjukvara Insplorer®, erbjuder användarvänlig instrumentkontroll (temperatur, gasflöde/mixning och optisk mätning) och datapresentation i realtid.
LÄS MER »

Sensor-chips

Insplorions sensorchipsfunktion bygger på NPS nanoarkitektur, vilket garanterar enastående prestanda i temperaturer upp till 600°C och i utmanande kemiska miljöer. 

LÄS MER »

Specialanpassade instrument

Insplorion har stor erfarenhet av att anpassa våra instrument för att möta specifika kundbehov. Tveka inte att fråga oss om vi har en lösning på era utmaningar. Insplorion X1 är ett exempel, som tagits fram för att studera processer i tunna polymerfilmer och material relevanta för katalys.
LÄS MER »

Nedladdningsbart material

Ladda ner broschyrerna om Insplorions Nanoplasmonic Sensing, Insplorion XNano och Insplorion X1 här:

Insplorions instrument erbjuder dessa möjligheter:

Att övervaka processer i/på nanopartiklar och tunna filmer in situ och i realtid.

Instrumentet erbjuder övervakning av processer i nanoskala, som till exempel äger rum i/på nanopartiklar, nanostrukturer och på tunna filmer. Realtidsmätningar kan göras in situ (d.v.s. på en funktionell nanostruktur) med tidsmässig upplösning på ms.

LÄS MER

Att studera ett stort urval av processer

Processer som kan undersökas inkluderar adsorption/desorption, fasövergångar, diffusion i porösa filmer, ljusutlösning, temperaturändringsutlösning, volym/formändringar, reduktion/oxidation, temperaturändringar (”optisk nano-kalorimetri”) osv.

Flexibla val av substratmaterial och ytkemi

Alla ickemetalliska material som kan avsättas som en tunn beläggning eller porös film på våra sensorchips kan användas som support för den studerade processen.

Praktiskt relevant temperatur och tryck

För XNano, kan temperaturen variera från rumstemperatur till 80°C, och för X1 i gasfas upp till 600°C. NPS-tekniken som sådan, har extremt låg temperaturkänslighet, vilket ger möjlighet till rampning och studier av temperaturtriggade processer.

Lättanvänt system

Kompletta system inkluderar hårdvara, mjukvara, hands-on undervisning och support.

Användarvänlig mjukvara

Insplorions mjukvara erbjuder användarvänlig mätningskontroll och programmering liksom analys av upp till sex mätvariabler för vart och ett av de två prov-positionerna simultant och i realtid.

Mätprincip

Under ett experiment med Insplorions instrument, görs en mätning av optisk utsläckning i en kvartsmätningcell, vari sensorchipet monterats (se figur nedan). Man mäter det kollimerade vita ljus som passerar genom sensorn via en optisk fiber och reaktorväggarna, som en funktion av våglängd med hjälp av en optisk spektrometer.

Den optiska responsen av NPS-sensorchipet karaktäriseras av en distinkt topp vid en viss våglängd i utsläckningsspektrat. Toppen orsakas av den starka interaktionen mellan nano-diskarna och ljus på grund av den lokala ytplasmon-resonansen, vilket ger ljusabsorption och ljusspridning. Vid ett NPS-experiment, mäts den spektrala positionen av LSPR-toppen (den exakta färgen av sensorchipet) som en funktion av tid, under den process man vill mäta eller övervaka. Provmaterialet på chippet interagerar med molekylerna i gasfasen (se figur nedan), eller exponeras för en temperaturändring.

Färgändringarna kan mätas i realtid (ms) med 10-2 nm spektral upplösning. De kan sen sättas i relation till hastigheten av en kemisk reaktion som äger rum i eller på provmaterialet (fasövergång), ändringar i ytskiktet av ett speciellt atom/molekyl-slag på provytan eller den kemiska energin som skingrats genom en kemisk reaktion som äger rum på en nano-katalysator.