En halv miljon till utveckling av integrerad batterisensor

30 jun 2016

Energimyndigheten har via samverkansprogrammet FFI Energi och Miljö beviljat 500 000 kronor till Insplorion i samarbete med Uppsala universitet för att utveckla och utvärdera en fiberoptisk batterisensor baserad på Insplorions patenterade NPS-teknologi (Nano Plasmonic Sensing).

Batterisensorn kan fylla kunskapsglappet mellan forskningen av batterier på grundläggande nivå och användning på kommersiell nivå, vilket gör att utvecklingen av nya batterimaterial från upptäckt till produkt går snabbare. Tekniken kan också utnyttjas för realtidsmätning av fordonsbatterier, vilket ökar den utnyttjade kapaciteten och ger en bättre överblick av batteriets hälsa.

Insplorion har i tidigare projekt visat att tekniken kan användas för mätning av kapacitet under upp- och urladdning. Det nu beviljade projektet ämnar fokusera på att simultant kunna mäta laddningsstatus, lokala temperaturförändringar, samt kemiska och fysikaliska förändringar inuti batterier. Detta med en teknik som är robust och på sikt billig att tillverka.

Patrik Dahlqvist, projektledare och VD på Insplorion, kommenterar: ”Marknaden för bättre batterisensorer är enorm. Med detta projekt kan vi fortsätta lägga grunden för de möjligheter NPStekniken ger för att mäta och förstå de komplexa batteriernas processer. Vi har en nära dialog med både tillverkare och användare av fordonsbatterier och projektet kommer att svara på flera av de krav som ställs på en integrerad batterisensor.”

Frågor besvaras av: Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion AB, 0723-62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

Läs pressmeddelandet som pdf