Välkommen som aktieägare i Insplorion

VD har ordet

Sedan bolaget grundades har vi alltid sett att den stora affären finns vid tillämpning av vår sensorplattform för olika volymapplikationer. Då, för snart 10 år sedan, valde vi att först få ut och verifiera tekniken som ett mätinstrument med tidig försäljning, bland annat för forskning kring katalysatorer och kvävedioxider, NOx. Efter att sedan dess sålt mätinstrument och bedrivit utveckling av ett luftkvalitet- och ett batterisensorprojekt är vi nu äntligen framme vid kommersialiseringen av vår fösta volymaffär. Luftkvalitetsensorn står inför lansering under hösten.

Vi har de senaste halvåret sett hur tekniken börjat prestera väl även i verkliga miljöer. Vi har bland annat resultat från när sensorn sitter bredvid en referensstation i centrala Göteborg som påvisar god överrensstämmelse. De goda resultaten matchas väl med det växande behov som både kommuner och privata aktörer visar för luftkvalitetssensorn. Det finns idag inga fungerande alternativ där mätningar kan ske i nätverk av sensorer och mäta den verkliga luften vi andas. De få stationer som finns på utvalda hustak i de största kommunerna räcker för dagens lagkrav kring luftmätning, men det räcker inte som beslutsunderlag för infrastruktursatsningar eller mer direkt styrning av trafikflöden. Likaså vill privata aktörer inom fastigheter både kunna påvisa hur deras luft är bättre, som en konkurrensfördel men även för att kunna styra filter och luftrenare bättre.

Kombinationen av bra testresultat och tydligt växande behov på marknaden gör att vi nu med gott självförtroende kraftigt ökar kommersialiseringstakten. Kommersialiseringen av luftkvalitetsensorn var också huvudanledningen till den offensiva företrädesemissionen i juni som gav närmare 30 miljoner kronor. Kapitaltillskottet gör att vi kan utöka organisationen för att få ökad kraft i lanserings- och säljarbetet av luftkvalitetsensorn. Likaså får vi så pass lång uthållighet att affären kan bevisa sig fullt ut.

Först ut blir att erbjuda luftkvalitetssensorer integrerade i armatur för LED-belysning inom samarbetet med Leading Light. Leading Light är en bra första partner då sensorn kan integreras direkt i deras smarta uppkopplade armaturer. Fler aktörer för bredare lansering av luftkvalitetsensorn kommer knytas upp både utökad lansering både nationellt och internationellt.

Företrädesemissionen syftar även till att hålla uppe tempot i vårt batterisensorprojekt. Projektet gör stora framsteg, nu med ny kvalificerad kompetens. Vi har nyss anställt ytterligare en medarbetare tack vare den EU-finansiering vi erhöll inom Eurostars-programmet. Projektet är i startgroparna med framtagandet av ett fullt sensorstyrt batteripaket. Intresset för sensorplattformen ökar även inom andra områden, som vätgas och inom medicinsk diagnostik, som kan resultera i nya affärsområden på längre sikt.

Det är också glädjande att vi fått ett anslag på över en halv miljon kronor för vår multigassensor från EU-programmet SME-instrumentet fas 1. Det tyder på att vår NPS-teknologi nu har accepterats på väldigt hög nivå och att Insplorion får ytterligare en plattform för vårt framtida utvecklingsarbete.

Med luftkvalitetsensorn på väg in i full kommersiell fas, en batterisensor med potential att revolutionera omställningen till grön energi och en multigassensor i sin linda, vill jag hälsa nya och nuvarande aktieägare med in i denna nya fas för Insplorion. 

Välkommen att följa med oss på resan mot en bättre värld, där vi bidrar med vår lilla men så viktiga del.

 

PATRIK DAHLQVIST,
VD INSPLORION AB