Insplorion mellan
rapporterna: Q2,5

Ökat resande skapar möjligheter

Vi har under en relativt lång period fått leva med begränsningar på grund av de regleringar covid-19 medfört. Även om många av våra pågående projekt i stort inte påverkats så ger den stundande öppningen av samhällen och minskning av restriktioner i Europa oss avsevärt bättre fart i uppstarten av projekt och skapandet av nya affärer där det direkta mötet är avgörande. Bland de resorna ser vi bland annat fram emot att besöka batteritillverkare i Europa.

Förstärkningarna i organisationen syns nu efter sommaren där senast Ola Andersson kommer in och bidrar till vår ökade aktivitet inom affärsutvecklingen av batterisensorn. Det är en strategiskt viktig roll där Olas fokus är värdeskapande samarbeten med fordons- och batteritillverkare samt fördjupade relationer med befintliga partners.

I början av månaden började även vår nya CFO, Per Giljam, som utöver den finansiella kontrollen och rapporteringen kommer att bidra med förstärkning till våra affärsenheter. Pers erfarenheter som business controller blir viktiga när vi skalar upp våra sensoraffärer och bidrar till bolagets fortsatta kommersiella omvandling.

Med dessa rekryteringar till teamet samt ökad rörlighet i Europa ser vi fram emot en händelserik period framöver.


Insplorion får genombrottsorder – stor tysk biltillverkare köper batteriutvecklingsinstrument

En av Tysklands största fordonstillverkare har köpt vårt batteriutvecklingsinstrument. Ordern är en viktig milstolpe och öppnar dörren för fler samarbeten och försäljningar.

”Den här ordern visar svart på vitt att fordonsindustrin är beredd att betala för den kunskap om kemiska förändringar i batterier, som vår teknik ger”, säger Insplorions vd Patrik Dahlqvist.

Ordern är värd ca. 500 000 kronor efter avdrag för distributörs- och hyresavgifter. Köpet följer efter att fordonstillverkaren har hyrt Insplorions batteriutvecklingsinstrument i sex månader. Under den tiden har företaget noga testat och analyserat Insplorions Nanoplasmonic Sensing (NPS) teknik och dess nytta.

”Det är mycket positivt att fordonstillverkaren, som vi har haft ett samarbete med det senaste året, ser hur vår teknik positivt bidrar till deras elektrifieringsstrategi. Affären är förstås även värdefull i de dialoger vi för med andra bolag”, berättar Patrik Dahlqvist.

Läs mer om ordern


Uppdatering affärsgrenar

Vätgassensorer

Arbetet med prototypen av vätgassensorn fortlöper enligt plan för att möjliggöra tester med kund inom säkerhetsapplikationer. Utöver att möjliggöra testning i explosiv miljö genomförs ett miniatyriseringssteg så att sensorn får en formfaktor som lättare integreras i andra system. Prototypen förväntas vara klar runt årsskiftet och parallellt med utvecklingen vidareutvecklas kundkontakterna inom både säkerhets- och processoptimeringsapplikationer.

Batterisensorer

Försäljningen av batteriutvecklingsinstrumentet till den tyska ledande fordonstillverkaren har gett ringar på vattnet med ökad aktivitet i pågående dialoger med andra industriella aktörer. Samspelet mellan vår batterisenor- och instrumentaffär har blivit tydligare där möjligheten att komma in på utvecklingsavdelningar med instrumentet idag bäddar för snabbare etablering av samma teknik som integrerade batterisensorer i kommande steg. Produktutvecklingen av batterisensorn fortgår där bland annat en miniatyriserad prototyp som har storlek för att kunna sitta på varje battericell i batteripack för nästa generations fordonsbatteri genomgår interna tester inom det EU finansierade projektet 3BeLiEVe.

Luftkvalitetsensorer

Integrering och anpassning av hölje, protokoll och kalibreringsrutiner runt själva sensorn fortgår i ett ökat antal kundstudier. För att ha högt tempo i loopen mellan nya erfarenheter från kundanvändning och justeringar av sensorplattformen ligger fokus snabbfotade industriella kunder inom ventilation i Storbritannien och norra Europa. I följande steg är målsättning att öka både antalet och storleken på kunderna samt bredda etableringen både per applikation och geografiskt.

Forskningsinstrument

Normalisering efter covid-19 börjar synas även hos den lite trögrörliga marknaden av de akademiska kunderna, som är den huvudsakliga kundgruppen för forskningsinstrumenten idag. Nu efter sommaren slutförs även en uppgradering av instrumentet emot batteriforskning så att det kan lanseras som en egen produkt för all batteriforskning, akademisk såväl som industriell, inom kort.


Luftföroreningar på brittiska tåg 13 gånger högre än på Londons mest trafikerade gator

Ett exempel på hur Insplorions affärsområden samverkar är hur uppmärksamhet kring dålig luftkvalitet från exempelvis dieselmotorer, som vår luftkvalitetsensorer hjälper till med, kan accelerera övergången till förnybara energikällor.

I Storbritannien har en debatt startat då forskning visar att på el/diesel-hybridtåg kan passagerare uppleva 13 gånger högre kvävedioxidnivåer än på de mest trafikerade gatorna i centrala London.

Detta visar vikten av att ständigt genomföra lokala mätningar av luftföroreningar då koncentrationen av kväveoxid kan variera väldigt mycket från plats till plats i samma stad, eller även i olika delar av ett tåg. Då befolkningen numera är betydligt mer medveten om de föroreningar som finns i luften kan debatter som denna påskynda övergången från dieseldrivna tåg till fossilfria alternativ där vätgasdrivna tåg redan är på frammarsch och där vår vätgassensor kan spela en viktig roll.

Läs artikeln från The Guardian här.


Patrik Dahlqvist medverkar i Småbolagspodden

”Vi håller på att uppgradera och färdigställa vår prototyp så att vi i slutet av det här året ska kunna köra prototyptester med kunder för riktiga applikationer i en explosiv miljö.”

Patrik medverkar igen i Småbolagspodden där han senast varit med i ett mycket populärt avsnitt i juli 2020. Tillsammans med poddens programledare Jonathan Furelid talar de bland annat om Insplorions del i den gröna energiomställningen och om hur ny teknik har ett stort behov av optimering, något Patrik betonar är den nyckelroll bolaget kommer att spela.
I samtalet går de också igenom den senaste genombrottsaffären och vad den kan betyda för bolagets framtid, om pågående EU-projekt samt hur man skalar upp sensortillverkningen.

Lyssna på podden


Frågor inför nästa rapport? Hör av dig redan nu!
Du har säkert frågor inför Q3-rapporten du vill ställa på förhand. Då kan vår vd, Patrik Dahlqvist förbereda svar som han sedan presenterar vid rapportsläppet.

Ställ frågorna här.


Senaste rapportpresentationen – Q2 2021

Under Q2 har fokus bland annat legat på produktutvecklingen av vätgassensorn med målsättning att ha en prototyp för kommersiella tester i verklig miljö vid årsskiftet 21/22.

Samtidigt pågår affärsutveckling för att möjliggöra att pilottester med kunder ska kunna sammanfalla med färdigställandet av prototyp där kundkontakter finns för flera applikationsområden.


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Vi håller ett högt tempo med vår patenterade sensorplattform (bland annat världens snabbaste vätgassensor). Med nyhetsbrevet uppdaterar vi dig om det senaste i vår verksamhet. ”Insplorion mellan rapporterna” – se det som Q,5-rapporter.
Anmäl dig till nyhetsbrevet!

insplorion.com – info@insplorion.com
Telefon – 031-380 26 95
Copyright © 2021 Insplorion. All rights reserved.