Insplorion mellan
rapporterna: Q0,5

Välkommen till vårt första nyhetsbrev

Vi kallar det ”Insplorion mellan rapporterna”. Här berättar vi om det som händer mellan rapporterna. Vi håller ett högt tempo, med nyhetsbrevet blir du uppdaterad om det senaste.

Insplorion är ett miljöteknikbolag – med vår patenterade sensorplattform utvecklar och säljer vi små och tåliga luftkvalitets- och batterisensorer. Tekniken mäter luftkvaliteten i världens storstäder och optimerar batterier i bilar och energilagring. Dessutom säljer vi forskningsinstrument som ger forskare realtidsdata på nanonivå inom katalys, material och biovetenskap.

Vi utvecklar nu världens snabbaste vätgassensor – en avgörande komponent i den snabbt växande marknaden kring vätgasbaserade energisystem. Projektet har rört sig raskt det senaste året, och har uppmärksammats globalt. Vätgassensorn, tillsammans med vår batterisensor, ger stora möjligheter för oss att erhålla en ledande position i två kraftigt växande marknader.

Välkommen att följa med oss på resan mot en bättre värld!

Patrik Dahlqvist, VD Insplorion


Insplorion – 100 publicerade vetenskapliga artiklar

När vi startade den här resan för 13 år sedan, som forskare vid Chalmers, kunde jag bara drömma om de resultat vi nu kan se. Och två veckor in på det nya året publicerades den 100:e vetenskapliga artikeln med våra vetenskapliga instrument. Det är två av våra referenskunder, professor Nam-Joon Cho i Singapore och professor Josh Jackman i Korea, som står bakom artikeln om proteinadsorption på olika sensorytor. De använder våra instrument sedan många år, och har publicerat flera artiklar med våra instrument.

Då vi själva inte kan besöka dem på plats skickar vi dem istället en gåva för att visa vår tacksamhet. Vi känner till det hårda arbetet med sena kvällar i labbet, och hoppas att presenterna kommer väl till nytta

Jag vill också passa på att tacka alla författare till de andra 99 publikationerna och väntar med spänning på att få uppmärksamma den 200:e vetenskapliga artikeln!

Elin Langhammer, CTO Insplorion


Senaste analysen från Erik Penser Bank:
”Högt tempo med stark balansräkning”

Insplorion genomförde två emissioner om sammanlagt ca 60 mkr i Q4’20, vilket nu innebär att de har kapital för ett antal år framöver. Den utvärdering av batterisensorn hos en tysk biltillverkare som Insplorion annonserade i november 2020 är nu igång.

Hyresordern var på 4-6 månader och utfallet av det kommer att ge en första indikation på om en kommersialisering är nära förestående. Vår riktkurs uppgår till 45-50 kr för aktien, som sedan den 29 januari är noterad på Nasdaq First North.

Insplorion har nu kapital för ett antal år framöver, vilket även tillåter dem att gasa ytterligare.

Läs hela rapporten.


Vätgasekonomin växer snabbt; USA investerar två biljoner dollar på ren energi

Att använda vätgas som bränsle är inte nytt, men nu börjar storskaliga satsningar skapa en anmärkningsvärd tillväxt bland vätgasaktörerna, och därigenom en ökad marknad för Insplorion. Forbes tar i en artikel den 11 mars upp USA:s investeringsplan på två biljoner dollar för ren energi, samt den nye presidentens order om att återansluta sig till Parisavtalet, ett globalt klimatavtal.

EU har tillkännagivit sin vätgasstrategi för ett klimatneutralt Europa, en viktig del för att uppfylla klimatneutralitetsmålet. Industriintensiva länder som Japan, Sydkorea, Kina och Australien ser också vätgas som inte bara en grundsten för en hållbar framtid, utan också en stark exportmöjlighet.

Redan nu finns vätgasdrivna tåg, lastbilar, personbilar, fartyg och flygplan — behovet av en säker infrastruktur baserad på en energikälla som väte är omfattande. Potentialen för Insplorions vätgassensorer är stor och en självklar komponent för trygg produktion, lagring, transport och konsumtion av väte som bränsle.


Vätgas är en del av EU:s långsiktiga klimatstrategi

EU har som mål att bli klimatneutralt senast 2050; förslag finns för en klimat – lag som gör det politiska åtagandet till en rättslig skyldighet. För att nå dit vill man investera i ny och miljövänlig teknik samt ge stöd till innovativ industri och renare former av privata och offentliga transporter.

Vätgas ses som en viktig del av lösningen för att uppnå det europeiska målet om klimatneutralitet senast 2050. Den kan användas för att fasa ut fossila bränslen i industriella processer och ekonomiska sektorer där det är både brådskande och svårt att minska koldioxidutsläppen.

Fokus är på förnybar vätgas eftersom den ger störst möjlighet till utfasning av fossila bränslen och därför är det alternativ som är mest förenligt med EU:s mål om klimatneutralitet.


Australien vill göra rent väte till ny exportindustri

Council of Australian Governments (COAG) skapade 2020 en särskild projektgrupp för att genomföra sin vätgasstrategi. Teamet ska främja den inhemska vätgasindustrin, men också skapa möjligheter för Australien att bli en global aktör inom tio år.

Australien har utmärkta förutsättningar för att producera vätgas, med en stor potential för export till en växande marknad. Här kommer vätgasnav i till exempel hamnar fungera som hubbar för en effektiv infrastruktur.

Ladda ner strategidokumentet här.


Erik Penser Banks Bolagsdag

Bolagsdagen låter företrädare för olika företag presentera sina företag till Erik Penser Banks publik. Den 11 mars berättade Insplorions VD, Patrik Dahlqvist, om företagets sensorteknik för renare luft, accelererad övergång till fossilfri energi och bättre forskning inom hälsa och miljö

Ny teknik och nya system behöver optimeras, men man kan inte rätta till det som inte går att mäta, man måste veta vad man ska optimera. Här finns det en lucka på marknaden där existerande tekniker inte löser de aktuella behoven. Insplorions sensorer för vätgas, batterier och luftkvalitet löser uppgiften.

Se Patrik Dahlqvists presentation här. (5:12:00 in i videon).


Frågor inför nästa rapport? Hör av dig redan nu!
Du har säkert frågor inför Q1-rapporten du vill ställa på förhand. Då kan vår vd, Patrik Dahlqvist förbereda svar som han sedan presenterar vid rapportsläppet.

Ställ frågorna här.


Senaste rapportpresentationen – Q4 2020

Årsredovisningen 2020 är nu publicerad. Läs den här.

Se Patrik Dahlqvist presentera bokslutskommunikén för 2020.


Läs nyhetsbrevet som pdf.


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Vi håller ett högt tempo med vår patenterade sensorplattform (bland annat världens snabbaste vätgassensor). Med nyhetsbrevet uppdaterar vi dig om det senaste i vår verksamhet. ”Insplorion mellan rapporterna” – se det som Q,5-rapporter.
Anmäl dig till nyhetsbrevet!

insplorion.com – info@insplorion.com
Telefon – 031-380 26 95
Copyright © 2021 Insplorion. All rights reserved.