Framtida användningsområden

Flera andra applikationer undersöks kontinuerligt och utreds i mindre skala. Bland andra koldioxidmätning för Carbon Capture and Storage (CCS) tillsammans med Akzo Nobel, vätgassensor för bränsleceller och diagnostik inom medicinska tillämpningar (med Chalmers). Det är först när både teknisk realiserbarhet och affärspotential blivit kartlagd med positivt utfall i samarbete med branschkunnig kommersiell aktör, som Bolaget kommer att besluta om att satsa på nya utvecklingsprojekt inom sensorsystem-affären.