Teknologi

Insplorions Nanoplasmonic Sensing (NPS) är ett revolutionerande sätt att få snabba, direkta och distinkta mätningar av kemiska och termiska reaktioner på nano-nivå i och på ytan av tunna filmer, genom ljusabsorbtionsmätning.

Sensorerna är värdefulla inom många olika områden. Från avancerade, kraftfulla forskningsinstrument med brett spektrum av mätningar, användningsområden och temperaturnivåer, till väldigt specifika sensorer, som mäter NO2 i luft eller kemin i en battericell. Andra möjliga användningar är till exempel mer mångsidiga luftkvalitetssensorer, sensorer för vattenbehandling, biokemi, solenergi, vätgas, koldioxid och medicinsk diagnostik.

Unika egenskaper

Insplorions teknik, Nanoplasmonic Sensing (NPS), har ett stort antal unika och mycket användbara egenskaper, som I många fall inte funnits tillgängliga förut, eller funnits tillgängliga, men i ett helt annat prisläge och betydligt mindre flexibla än NPS-tekniken.

LÄS MER

Snabba – Sensorerna är mycket snabba (ms), eftersom de mäter ett så tunt lager, vilket betyder att ändringen i koncentration är ögonblicklig.

Robusta – nano-elektroderna skyddas från aggressiv miljö av ett dielektriskt lager, vilket gör sensorerna mycket användbara under tuffa kemiska förhållanden, till exempel den frätande miljön i ett batteri. De kan mäta med extrem känslighet vid höga temperaturer, i kraftiga vibrationer och under stora tryckförändringar.

Temperaturokänsliga - vilket gör sensorerna användbara för att studera processer som påverkas av temperatur, och även för att studera processer vid hög temperatur.

Kan fjärranslutas - det behövs endast optisk access. Genom ett litet fönster eller en optisk fiber är et enda som behövs för att komma åt sensorn. Detta möjliggör mätningar i objekt utan kablar till sensorplatsen.

Mångsidiga - Temperaturen kan varieras väldigt flexibelt och en stor variation av beläggningar kan användas, med vitt skilda kemiska egenskaper, beroende på vad sensorerna ska mäta.

Ytkänsliga - sensorerna är extremt ytkänsliga och kompatibla med både tunna och tjocka filmer, vilket ger snabbare responstid och högre känslighet för vissa områden.

Label free – vilket betyder att ingen infärgning behövs, eller taggning med radioaktiva isotoper, som annars hotar att störa mätresultaten. Detta är extra användbart i protein- och life-scienseforskning.

Lämpliga för miniatyrisering -  sensorernas nanoteknik är väl lämpad för miniatyrisering. NPS-sensorn är ungefär 150 nm och en enda sensor är i princip det som behövs, vilket ger mycket små mätenheter. Om ett antal sensorelement behövs, blir ändå sensorstorleken bara en bråkdel av en kvmm.

Energieffektiva – Tack vare att mätningen sker på nanonivå, är det möjligt att addera flera mätparametrar till samma chip eller optiska fiber utan att öka på storleken eller energibehovet.

Kostnadseffektiva – kan tillverkas i ett lågprissegment, väl lämpat för massproduktion. Till exempel som batterisensorer, vilket i slutändan kan resultera i hundratals miljoner enheter.

 

Har du idéer kring behov där Insplorions unika sensor-plattforms egenskaper kan innebära omvälvande nytta? Tveka inte utan hör av dig till info@insplorion.com.

Mätmetod

Tekniken innebär realtidsmätning av ändring i refraktionsindex/dielektriska egenskaper av valfritt material belagt eller adsorberat på sensorytan. Nanoplasmonic Sensing (NPS) utnyttjar en optisk sensorprincip baserad på högteknologisk nanoteknik.

LÄS MER

Mönster av plattor av ledande material, ofta guld eller silver, i nano-storlek på en glasyta absorberar eller sprider ljus av speciella våglängder, när ljuset passerar genom den plasmoniska sensorn, vilket resulterar i en topp i ett utsläckningsspektrum. Kemiska eller termiska reaktioner i ett tunt lager på ytan av sensorn ändrar våglängderna som absorberas eller sprids, vilket resulterar i en optisk realtidmätning av reaktionerna som äger rum inom eller på ytan av nano-filmen.

Sensorerna

Insplorions sensorer består av nano-partiklar av ledande material, ofta guld eller silver, på en glasyta. Ytan kan aningen vara en glasplatta (chip) eller ytan på en optisk fiber.

LÄS MER

 

Sensorerna i Insplorions forskningsinstrument, liksom luftkvalitetssensorerna är utformade som chip, men batterisensorerna, till exempel, ligger på ytan av en optisk fiber, där en optisk delare avleder ljuset in i den optiska fibern inuti batteriet.

Varje gång ljuset reflekteras mot ytan på den optiska fibern, interagerar det med nano-partiklarna på fiberytan, vilket resulterar i ett absorptionsspektrum av ljuset som återvänder från batteriet, vilket i sin tur visar batteriets kemiska tillstånd.

Övrig information

Om du har en utmaning där vår teknik kan hjälpa dig, kontakta oss gärna på sales@insplorion.com.

Här kan du ladda ner Insplorions broschyr om sensorer:

Här kan du ladda ner vår broschyr om Nanoplasmonic sensing (NPS):