Team

Insplorions team består av marknadsdrivna ingenjörer, tekniska doktorer och entreprenörer.

Patrik Dahlqvist

VD

Läs mer »

Patrik Dahlqvist

VD

Patrik är civilingenjör inom kemiteknik från Chalmers tekniska högskola. Patrik har en bred erfarenhet av entreprenörsbolag och bolag med instrumentförsäljning. Patrik har tidigare varit VD för Medfield Diagnostics, där han byggde upp bolaget från en teknik inom strokediagnostik till ett framgångsrikt bolag som noterades på AktieTorget 2012. Patrik har även varit verksam inom instrumentbolaget Q-Sense mellan 1999-2007, bl.a. som dotterbolagschef i USA och senare global försäljningschef.

Elin Larsson Langhammer

Grundare och tekniskt ansvarig

Läs mer »

Elin Larsson Langhammer

Grundare och tekniskt ansvarig

Elin är teknologie doktor i materialvetenskap från Chalmers tekniska högskola med NPS-tekniken som forskningsområde. Elin är en av grundarna av Insplorion och är idag ansvarig för produktutvecklingen av sensorer och arbetar även med teknisk support i Insplorion. Elin har tidigare även varit forskare vid Kompetenscentrum inom katalys vid Chalmers.

Patrik Bjöörn

Försäljningsansvarig

Läs mer »

Patrik Bjöörn

Försäljningsansvarig

Patrik är civilingenjör inom kemiteknik från Chalmers tekniska högskola med inriktning mot materialvetenskap. Patrik har även en MBA från Handelshögskolan i Göteborg. Patrik har lång erfarenhet av instrumentförsäljning inom teknikbolag i tidig fas. Han har tidigare bl.a. arbetat som försäljningschef inom Q-Sense och med försäljning i Denator. Patrik har gedigen internationell erfarenhet, bl.a. som chef Q-Sense Inc, Q-Sense dotterbolag i USA.

Olof Andersson

Produktansvarig

Läs mer »

Olof Andersson

Produktansvarig

Olof är teknologie doktor inom Sensorvetenskap från Linköpings universitet och ansvarar för produktutveckling av instrument. Olof är även utbildad inom nanofabrikation och biosensorer och har tidigare branscherfarenhet som ansvarig för utveckling av forskningsinstrument och analystekniker.

David Nilebo

Utvecklingsingenjör

Läs mer »

David Nilebo

Utvecklingsingenjör

David är civilingenjör i tillämpad fysik, med inriktning mot materialvetenskap vid Chalmers tekniska högskola. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter är inom sensorsystemutveckling. Han har tidigare erfarenhet av att arbeta med Insplorion's mätinstrument på Chalmers.

João Rosa

Applikationsspecialist

Läs mer »

João Rosa

Applikationsspecialist

João är teknologie doktor inom Bioteknik från Universidade Nova de Lisboa och är applikationsspecialist, mestadels inom Insplorions forskningsinstrument. João har Licenciatura (motsvarande Magisterexamen) inom molekylär- och cellbiologi och har erfarenhet i forskningstekniker och metoder.

Saima Zaman

Sensorsspecialist

Läs mer »

Saima Zaman

Sensorsspecialist

Saima är teknologie doktor i fysikaliska elektronik och nanoteknologi från Linköpings universitet. Hon har tidigare erfarenhet av tillverkning av nanostrukturbaserade sensor och optoelectroniska enhet. Hon är ansvarig för NPS sensortillverkning och utveckling på Insplorion.

Två av Insplorions grundare är tätt knutna till bolaget som samarbetspartner och konsult.

Christoph Langhammer

Grundare och forskningsansvarig

Läs mer »

Christoph Langhammer

Grundare och forskningsansvarig

Christoph Langhammer är docent vid Institutionen för tillämpad fysik vid Chalmers tekniska högskola. Han har en doktorsexamen inom materialvetenskap . Christoph är en av grundarna av Insplorion och för närvarande har en deltidstjänst som forskningschef på Insplorion. Han har många publikationer i ansedda tidskrifter inklusive Science och Nature Materials. Hans arbete har resulterat i sex patentansökningar varav tre hålls inom Insplorion.

Bengt Kasemo

Grundare och sakkunnig

Läs mer »

Bengt Kasemo

Grundare och sakkunnig

Bengt är professor emeritus i tillämpad fysik vid Chalmers tekniska högskola. Han var tidigare chef för Kemi-fysikgruppen där Insplorions NPS-teknik utvecklades. Bengt har publicerat omkring 500 vetenskapliga artiklar och hans forskning har resulterat i 17 patentansökningar. Han har ett mycket brett kontaktnät både inom det vetenskapliga området och inom industrin. Hans nätverk har resulterat i många tidiga industriella kontakter för Insplorions sensorsystem. Bengt är den största aktieägaren i Insplorion och arbetar som konsult i företaget.