Team

Insplorions team består av marknadsdrivna ingenjörer, tekniska doktorer och entreprenörer.

Patrik Dahlqvist

VD

Läs mer »

Patrik Dahlqvist

VD

Patrik är civilingenjör inom kemiteknik från Chalmers tekniska högskola. Patrik har en bred erfarenhet av entreprenörsbolag och bolag med instrumentförsäljning. Patrik har tidigare varit VD för Medfield Diagnostics, där han byggde upp bolaget från en teknik inom strokediagnostik till ett framgångsrikt bolag som noterades på AktieTorget 2012. Patrik har även varit verksam inom instrumentbolaget Q-Sense mellan 1999-2007, bl.a. som dotterbolagschef i USA och senare global försäljningschef.

Elin Larsson Langhammer

GRUNDARE och CTO

Läs mer »

Elin Larsson Langhammer

GRUNDARE och CTO

Elin är teknologie doktor i materialvetenskap från Chalmers tekniska högskola med NPS-tekniken som forskningsområde. Elin är en av grundarna av Insplorion och är idag ansvarig för produktutvecklingen av sensorer och arbetar även med teknisk support i Insplorion. Elin har tidigare även varit forskare vid Kompetenscentrum inom katalys vid Chalmers.

Olof Andersson

PRODUKTUTVECKLING

Läs mer »

Olof Andersson

PRODUKTUTVECKLING

Olof är teknologie doktor inom Sensorvetenskap från Linköpings universitet och ansvarar för produktutveckling av instrument. Olof är även utbildad inom nanofabrikation och biosensorer och har tidigare branscherfarenhet som ansvarig för utveckling av forskningsinstrument och analystekniker.

Per Giljam

CFO

Läs mer »

Per Giljam

CFO

Per har en examen inom Ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Per har bred erfarenhet från finansiell analys, redovisning och budgetering. Tidigare har Per arbetat som Business Controller på Vitrolife, och inom revision på PwC. Per ansvarar för finansiell styrning, rapportering till marknaden och stödjer bolagets affärsområden.

Sara Larsson

FÖRSÄLJNING

Läs mer »

Sara Larsson

FÖRSÄLJNING

Sara är civilingenjör i kemiteknik, med inriktning mot Hållbara Energisystem vid Chalmers tekniska högskola. Hon har spenderat mycket tid i Insplorions labb och har även erfarenhet från industriella labb. Hennes arbetsuppgifter på Insplorion är främst inom instrument och nya applikationer.

Maryam Nasirpour

AFFÄRSUTVECKLING

Läs mer »

Maryam Nasirpour

AFFÄRSUTVECKLING

Maryam är bland annat civilingenjör inom nanoteknik med examen från University of Waterloo och mer än fem års erfarenhet inom området. Hennes erfarenhet sträcker sig från laboratoriebänken till renrum, från affärsutveckling och marknadsföring till projektledning. Hennes nuvarande arbete involverar teknik- och affärsutveckling av nya applikationsområden för Insplorions NPS-plattform.

David Nilebo

AFFÄRSUTVECKLING

Läs mer »

David Nilebo

AFFÄRSUTVECKLING

David är civilingenjör i tillämpad fysik, med inriktning mot materialvetenskap vid Chalmers tekniska högskola. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter är inom sensorsystemutveckling. Han har tidigare erfarenhet av att arbeta med Insplorion's mätinstrument på Chalmers.

Ola Andersson

AFFÄRSUTVECKLING

Läs mer »

Ola Andersson

AFFÄRSUTVECKLING

Ola är civilingenjör i Industriell ekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter är inom batterisensorprojektet där han kommer att arbeta med försäljning och affärsutveckling. Ola har tidigare erfarenheter från global affärsverksamhet inom försäljning och logistik med fokus mot global sjöfart. Senast kommer Ola från Stena-sfären.

João Rosa

FÖRSÄLJNING

Läs mer »

João Rosa

FÖRSÄLJNING

João är teknologie doktor inom Bioteknik från Universidade Nova de Lisboa och är applikationsspecialist, mestadels inom Insplorions forskningsinstrument. João har Licenciatura (motsvarande Magisterexamen) inom molekylär- och cellbiologi och har erfarenhet i forskningstekniker och metoder.

Christian Sundvall

PRODUKTUTVECKLING

Läs mer »

Christian Sundvall

PRODUKTUTVECKLING

Christian har en civilingenjörsexamen inom teknisk nanovetenskap med inriktning mot materialvetenskap från Lunds universitet. Han jobbar framförallt med utvecklingen av Insplorions batterisensor. Christian har även tidigare erfarenhet av solcells- och halvledarindustrin.

Irem Tanyeli

SENSORUTVECKLING

Läs mer »

Irem Tanyeli

SENSORUTVECKLING

Irem är teknologie doktor i tillämpad fysik med examen från Eindhoven University of Technology i Nederländerna och en M.Sc. i fysik från Middle East Technical University i Turkiet. Hennes forskningsprojekt har i huvudsak handlat om användning av olika tekniker för att strukturera metallytor på nanoskala och att nyttja dessa strukturer i olika applikationer, såsom solceller och fotoelektrokemisk spjälkning av vatten. Hon forskade tidigare vid fysikinstitutionen på Chalmers Tekniska Högskola där hon bland annat arbetade med projektet Luftkvalitet i samarbete med Insplorion. I sin nuvarande roll på Insplorion arbetar hon med forskning och utveckling av Insplorions gassensorer.

Saima Zaman

SENSORUTVECKLING

Läs mer »

Saima Zaman

SENSORUTVECKLING

Saima är teknologie doktor i fysikaliska elektronik och nanoteknologi från Linköpings universitet. Hon har tidigare erfarenhet av tillverkning av nanostrukturbaserade sensor och optoelectroniska enhet. Hon är ansvarig för NPS sensortillverkning och utveckling på Insplorion.

Martin Sech

PRODUKTUTVECKLING

Läs mer »

Martin Sech

PRODUKTUTVECKLING

Martin har en civilingenjörsexamen inom kemiteknik med fysik från Chalmers tekniska högskola, med inriktning mot nanoteknik. Han har tidigare erfarenheter av analytiskt laboratoriearbete. Martin arbetar främst med utvecklingen av Insplorions gassensorer.

Fredrik Cognell

PRODUKTUTVECKLING

Läs mer »

Fredrik Cognell

PRODUKTUTVECKLING

Fredrik har en Högskoleingenjörsexamen i mekatronik från Chalmers tekniska högskola. Han gjorde sitt exjobb inom batterisystem och datakommunikation. Fredrik arbetar främst med utvecklingen av Insplorions batterisensor.

Umair Javed

PRODUKTUTVECKLING

Läs mer »

Umair Javed

PRODUKTUTVECKLING

Umair har en magisterexamen i elektronisk teknik, med inriktning mot elektronisk design från Mittuniversitetet i Sundsvall. Han har tidigare arbetat med sensorer, positionskänsliga detektorer (PSD), mikropumpar, omvandlare och alternativa energikällor. Umair arbetar med den tekniska utvecklingen av Insplorions gassensorer.

Insplorion samarbetar tätt med grundargruppen på Chalmers Tekniska Högskola

Christoph Langhammer

Grundare och forskningsansvarig

Läs mer »

Christoph Langhammer

Grundare och forskningsansvarig

Christoph Langhammer är professor vid Institutionen för Fysik vid Chalmers Tekniska Högskola. Han är en kemisk fysiker med kärnkompetens i att kombinera avancerad nanofabrikation med nanofotonik, nanofluidik, ytfysik, katalys och sensorvetenskap. Hans forskning fokuserar på att studera och designa nanomaterial och nanoenheter för sensing, energirelaterade tillämpningar, samt tillämpningar inom life science och nanosäkerhet. Christoph är en av grundarna av Insplorion och har för närvarande en deltidanställning som forskningschef på Insplorion. Hans arbete har resulterat i åtta patentansökningar, varav tre ägs av Insplorion. Läs mer om Christoph och hans forskning på www.langhammerlab.se.