Partners

Insplorions strategiska partnerskap behövs för att kunna utveckla spjutspetsforskning till kommersiella produkter. Samarbeten inom akademin ger fördjupad kunskap och banbrytande teknik och samarbeten inom industrin öppnar för stora utvecklingsprojekt och på sikt produkter i mångmiljonupplagor.

Bli partner till insplorion

Dra nytta av vår banbrytande sensorteknologi för dig och dina kunder.

Kontakta: patrik.dahlqvist@insplorion.com

Batterisensorer

LÄS MER

AMTE Power

"AMTE Power har byggt en nära och samarbetsinriktad relation med våra vänner på Insplorion, och vi är mycket förväntansfulla över den massiva potential NPS har," säger Colin Arnold, fabrikschef på AMTE.  ”Vårt samarbete med AMTE har utvecklat vårt batterisensorprojekt från akademiska försök till kommersiell prototyp på rekordtid.” säger Insplorions VD Patrik Dahlqvist. Besök AMTEs hemsida. Du kan också läsa en artikel om Insplorions samarbete med AMTE (tidigare AGM Batteries) och Ducosi.
LÄS MER

Uppsala Universitet

Fredrik Björefors. Docent och universitetslektor i Elektrokemi vid Kemiska institutionen, Ångströmlaboratoriet.


Inom batterisensorer samarbetar Insplorion med ett forskarlag på Uppsala Universitet under ledning av Fredrik Björefors. Hans team utför de första labbtesterna inom många olika Litium-jonbatteri-applikationer. Inom ett doktorandprojekt placeras Insplorions sensorer i pouch-celler och andra batterityper och utvärderas. Detta ökar den grundläggande förståelsen och verifierar potentialen hos sensorteknologin. Resultaten kommer att användas i projekt och tester i nära samarbete med industripartners som till exempel AGM. Läs mer om Fredrik Björefors på Uppsala Universitets hemsida.
LÄS MER

Fraunhofer IFF

Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation, IFF, deltar i projektet Adaptive Control of Energy Systems (ACES) som beviljats nästan 10 miljoner kronor av EU-organisationen Era-Net Smart Energy Systems. Insplorion ansvarar för att integrera vår batterisensor i batterilagringssystem och optimera signal- och styrsystemen. Frauhofers IFF är en utmärkt partner för att genomföra forskningsuppgifter inom fältet för analys av batterilager, utveckling, testning och integrering i krafnät, inklusive övervakning och styrning. Besök Fraunhofer IFFs hemsida, eller läs mer här.
LÄS MER

Chalmers

Patrik Johansson. Professor, Kondenserade materiens fysik, Institutionen för fysik


Insplorion samarbetar med ett forskarlag på Chalmers Tekniska Högskola, runt utveckling av batterisensorer. Forskarlaget leds av professor Patrik Johansson. Inom pågående gemensamma examensarbeten för studenter på Chalmers görs mätningar i bland annat knappceller, som möjliggör en stor mängd mätningar. Detta vidareutvecklar kunskapen kring sensorn för olika batterikemier och stärker dokumentationen för hur vi mäter batteriernas state of charge (SoC) och state of health (SoH). Läs mer om Professor Johansson på hans sida på Chalmers webbsida.

LÄS MER

RISE

Research Institutes of Sweden (RISE) är huvudpartner till Insplorion i projektet; Utveckling av en NanoPlasmonisk fiberoptisk sensorplattform för batteristyrning. Projektet har en total budget på 3,2 MSEK där VINNOVA finansierar med 1,7 MSEK inom Smartare Elektroniksystem-programmet. Läs mer här.  Projektet följer de framgångsrika resultaten från förstudien som var finansierad av samma program kring storskalig produktion och användning av fiberoptiskt baserad NPS. ”Detta samarbetsprojekt mellan RISE Acreo och Insplorion gör det möjligt att utveckla en mångsidig teknik med industriella applikationer, vilket är ett uppdrag som gjort för ett forskningsinstitut som vårt”, säger Walter Margulis Forskningsledare på RISE Acreo och gästprofessor på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Projektet syftar till att forsätta utvecklingen av Insplorions sensorers elektronikdesign för volymproduktion. Det är också viktigt för utvecklingen av fiberoptikbaserad NPS i allmänhet och stärker Insplorions sensorplattform. RISE deltar också i projektet Adaptive Control of Energy Systems (ACES) som beviljats nästan 10 miljoner kronor av EU-organisationern Era-Net Smart Energy Systems, där Insplorion ansvar för att integrera sin batterisensor i batterilagringssystem och optimera signal- och styrsystemen. Läs mer här. Besök även RISEs hemsida. 
LÄS MER

Metrum 

Metrum är koordinator i projektet Adaptive Control of Energy Systems (ACES) med en total budget på 16 miljoner kronor, varav nästan 10 miljoner beviljats av EU-organisationen Era-Net Smart Energy Systems, där Insplorion har ansvar för att integrera sin batterisensor i batterilagringssystem och optimera signal- och styrsystemen. Läs mer här. Metrum Sverige är en global ledare inom el-kvalitet. De är marknadsledande i Sverige och har verksamhet i över 20 övriga länder. De utvecklar och marknadsför unika systemlösningar globalt för mätning av energi, störningar och fel inom begreppet el-kvalitet och motsvarande applikationer på ett sätt som möjliggör för Metrums kunder att enkelt analysera i syfte att kunna vidta optimerade åtgärder som sparar energi, reducerar kostnader samt minskar miljöpåverkan. Metrum ledde också EPR, ett projekt finansierat av EU som syftade till att implementera igenkänning av mönster och artificiell intelligens i kraftnätsstyrning mestadels inom el-kvalitet. Besök Metrums hemsida.
LÄS MER

ABB SynerLeap

Insplorion vann, tillsammans med Omnio, ABB SynerLeap Springboard 2019. Nu utvecklar vi samarbetet med ABB genom ett gemensamt projekt bekostat av ABB med 30.000 USD som ska undersöka processövervakning primärt för vattenrening.  Vi vinner också kontor hos Synerleap, centralt i Västerås, med direkt access till ABB:s organisation.  I vårt samarbete är även andra områden av intresse, förutom tidigare batterisensor också olika typer av gasmätningar, exempelvis vätgas. SynerLeap är ABB: s innovationsutvecklingsnav för startups med sitt huvudkontor beläget i hjärtat av ABB Corporate Research Centre i Västerås Sverige. Dess syfte är att skapa ett ekosystem där ABB kan utnyttja och möjliggöra för mindre teknikföretag att växa och expandera på en global marknad inom något av dessa tre områden: industriell digitalisering, robotik och energi. Insplorion har sedan hösten 2018 inom Synerleap främst arbetat med ABB kring batterisensorn och dess integrering i batterilager. Inom samarbetet har ABBs övriga affärsområden exponerats för Insplorions sensorplattform där nu, i och med Springboad vinsten, ett projekt inom processövervakning för vattenrening kommer startas. ABB SynerLeaps hemsida.

Luftkvalitetssensorer

LÄS MER

IVL - Svenska Miljöinstitutet

Fredrik Hallgren på IVL Svenska Miljöinstitutet.


Svenska Miljöinstitutet är en av huvudaktörerna inom LoV-IoT (Luft och Vatten med Internet of Things) projektet där insplorions luftkvalitetsensor kommer kopplas upp och användas i bland annat Göteborg, Uppsala och Santiago. ”För att få en bättre förståelse för luftföroreningar och ges möjlighet att aktivt arbeta med att minska utsläppen från förbränning av fordon, industriella processer eller vedeldning behövs det mer mätningar än vad som utförs idag. Den nya sensorn som Insplorion utvecklar för NO2 ger en viktig pusselbit och är något som inte finns på marknaden med tillräckligt bra livslängd eller mätnogrannhet för att vara praktiskt användbart i stor skala för en stad.” Fredrik Hallgren på IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL är mycket kunniga på luftkvalitetssensorer. De gör luftkvalitetsmätningar med kemiska metoder och dyra spektrometrar normalt, så det finns potential för Insplorions sensorer. De är delaktiga i att bygga plattformen för LoV-IoT, och fungerar som utvecklingspartner för Insplorion. Läs mer om projektet här. Besök även LoV-IoTs hemsida.
LÄS MER

Göteborgs Stad

I Göteborg fortsätter digitaliseringsprojektet LoV-IoT (Luft- och Vattenövervakning med Internet of Things). Projektet undersöker hur nuvarande luft- och vattenkvalitetsmätningar kan kompletteras med små, kostnadseffektiva sensorenheter som exempelvis kan monteras på lyktstolpar och trafikkameror. Fokus i projektet är att se hur dessa sensorer kan användas under byggandet av Västlänken, ett omfattande infrastrukturprojekt i Göteborg. För Insplorion är det mycket värdefullt att delta i ett projekt där en molnbaserad plattform redan finns på plats, med webbanslutning och möjlighet att jämföra med andra typer av sensorer. Göteborgs stad fungerar som slutkund/användare för Insplorion. Läs mer om projektet här, eller besök LoV-IoT webbplats.
LÄS MER

Leading Light

Leading Light säljer smarta belysningssystem till städer och kommuner som minskar miljöpåverkan genom effektiv energihantering för gatubelysning och andra publika belysningslösningar. Insplorions luftkvalitetssensor passar in i Leading Lights produkter tack vare kundernas miljömedvetenhet och den enkla integrationen i befintlig teknisk plattform. "Vi är mycket glada för vårt första kommersiella samarbete med vår NOx-sensor tillsammans med Leading Light. Det är ett naturligt steg från utvecklingen inom LoV-IoT-projektet där vi har sett ett ökat intresse bland städerna för att övervaka luftkvaliteten. Resultaten från sensorutvecklings-projektet är lovande och vi går nu in i nästa fas”, säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion. Samarbetet innebär att båda företagen arbetar för att integrera Insplorions NOx-sensorn i Leading Light belysningslösningar samt genomföra gemensamma marknadsföringsinsatser. "Vi ser en möjlighet att stärka vårt produkterbjudande till städer genom att erbjuda luftkvalitetsövervakning utöver våra belysningslösningar. Kombinationen med smart LED-belysning från oss med Insplorions sensor gör det möjligt för oss att möta en ökande efterfrågan från städer och tillgodose behovet från flera avdelningar inom stadsförvaltningen", säger Niclas Perkman, VD på Leading Light.  leadinglight.se

Forskningsinstrument och nätverk

LÄS MER

MC2 - Chalmers

Insplorions sensorer tillverkas i renrummet på MC2 på Chalmers tekniska högskola, där även nya sensorytor utvecklas. Nanotillverkningslaboratoriet MC2 är ett universitetsrenrum i världsklass för forskning och tillverkning av mikro- och nanoteknologi. Labbet drivs av Institutionen för Mikroteknologi och Nanoveteskap - MC2 - på Chalmers, för akademisk och industriell forskning. Besök deras hemsida för att läsa mer.
LÄS MER

Synergon

Insplorions samarbete med Synergon förser Insplorion med kvalificerade IP-strategiska råd med fokus på att skydda kommersiellt användbara IP utifrån ett affärsorienterat perspektiv. För Insplorion är det viktigt att ha strategiska patent där affärsnyttan väl överstiger kostnaden. Med Synergons hjälp kan vi få till starka patent direkt kopplade till strategi och affärsverksamhet. Besök Synergons hemsida.
LÄS MER

Chalmers

Andreas Dahlin Docent Kemi och kemiteknik Tillämpad kemi


Andreas Dahlin har tillsammans med Insplorion utvecklat sensorer med nanohål som idag ingår i Insplorions utbud av sensorer för mätinstrument. Det är främst bland life-sciencekunder som sensorer med hål har efterfrågats. Dahlin och Insplorions projekt “Bringing plasmonic nanopore sensors to the market” har finansiering från Chalmers styrkeområde "Nanovetenskap och nanoteknik". ”Det är spännande att se min forskning spridas utanför akademin och göras tillgänglig kommersiellt så att den kommer till nytta för många andra forskare", säger docent Andreas Dahlin. Utvecklingen av de nya sensorerna har skett i Nanotekniklaboratoriet på Chalmers. ”När ett antal kunder som arbetar med allt från viruspartiklar som drug delivery till att studera transporter i cellväggar, utryckt en önskan att ha sensorer med nanohål var det dags att göra slag i saken”, kommenterar Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion. Hålsensorerna finns nu beskrivna bland Insplorions övriga sensorer här och lanseringen av dem beskrivs här. Besök Andreas Dahlins hemsida här, eller läs mer om honom på på Chalmers Hemsida här.

Referenskunder

Förutom de viktiga relationerna med partners, har vi också starka band och samarbeten med våra forskningsinstrumentkunder. Över hela världen använder framstående forskare våra instrument för att flytta gränser inom sina respektive forskningsområden. Besök vår referenskundsida här.