Företag

Insplorion – Utforskar det innersta

Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför sin patentskyddade teknologi NanoPlasmonic Sensing* (NPS). NPS är ett nytt sätt att i realtid utföra optiska materialstudier på nanonivå. Det gör det möjligt för forskare att undersöka till exempel molekylära förändringar i nanomaterial och se saker som de aldrig kunnat skåda tidigare. Insplorions huvudprodukt är ett vetenskapligt instrument som säljs till forskare inom många olika forskningsområden över hela världen.

Tekniken kan också användas för specifika sensorsystem för industriell övervakning och interaktiva produkter.

Tekniskt kan NPS beskrivas som en mätprincip baserad på ett optiskt fenomen som förekommer i metalliska nanopartiklar. I Insplorions vetenskapliga system  utgör själva sensorn av miljontals guldnanopartiklar fördelade på en 1 kvcm stor glasskiva.

Insplorions teknik har utvecklats sedan ett tiotal år under professor Bengt Kasemos ledning vid institutionen för kemisk fysik vid Chalmers tekniska högskola. Forskningen resulterade i en patentansökan i 2009, varefter Insplorion grundades 2010. Företaget har sedan dess utvecklat tekniken med fokus på kommersiella tillämpningar.

*: Insplorions patenterade teknologi kallas NanoPlasmonic Sensing (NPS). Mätprincipen baseras på ett optiskt fenomen som uppträder i ledande nanopartiklar. På Insplorions sensorer sitter millioner ledande nanopartiklar, ofta guldpartiklar, distribuerade på en 1 cm2 stor glasyta som utgör själva sensorn.