Företag

Insplorion är ett Göteborgsbaserat företag, listat på Nasdaq First North, vars underliggande teknik utvecklades under ett tiotal års forskning vid institutionen för kemisk fysik vid Chalmers Tekniska Högskola. Forskningen, som leddes av professor Bengt Kasemo resulterade i en patentansökan 2009 och i ett projekt inom Chalmers Entreprenörsskola, varefter Insplorion grundades 2010. Sedan dess har företaget utvecklat tekniken med fokus på kommersiella tillämpningar.

Vårt team har ett mycket högt tekniskt kunnande, och vi har namnkunniga forskare både bland ägare och i styrelse. Vi har partnersamarbeten med såväl industriföretag som forskargrupper på Chalmers Tekniska Högskola och Uppsala Universitet och vi har många internationellt renommerade forskare som kunder. Detta sammantaget gör att vi alltid befinner oss i teknikutvecklingens absoluta framkant, när det gäller såväl sensorer ämnade för volymproduktion i tillämpningar som batteristyrning och luftkvalitetsmätning, som sensorer i avancerade forskningsinstrument som används till spjutspetsforskning av forskare över hela världen.

Insplorions patenterade teknologi kallas NanoPlasmonic Sensing (NPS). Mätprincipen baseras på ett optiskt fenomen som uppträder i ledande nanopartiklar. Om ni har ett behov av en liten, robust sensor med stor mätnoggrannhet, tveka inte att kontakta oss.

Insplorion är ett publikt bolag sedan den 25 juni 2015 då aktien började handlas på Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget). Insplorion är anslutet till Euroclear Sweden AB, vilket innebär att det är Euroclear som för bolagets aktiebok.

Med hög kompetens, stabil finansiering och ett ständigt ökande behov av sensorer inom industri, offentlighet och för personligt bruk, inte minst genom utvecklingen av Internet of Things, ser vi framtiden an med stor tillförsikt.