Referenskunder

Professor Nam-Joon Cho

Professor Cho och hans grupp har redan publicerat flera forskningsartiklar baserat på hans arbete med Acoulyte och XNano-systemen. Hans projekt har fokuserat på att karakterisera interaktionerna mellan biomakromolekyler med fasta bärare samt att utvärdera effekten av läkemedelskandidater. I kombination med andra sensorteknologier har NPS möjliggjort oöverträffade mekanistiska insikter i biomakromolekylära interaktioner. Läs mer Universitet: Nanyang Technological University
Land: Singapore

Professor Joel A Pedersen

Pedersens forskningsgrupp fokuserar på miljömässig gränsskiktskemi och studerar gränsskiktsprocesser som påverkar beteendet hos nanopartiklar, biomolekyler och organiska molekyler i land- och vattenmiljöer. Nuvarande forskningsämnen inkluderar interaktioner på molekylnivå av biomolekyler med skapade nanopartiklar, processerna runt miljömässig överföring av prionsjukdomar, interaktioner mellan polära och joniserbara organiska molekyler och naturliga organiska ämnen och mineralytor. Läs mer Universitet: University of Wisconsin-Madison
Land: USA

Professor David Castner

Professor Castner använder XNano i sin forskning på institutet för kemiteknik och bioteknik på University of Washington, Seattle, USA. Hans forskning inriktar sig mot att uppnå detaljerad förståelse om ytsammansättningen och strukturen av biomaterial och interaktionen mellan biomolekyler och dessa biomaterial. Läs mer Universitet: University of Washington, Seattle
Land: USA

Docent Hui Yang

Chinese Academy of Sciences (CAS) är ett av de ledande forskningsinstituten i Kina. Docent Hui Yang tillsammans med sin grupp och avdelningskollegor, kommer att använda instrumentet för att förstå kontrollerade självassociationer och utveckla ytmodifieringar med amfifila molekyler, med applikationer som sträcker sig från förbättrad oljeåtervinning (EOR) till antikorrosionsegenskaper. CAS kommer att fungera som ett starkt referenscenter för framtida försäljningsaktiviteter, eftersom gruppen i Peking ligger geografiskt nära Honoprofs huvudkontor. Läs mer Universitet: Chinese Academy of Sciences (Peking)
Land: Kina

Dr. Hans Fredriksson

In January 2016 anslöt sig Dr. Hans Fredriksson till Syngaschem BV. Hans huvudsakliga fokus ligger på att undersöka fundamentala egenskaper hos katalysatorer och att korrelera dessa med aktivitet och avvaktivering med hjälp av modellkatalysatorer, mikroreaktorer och ett brett spektrum av karaktäriseringstekniker. Läs mer Universitet: Technische Universiteit Eindhoven
Land: Netherlands

Docent Susanne Wiedmer

Susanne Wiedmers grupp på avdelningen för Kemi vid Helsingfors universitet har använt XNano sedan april 2016, när de köpte XNano-systemet från Insplorion. Det har till exempel resulterat i publicering av flera artiklar: Läs mer Universitet: Helsingfors Universitet
Land: Finland