Sensorchip

insp-sensors

Insplorion erbjuder nanoplasmoniska sensorer, som ger möjlighet till ultrakänsliga mätningar av ändring i brytningsindex nära (<30 nm från) sensorytan. Sensorerna kan beläggas med en mängd olika material, vilket ger möjlighet till studier av hur ytkemin påverkar processer som molekylär adsorption och fasövergång i tunnfilm. Insplorion erbjuder också plasmoniska nanostrukturer av varierande typ och storlek, vilket ger användaren möjlighet att utföra systematiska studier av hur ytprocesserna påverkas av ytans topografi/struktur.

NPS är idealisk för att studera inflytandet av ytans topografi och/eller kemi på ytprocesser.

• Ytkemi, struktur och vågighet påverkar molekylär adsorption liksom strukturen och kompositionen av adsorberade lager.

• Stor variation av sensorbeläggningar finns tillgänglig, vilket ger möjlighet att skräddarsy ytkemin.

• Insplorion erbjuder sensorer med olika ytstruktur och ondulering, genom att variera storleken och formen av de plasmoniska nanostrukturerna.

Du kan ladda ner broschyren om Insplorions sensorer här:

Nanoplasmoniska sensorer

Insplorions nanoplasmoniska sensorer produceras i ett renrum i toppklass, vilket garanterar stabilitet, reproducerbarhet och välkontrollerad ytkemi. Nanostrukturerna täcker hela sensorytan i ett kvasistokastiskt mönster. Strukturerna är enhetliga i storlek och form. På Insplorions standardsensorer är nanostrukturerna av guld, men andra metaller och ledande ämnen finns tillgängliga vid begäran. Nanostrukturerna kan beställas utan beläggning eller med en tunn toppbeläggning.

Sensormodeller

Sensorerna för  XNano och X1 har dimensionerna 9.5x9.5x1 mm. NPS-sensorstrukturen är avsatt på ett fusionerat kiselunderlag. Sensorytan kan täckas med en toppbeläggning om så önskas. Sensorstrukturerna är jämt fördelade över ytan.

Acoulyte-sensorer är QCM-D sensorer med toppelektrod i guld och ett distanslager av SiO2 över toppelektroden. NPS-strukturen appliceras sedan på distanslagret. Sensorytan kan också täckas med en toppbeläggning om så önskas. Acoulyte-sensorns diameter är 14mm. NPS-sensorstrukturerna är jämnt fördelade över ytan.

Sensorstrukturer

Det finns två standardtyper av sensorstruktur. Diskar monterade på ytan och diskar imbäddade i ytan, vilket ger en slät yta. Men det finns en stor variation av andra strukturer som görs på beställning, som koner, avhuggna koner, håligheter, sfäriska facetterade partiklar, ringar, hål och fördjupningar.