Nyheter

Insplorion säljer ett XNano-system med en Acoulyte-ad-on till professor Souhir Boujday vid LRS, Sorbonne University i Paris, som blir ett referenscenter för Insplorion

30 nov 2018

Professor Souhir Boujday vid Laboratoire de Réactivité de Surface (LRS), Sorbonne University har erfarenhet av Insplorion’s XNano sedan hennes tid på NTU i Singapore, ett referenscenter för Insplorion. Detta är… Läs mer

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

23 nov 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 21 november 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 5 stycken. Antalet konvertibler som… Läs mer

Delårsrapport januari – september 2018

14 nov 2018

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2018 • Omsättning uppgick till 91 (273) KSEK • Rörelsens intäkter uppgick till 823 (873) KSEK • Resultat efter finansiella… Läs mer

Penser Access: Insplorion – Från forskning mot massmarknader

09 nov 2018

Insplorion har utvecklat och patenterat en sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS). Sensorerna är idag förbrukningschip i mätinstrument som säljs till specialiserade forskare. De har dock även visat sig ha stor potentiellt… Läs mer

Energimyndigheten anslår två miljoner kronor till Insplorions batterisensorutveckling

02 nov 2018

Statens energimyndighet har beviljat Insplorion två miljoner i stöd för vidareutveckling av Insplorions batterisensor. Två forskargrupper på Chalmers tekniska högskola kommer att tillsammans med CEVT utveckla ”En multiplex plasmonisk batterisensor… Läs mer

Frågor från aktieägare. Svar från VD Patrik Dahlqvist.

22 okt 2018

Intresset för Insplorion är stort. Speciellt kring de olika aktiviteterna… Läs mer

Insplorion ansluter sig till ABB:s utvecklingsnav SynerLeap

05 okt 2018

Insplorion och ABB har båda som målsättning att påskynda övergången till fossilfria energisystem och har gemensamt intresse att effektivisera batterilagringssystemen. Insplorion kommer inom SynerLeap att få tillgång till ABB:s kunskap… Läs mer

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

03 okt 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 1 oktober 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 9 stycken. Antalet konvertibler som… Läs mer

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

06 sep 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 4 september 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 7 stycken. Antalet konvertibler som… Läs mer

Incitamentsprogram riktat till ledning och anställda fulltecknat

04 sep 2018

VD Patrik Dahlqvist och anställda nyckelpersoner vid Insplorion AB tecknar sig för 120 000 teckningsoptioner inom bolagets incitamentsprogram. VD tecknar den största enskilda posten om 30 000 optioner där återstående… Läs mer