Nyheter

Kommuniké från gårdagens årsstämma

18 apr 2018

Igår 2018-04-17 höll Insplorion AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelse och valberednings förslag: Styrelsens ordförande Jan Walström valdes till ordförande för stämman. Stämman fastställde resultat och… Läs mer

Insplorion säljer Acoulyte-modul till professor Marletta vid universitetet i Catania, Italien

13 apr 2018

Professor Giovanni Marletta och hans forskargrupp vid Institutionen för kemi vid Università degli Studi di Catania, arbetar inom områdena funktionella bioytor, biosensorer och stimuli-responsiva ultratunna filmer. Forskargruppen är en av… Läs mer

Positiva resultat verifierar möjligheten till lönsam serietillverkning av Insplorions nanosensorer

28 mar 2018

Förstudieprojektet, i samarbete med RISE Acreo, ”Miniatyrisering av ett nanosensorsystem för batterier” verifierar att det är möjligt att bygga mycket billiga fiberoptiska sensorsystem som möter kraven för NPS-batterisensorn. Marknadskartläggningen har… Läs mer

Insplorion utsedd till ”National Winner” på European Business Awards

15 mar 2018

Insplorion blev utsedd till ”National Winner” i kategorin Innovation under en galaliknande kväll på Café Opera i Stockholm arrangerad av European Business Awards, Europas största företagstävling, sponsrad av RSM. ”Det… Läs mer

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (PUBL)

02 mar 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 1 mars 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 6 stycken. Antalet konvertibler som… Läs mer

Insplorion Bokslutskommuniké 2017

21 feb 2018

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2017 Omsättningen uppgick till 812 (1 367) KSEK Rörelsens intäkter uppgick till 3 299 (3 125) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick… Läs mer

Handel med Insplorions teckningsoptioner serie TO1 inleds den 21 februari 2018

15 feb 2018

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag: • Insplorions teckningsoptioner av serie TO1 kommer från och med den 21 februari 2018 att vara föremål för handel på AktieTorget. • Innehav… Läs mer

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (PUBL)

13 feb 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 12 februari 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 5 stycken. Antalet konvertibler som… Läs mer

Avstämningsdag för gratis teckningsoptioner av serie TO1 samt information om period för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

07 feb 2018

Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 som Insplorion AB (publ) delar ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i den första tranchen i den finansieringslösning som Insplorion… Läs mer

Insplorion genomför finansiering om 10 MSEK genom emission av konvertibler och teckningsoptioner

23 jan 2018

Insplorion AB (publ) genomför finansieringen om 10 MSEK inom ramen för avtalet som tecknats med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO). Kapitaltillskottet ska användas till accelererad kommersialisering av bolagets batterisensor. Läs mer