Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Insplorion AB (publ)

20 Dec 2017

Aktieägarna i Insplorion AB (publ), org. nr. 556798-8760, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 januari 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Medicinaregatan 8A, Göteborg. Rätt att delta vid… Läs mer

Insplorion säkrar finansiering upp till 60 MSEK för accelererad kommersialisering av batterisensor

19 Dec 2017

Insplorion AB (publ) (”Insplorion”) har tecknat ett avtal om en investering om upp till 60 MSEK. Kapitaltillskottet ska användas till accelererad kommersialisering av bolagets batterisensor. Transaktionen sker genom utgivning av… Läs mer

Valideringen i Europa av Insplorions huvudpatent klar

23 Nov 2017

Insplorions huvudpatent ”Sensor Using Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)” blev i maj i år beviljad i Europa och har nu validerats i Tyskland, Frankrike, Italien, Sverige, Nederländerna och Storbritannien. Läs mer

Insplorion tilldelas 500.000 SEK av Vinnova för att undersöka möjligheten att använda Insplorions teknik vid vattenrening

16 Nov 2017

Vinnova har beviljat 500.000 kronor för projektet ”Nanoplasmonic Optical Sensor Array for enhancing industrial water purification (NOSA4Water)” som Insplorion ska genomföra. Målet med projektet är en genomförbarhetsstudie av NOSA4Water, identifiering… Läs mer

Delårsrapport januari-september 2017

15 Nov 2017

Sammanfattning av kvartalet 1 juli – 30 september 2017 • Omsättning uppgick till 273 (253) KSEK • Rörelsens intäkter uppgick till 873 (485) KSEK • Resultat efter… Läs mer

Pengar till krympt batterisensor

19 Okt 2017

Artikel av Anna Wennberg i Elektroniktidningen. Göteborgsföretaget Insplorion ska i samarbete med Rise utveckla en konstruktion av en fiberoptisk laddningssensor för batteristyrning som får plats i själva batterimodulen. Vinnova ger… Läs mer

Insplorion och RISE tilldelas 350.000 kronor av Vinnova för vidare miniatyrisering av batterisensorn

18 Okt 2017

Vinnova har beviljat 350.000 kronor för projektet ”Miniatyrisering av ett nanosensorsystem för batterier” som Insplorion ska genomföra tillsammans med experter inom fiberoptik vid RISE. Målet för projektet är att utveckla… Läs mer

Horizon 2020 – Delrapport 1

16 Okt 2017

Horison 2020-projektet EBAM (Electric vehicle battery monitoring). Utdrag ur delrapport 1 för perioden 1 december 2016 – 30 september 2017 ”Using Insplorions NPS sensor technology, the battery charge and health… Läs mer

Professor Fredrik Höök köper en Acoulyte och blir referenscenter till Insplorion inom bio-applikationer

02 Okt 2017

Professor Fredrik Höök på Biologisk fysik, Institutionen för fysik på Chalmers tekniska högskola, blir kund till Insplorion och Acoulyte-användare inom ett referenscentersamarbete. Höök och hans grupp är ledande inom drug-delivery-system… Läs mer

Ökade utsikter för en genombrottsaffär

05 Sep 2017

Artikel i Investerarbrevet Med positiva forskningsresultat i ryggen kan teknikbolaget Insplorion flytta fram sina positioner ytterligare i sitt batterisensorprojekt. Projektet bedöms ha stor kommersiell potential och när tidigare positiva resultat… Läs mer