Nyheter

Batterisensorpatent beviljat i EU och kommer snart att beviljas i Kina

24 jul 2019

Insplorions batterisensorpatent ”Battery with sensor” har idag beviljats av European Patent Office, EPO. Patentet kommer också att beviljas i Kina efter betalning av registreringsavgifterna. Patentansökan lämnades in i april 2014… Läs mer

Sista dag för handel med BTA i Insplorion AB

03 jul 2019

Företrädesemissionen i Insplorion AB har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ersättas med vanliga aktier. Sista dag för handel med BTA är den 8 juli 2019… Läs mer

Insplorion inleder samarbete med OmniCoLab i Korea och säljer två XNano-system

28 jun 2019

OmniCoLab Inc. är ett nystartat FoU-företag i Korea som erbjuder företag och forskningsorganisationer tillgång till avancerad vetenskaplig teknik och expertis. En av OmniCoLabs viktigaste erbjudanden är kontraktsforskningstjänster där Insplorions NPS-teknik… Läs mer

Centrum för svenska batterier (SweBAL), där Insplorion står för sensortekniken, beviljat 34 MSEK från Vinnova

25 jun 2019

Centrum för svenska batterier (SweBAL) är ett kompetenscentrum under ledning av professor Kristina Edström, Uppsala universitet. Bland samarbetspartnerna märks Chalmers tekniska högskola, KTH, RISE, ABB, Volvo, Northvolt, Höganäs, Saft, Scania… Läs mer

Insplorion tillförs 29,8 MSEK i genomförd företrädesemission

14 jun 2019

Insplorions nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. Emissionen tecknades till 90 procent och Insplorion tillförs 29,8 MSEK före emissionskostnader, som uppgår till 3,5 MSEK. Emissionslikviden möjliggör lansering av bolagets… Läs mer

Insplorion startar samarbete med brittiska luftkvalitetcentret Urban Flows Observatory of Sheffield

04 jun 2019

Samarbetet är Insplorions första internationella steg för luftkvalitetssensorn där relationen med Urban Flows Observatory blir en viktig första referenspunkt på den brittiska marknaden. Ett av fokusområdena inom Urban Flows Observatory… Läs mer

Insplorion offentliggör prospekt med anledning av förestående Företrädesemission

23 maj 2019

Styrelsen i Insplorion har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag den 23 maj 2019 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Offentliggörande av prospekt Prospektet har upprättats… Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2019

15 maj 2019

”Avgörande steg mot kommersialisering” • Luftkvalitetssensorn visar goda resultat i verklig miljö och går in i slutfas inför lansering. • Batterisensorn finansieras med EU-bidrag fram till fullskaligt… Läs mer

Insplorion AB genomför offensiv företrädesemission om cirka 33 MSEK

15 maj 2019

Styrelsen i Insplorion AB (publ) (”Insplorion” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission om cirka 33 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Läs mer

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

12 apr 2019

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 10 april 2019 och antalet konvertibler som konverterades var 8 stycken. Inga konvertibler kvarstår… Läs mer