Nyheter

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (PUBL)

02 Mar 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 1 mars 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 6 stycken. Antalet konvertibler som… Läs mer

Insplorion Bokslutskommuniké 2017

21 Feb 2018

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2017 Omsättningen uppgick till 812 (1 367) KSEK Rörelsens intäkter uppgick till 3 299 (3 125) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick… Läs mer

Handel med Insplorions teckningsoptioner serie TO1 inleds den 21 februari 2018

15 Feb 2018

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag: • Insplorions teckningsoptioner av serie TO1 kommer från och med den 21 februari 2018 att vara föremål för handel på AktieTorget. • Innehav… Läs mer

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (PUBL)

13 Feb 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 12 februari 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 5 stycken. Antalet konvertibler som… Läs mer

Avstämningsdag för gratis teckningsoptioner av serie TO1 samt information om period för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

07 Feb 2018

Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 som Insplorion AB (publ) delar ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i den första tranchen i den finansieringslösning som Insplorion… Läs mer

Insplorion genomför finansiering om 10 MSEK genom emission av konvertibler och teckningsoptioner

23 Jan 2018

Insplorion AB (publ) genomför finansieringen om 10 MSEK inom ramen för avtalet som tecknats med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO). Kapitaltillskottet ska användas till accelererad kommersialisering av bolagets batterisensor. Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma 2018-01-17

17 Jan 2018

Bolagets styrelseordförande Jan Wahlström valdes till ordförande för stämman. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med… Läs mer

Insplorions kinesiska distributör Honoprof säljer Acoulyte-instrument till Chinese Academy of Sciences (CAS) i Peking

27 Dec 2017

Honoprof genomför sin första distributörsförsäljning för Insplorion. Det är den första försäljningen av ett Acoulyte-instrument i Kina. CAS är ett av de ledande forskningsinstituten i Kina. Prof. Hui Yang och… Läs mer

Insplorion in the Electric & Hybrid Vehicle Technology International

22 Dec 2017

Article in Electric & Hybrid Vehicle Technology International about how Insplorion, AGM and Dukosi can boost the next generation of electrification.   Smart battery management A range of breakthrough battery… Läs mer

Ledning och nyckelpersoner tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram

21 Dec 2017

VD Patrik Dahlqvist och ordförande Jan Wahlström tecknar sig för 25 000 nya aktier var, övriga sex nyckelpersoner för 48 000 aktier och bolaget tillförs totalt 1 201 100 kr. Läs mer