Nyheter

Insplorion erbjuder test av kombination av sin NO2-sensor och IVL:s diffusionsprovtagare

06 dec 2019

Insplorion och IVL Svenska Miljöinstitutet har slutit ett samarbetsavtal för att testa ett kombinerat provtagningssystem för kvävedioxid (NO2) på den svenska marknaden. Provtagningssystemet består av Insplorions sensor tillsammans med IVL:s… Läs mer

Insplorion, Chalmers och PowerCell utvecklar världens snabbaste vätgassensor med finansiering från Energimyndigheten

04 dec 2019

Energimyndigheten tilldelar projektet ”Nano-Plasmonisk ultrasnabb H2-sensor för en säker väteekonomi” 3.8 MSEK. Inom projektet kommer en vätgassensor tas fram som ska möjliggöra snabbare omställning till vätgas som alternativ till fossil… Läs mer

Insplorion beviljas 457 500 euro för att anpassa batterisensorn för fordonsapplikationer inom Horizon 2020-projektet 3beLiEVe

29 nov 2019

Horizon 2020-projektet 3beLiEVe, med en total finansiering på över 10 miljoner euro, syftar till att stärka den europeiska batteri- och fordonsindustrins position genom att leverera nästa generation av battericeller, designade… Läs mer

Delårsrapport Januari-September 2019

08 nov 2019

”Bäddat för första försäljningen av luftkvalitetsensor” Utfall juli till september • Nettoomsättningen uppgick till 733 (91) KSEK. • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 084 (-1 907)… Läs mer

Patent för Insplorions gassensor beviljat i EU

18 sep 2019

Patent för Insplorions gassensor har idag, 18 september 2019, beviljats av European Patent Office, EPO. Patentansökan för Insplorions gassensor ”Surface plasmon resonance gas sensor, gas sensing system and gas sensing… Läs mer

Insplorion säljer ett Acoulyte-instrument till professor Sibani Lisa Biswal vid Rice University i Houston, USA

02 sep 2019

Professor Biswals forskning vid institutionen för kemi och biomolekylärteknik på Rice University, fokuserar på att använda kemiska, biologiska och tekniska metoder för att studera mjuka material som kolloider, polymerer, lipider… Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2019

27 aug 2019

”Finansiering för kommersialisering” • Framgångsrik nyemission genomförd för lansering av NO2-sensor under 2019. Utfall april till juni • Nettoomsättningen uppgick till 941 (1 916) KSEK. • Resultat efter finansiella poster… Läs mer

Insplorion säljer ett Acoulyte-instrument till stort japanskt kemiföretag för deras forskning och utveckling inom rengöringsmedel

23 aug 2019

FoU-avdelningen på ett multinationellt kemi- och kosmetikföretag med huvudkontor i Japan, har köpt ett Acoulyte-instrument. Detta är den första försäljningen av Insplorion-instrument i Japan och genomfördes av Insplorions japanska distributör… Läs mer

Omräkning av teckningsoptioner i Insplorion AB (publ) med anledning av genomförd företrädesemisson

21 aug 2019

Med anledning av den företrädesemission som framgångsrikt genomfördes före sommaren har omräkning gjorts i enlighet med villkoren i de båda utestående teckningsoptionsprogrammen avseende teckningskurs och/eller antal aktier som varje teckningsoption… Läs mer

Insplorion beviljas 50 000 € för multigassensor inom EU-programmet SME-instrumentet fas 1

30 jul 2019

Insplorions ansökan om finansiering av multigassensorprojektet, InAir, har godkänts och finansieras med 50 000 euro inom SME-instrumentet fas 1. Bidraget kommer att användas för en genomförbarhetsstudie och en kartläggning av… Läs mer