Nyheter

Delårsrapport januari – mars 2019

15 maj 2019

”Avgörande steg mot kommersialisering” • Luftkvalitetssensorn visar goda resultat i verklig miljö och går in i slutfas inför lansering. • Batterisensorn finansieras med EU-bidrag fram till fullskaligt… Läs mer

Insplorion AB genomför offensiv företrädesemission om cirka 33 MSEK

15 maj 2019

Styrelsen i Insplorion AB (publ) (”Insplorion” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission om cirka 33 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Läs mer

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

12 apr 2019

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 10 april 2019 och antalet konvertibler som konverterades var 8 stycken. Inga konvertibler kvarstår… Läs mer

Insplorion inleder samarbete med Stenhøj Sverige AB för utveckling av NOx-sensor till fordonstester, finansierat av Mistra Innovation.

10 apr 2019

Det Mistra Innovationsprojekt som började 2016 där Insplorions NOx-sensor utvecklats, utökas nu med finansiering om 178.000 kr i ett delprojekt för att undersöka förutsättningar och anpassa dagens NOx-sensor för användning… Läs mer

Insplorion vann ABB SynerLeap Springboard och utökar samarbetet

25 mar 2019

Insplorion vann, tillsammans med Omnio, ABB SynerLeap Springboard 2019. Nu utvecklar vi samarbetet med ABB genom ett gemensamt projekt bekostat av ABB med 30.000 USD som ska undersöka processövervakning primärt… Läs mer

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

27 feb 2019

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 25 februari 2019 och antalet konvertibler som konverterades var 5 stycken. Antalet konvertibler som… Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2018

21 feb 2019

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2018 • Omsättningen uppgick till 2 502 (812) KSEK • Rörelsens intäkter uppgick till 5 007 (3 299) KSEK… Läs mer

Insplorion förlänger löptiden och perioden för konvertering till aktier för konvertibelserie KV1 2018/2019

25 jan 2019

Den 24 januari 2019 beslutade styrelsen för Insplorion att förlänga löptiden och perioden för konvertering till aktier för konvertibelserien KV1 2018/2019 genom att ändra villkoren för konvertiblerna. Bolaget har säkerställt… Läs mer

Insplorions InBAT Sensing-projekt finansieras med 860 000 euro inom Eurostars-programmet

17 jan 2019

Insplorions ansökan om finansiering av batterisensorprojektet, ”InBAT Sensing”, har godkänts och kommer att finansieras med 860 000 euro. Ungefär 60% av bidraget riktar sig till Insplorion där AGM Batteries Ltd… Läs mer

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

07 jan 2019

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 3 januari 2019 och antalet konvertibler som konverterades var 5 stycken. Antalet konvertibler som… Läs mer