Nyheter

Penser Access: Insplorion – Från forskning mot massmarknader

09 Nov 2018

Insplorion har utvecklat och patenterat en sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS). Sensorerna är idag förbrukningschip i mätinstrument som säljs till specialiserade forskare. De har dock även visat sig ha stor potentiellt… Läs mer

Energimyndigheten anslår två miljoner kronor till Insplorions batterisensorutveckling

02 Nov 2018

Statens energimyndighet har beviljat Insplorion två miljoner i stöd för vidareutveckling av Insplorions batterisensor. Två forskargrupper på Chalmers tekniska högskola kommer att tillsammans med CEVT utveckla ”En multiplex plasmonisk batterisensor… Läs mer

Frågor från aktieägare. Svar från VD Patrik Dahlqvist.

22 okt 2018

Intresset för Insplorion är stort. Speciellt kring de olika aktiviteterna… Läs mer

Insplorion ansluter sig till ABB:s utvecklingsnav SynerLeap

05 okt 2018

Insplorion och ABB har båda som målsättning att påskynda övergången till fossilfria energisystem och har gemensamt intresse att effektivisera batterilagringssystemen. Insplorion kommer inom SynerLeap att få tillgång till ABB:s kunskap… Läs mer

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

03 okt 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 1 oktober 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 9 stycken. Antalet konvertibler som… Läs mer

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

06 sep 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 4 september 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 7 stycken. Antalet konvertibler som… Läs mer

Incitamentsprogram riktat till ledning och anställda fulltecknat

04 sep 2018

VD Patrik Dahlqvist och anställda nyckelpersoner vid Insplorion AB tecknar sig för 120 000 teckningsoptioner inom bolagets incitamentsprogram. VD tecknar den största enskilda posten om 30 000 optioner där återstående… Läs mer

Insplorion och Niigata University tecknar forskningsavtal

22 aug 2018

Insplorion AB har tecknat ett forskningsavtal med Niigata University med målet att undersöka och utveckla nästa generations sensorer för Insplorions Acoulyte-instrument. Professor Kazunari Shinbo vid Faculty of Engineering på Niigata… Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2018

21 aug 2018

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2018 • Omsättning uppgick till 1 916 (64) KSEK • Rörelsens intäkter uppgick till 2 413 (342) KSEK •… Läs mer

Insplorion tecknar samarbetsavtal med Littelfuse för batterisensorteknik

16 jul 2018

Insplorion har tecknat ett samarbetsavtal med Littelfuse Inc. för Insplorions patenterade NanoPlasmonic Sensing (NPS) batterisensorteknologi. Syftet med samarbetet är ökade marknadsaktiviteter och teknisk utveckling för att påskynda utvecklingen av denna… Läs mer