Nyheter

Bokslutskommuniké januari – december 2018

21 feb 2019

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 december 2018 • Omsättningen uppgick till 2 502 (812) KSEK • Rörelsens intäkter uppgick till 5 007 (3 299) KSEK… Läs mer

Insplorion förlänger löptiden och perioden för konvertering till aktier för konvertibelserie KV1 2018/2019

25 jan 2019

Den 24 januari 2019 beslutade styrelsen för Insplorion att förlänga löptiden och perioden för konvertering till aktier för konvertibelserien KV1 2018/2019 genom att ändra villkoren för konvertiblerna. Bolaget har säkerställt… Läs mer

Insplorions InBAT Sensing-projekt finansieras med 860 000 euro inom Eurostars-programmet

17 jan 2019

Insplorions ansökan om finansiering av batterisensorprojektet, ”InBAT Sensing”, har godkänts och kommer att finansieras med 860 000 euro. Ungefär 60% av bidraget riktar sig till Insplorion där AGM Batteries Ltd… Läs mer

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

07 jan 2019

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 3 januari 2019 och antalet konvertibler som konverterades var 5 stycken. Antalet konvertibler som… Läs mer

Nyckelpersoner tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram

03 jan 2019

Nyckelpersoner tecknar 16 000 aktier och bolaget tillförs totalt 259 200 kr. I och med teckningen har serie 2016/2018 helt avslutats. ”Det är självklart mycket positivt att nyckelpersoner investerar i… Läs mer

Positiv utvärdering av Insplorions Eurostars-ansökan

21 Dec 2018

Insplorions ansökan om finansiering av batterisensorprojektet, ”InBAT Sensing”, har utvärderats positivt. Den övergripande poängen var långt över tröskelvärdet. AGM Batteries Ltd (UK) är medsökande och kommer att vara Insplorions främsta… Läs mer

Insplorion och Leading Light inleder samarbete för marknadsintroduktion av smarta belysningssystem med luftkvalitetssensorer

19 Dec 2018

Leading Light säljer smarta belysningssystem till städer och kommuner som minskar miljöpåverkan genom effektiv energihantering för gatubelysning och andra publika belysningslösningar. Insplorions luftkvalitetssensor passar in i Leading Lights produkter tack… Läs mer

Insplorion säljer ett XNano-system med en Acoulyte-ad-on till professor Souhir Boujday vid LRS, Sorbonne University i Paris, som blir ett referenscenter för Insplorion

30 Nov 2018

Professor Souhir Boujday vid Laboratoire de Réactivité de Surface (LRS), Sorbonne University har erfarenhet av Insplorion’s XNano sedan hennes tid på NTU i Singapore, ett referenscenter för Insplorion. Detta är… Läs mer

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

23 Nov 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 21 november 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 5 stycken. Antalet konvertibler som… Läs mer

Delårsrapport januari – september 2018

14 Nov 2018

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2018 • Omsättning uppgick till 91 (273) KSEK • Rörelsens intäkter uppgick till 823 (873) KSEK • Resultat efter finansiella… Läs mer