Nyheter

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

03 Okt 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 1 oktober 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 9 stycken. Antalet konvertibler som… Läs mer

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

06 Sep 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 4 september 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 7 stycken. Antalet konvertibler som… Läs mer

Incitamentsprogram riktat till ledning och anställda fulltecknat

04 Sep 2018

VD Patrik Dahlqvist och anställda nyckelpersoner vid Insplorion AB tecknar sig för 120 000 teckningsoptioner inom bolagets incitamentsprogram. VD tecknar den största enskilda posten om 30 000 optioner där återstående… Läs mer

Insplorion och Niigata University tecknar forskningsavtal

22 Aug 2018

Insplorion AB har tecknat ett forskningsavtal med Niigata University med målet att undersöka och utveckla nästa generations sensorer för Insplorions Acoulyte-instrument. Professor Kazunari Shinbo vid Faculty of Engineering på Niigata… Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2018

21 Aug 2018

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2018 • Omsättning uppgick till 1 916 (64) KSEK • Rörelsens intäkter uppgick till 2 413 (342) KSEK •… Läs mer

Insplorion tecknar samarbetsavtal med Littelfuse för batterisensorteknik

16 Jul 2018

Insplorion har tecknat ett samarbetsavtal med Littelfuse Inc. för Insplorions patenterade NanoPlasmonic Sensing (NPS) batterisensorteknologi. Syftet med samarbetet är ökade marknadsaktiviteter och teknisk utveckling för att påskynda utvecklingen av denna… Läs mer

Insplorion säljer ett XNano-system till professor Yalong Bai vid Shanghai Academy of Agricultural Sciences (SAAS) i Kina

27 Jun 2018

Professor Yalong Bai vid Shanghai Academy of Agricultural Sciences, School of Environmental Science & Engineering och hans grupp kommer att använda XNano-systemet för forskning inom patogener, virus och bakterier. Försäljningen… Läs mer

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) samt köp av investerargrupp

27 Jun 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Samtliga konverterade aktier köps utanför marknaden av en mindre grupp existerande och nya ägare. Konverteringsdag var… Läs mer

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

14 Jun 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 13 juni 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 9 stycken. Antalet konvertibler som… Läs mer

Tyskt forskningsinstitut köper ett Acoulyte-instrument

11 Jun 2018

Forskargruppen studerar ljuskänsliga biomaterial där Acoulyte kommer att användas för att studera realtidssvar av polymerer och proteiner. Detta är den första försäljningen som genomförts av Insplorions tyska distributör LOT-QuantumDesign. Det… Läs mer