Nyheter

Frågor från aktieägare. Svar från VD Patrik Dahlqvist.

23 mar 2020

Frågor inkommer till Insplorion inte minst till följd av det rådande läget med coronavirusets utbrott. Likaså finns mycket intresse kring bolagets gassensorer för luftkvalitet och vätgas och för batterisensorn. Frågorna… Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI – DECEMBER 2019

19 feb 2020

”Försäljning av NO2-sensorn inledd” • Kommersiell fas för luftkvalitetsensor inledd i samarbete med Leading Light och IVL. Utfall januari till december • Nettoomsättningen uppgick till 2 464 (2 502) KSEK. Läs mer

Insplorion tillförs 0,82 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner

12 feb 2020

Teckningsperioden för TO1 har avslutats och bolaget tillförs som följd 820 548 kr. Antalet aktier ökar med 71 352 st. ”Vi är mycket glada över att våra aktieägare valt att… Läs mer

Gassensorpatent kommer att godkännas i Kina

31 jan 2020

Insplorions gassensorpatent ”Surface plasmon resonance gas sensor, gas sensing system, and gas sensing method” avses att godkännas för den kinesiska marknaden. Insplorion har nu erhållit ”Notification to Grant” av Kinesiska… Läs mer

Insplorions ledning och styrelse tecknar fullt i pågående inlösen av TO1-optioner

29 jan 2020

Insplorions ledning, inklusive VD och samtliga av bolagets styrelseledamöter tecknar sina fulla andelar av teckningsoptioner TO1. Dessa andelar utgör cirka 3,5 % av det totala antalet optioner och motsvarar en… Läs mer

Teckningsperioden för TO1 inleds idag

22 jan 2020

Som en del i Insplorions tidigare finansieringsstrategi med ESGO har bolaget delat ut vederlagsfria optioner till bolagets aktieägare för att motverka utspädning. Idag den 22 januari inleds den andra teckningsperioden… Läs mer

Insplorion säljer ett XNano-instrument till Dr Tim Craggs vid University of Sheffield, UK

07 jan 2020

Dr Tim Craggs forskning vid institutionen för kemi vid University of Sheffield är ett tvärvetenskapligt laboratorium som arbetar inom life science med bland annat proteinveckning och DNA-transkription, replikering och reparation. Läs mer

Batterisensorpatent kommer att godkännas i Japan

30 dec 2019

Insplorions batterisensorpatent ”Battery with sensor” kommer att godkännas för den japanska marknaden. Patentansökan lämnades in i april 2014 och den nationella utvärderingsfasen påbörjades i november 2016. Japanska patentverket, JPO har… Läs mer

Mölndal stad blir första kund till Insplorions och Leading Lights smarta belysning med luftkvalitetssensorer

18 dec 2019

För ett år sedan startade Insplorion och Leading Light ett samarbete där utvecklingen av Insplorions kvävedioxidsensor parallellt också började integreras på Leading Lights smarta belysningsplattform. I och med Mölndals stads… Läs mer

Insplorions valberedning inför årsstämman 2020 är utsedd

09 dec 2019

Valberedningens ledamöter består av Mikael Hägg, Fredrik Sanell och Elin Langhammer. Valberedningens ordförande är Mikael Hägg som kan nås på 0727-17 17 11.   I enlighet med årsstämmans beslut ska bolagets… Läs mer