Nyheter

Omräkning av teckningsoptioner i Insplorion AB (publ) med anledning av genomförd företrädesemisson

21 aug 2019

Med anledning av den företrädesemission som framgångsrikt genomfördes före sommaren har omräkning gjorts i enlighet med villkoren i de båda utestående teckningsoptionsprogrammen avseende teckningskurs och/eller antal aktier som varje teckningsoption… Läs mer

Insplorion beviljas 50 000 € för multigassensor inom EU-programmet SME-instrumentet fas 1

30 jul 2019

Insplorions ansökan om finansiering av multigassensorprojektet, InAir, har godkänts och finansieras med 50 000 euro inom SME-instrumentet fas 1. Bidraget kommer att användas för en genomförbarhetsstudie och en kartläggning av… Läs mer

Batterisensorpatent beviljat i EU och kommer snart att beviljas i Kina

24 jul 2019

Insplorions batterisensorpatent ”Battery with sensor” har idag beviljats av European Patent Office, EPO. Patentet kommer också att beviljas i Kina efter betalning av registreringsavgifterna. Patentansökan lämnades in i april 2014… Läs mer

Sista dag för handel med BTA i Insplorion AB

03 jul 2019

Företrädesemissionen i Insplorion AB har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ersättas med vanliga aktier. Sista dag för handel med BTA är den 8 juli 2019… Läs mer

Insplorion inleder samarbete med OmniCoLab i Korea och säljer två XNano-system

28 jun 2019

OmniCoLab Inc. är ett nystartat FoU-företag i Korea som erbjuder företag och forskningsorganisationer tillgång till avancerad vetenskaplig teknik och expertis. En av OmniCoLabs viktigaste erbjudanden är kontraktsforskningstjänster där Insplorions NPS-teknik… Läs mer

Centrum för svenska batterier (SweBAL), där Insplorion står för sensortekniken, beviljat 34 MSEK från Vinnova

25 jun 2019

Centrum för svenska batterier (SweBAL) är ett kompetenscentrum under ledning av professor Kristina Edström, Uppsala universitet. Bland samarbetspartnerna märks Chalmers tekniska högskola, KTH, RISE, ABB, Volvo, Northvolt, Höganäs, Saft, Scania… Läs mer

Insplorion tillförs 29,8 MSEK i genomförd företrädesemission

14 jun 2019

Insplorions nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. Emissionen tecknades till 90 procent och Insplorion tillförs 29,8 MSEK före emissionskostnader, som uppgår till 3,5 MSEK. Emissionslikviden möjliggör lansering av bolagets… Läs mer

Insplorion startar samarbete med brittiska luftkvalitetcentret Urban Flows Observatory of Sheffield

04 jun 2019

Samarbetet är Insplorions första internationella steg för luftkvalitetssensorn där relationen med Urban Flows Observatory blir en viktig första referenspunkt på den brittiska marknaden. Ett av fokusområdena inom Urban Flows Observatory… Läs mer

Insplorion offentliggör prospekt med anledning av förestående Företrädesemission

23 maj 2019

Styrelsen i Insplorion har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag den 23 maj 2019 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Offentliggörande av prospekt Prospektet har upprättats… Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2019

15 maj 2019

”Avgörande steg mot kommersialisering” • Luftkvalitetssensorn visar goda resultat i verklig miljö och går in i slutfas inför lansering. • Batterisensorn finansieras med EU-bidrag fram till fullskaligt… Läs mer