Nyheter

Centrum för svenska batterier (SweBAL), där Insplorion står för sensortekniken, beviljat 34 MSEK från Vinnova

25 jun 2019

Centrum för svenska batterier (SweBAL) är ett kompetenscentrum under ledning av professor Kristina Edström, Uppsala universitet. Bland samarbetspartnerna märks Chalmers tekniska högskola, KTH, RISE, ABB, Volvo, Northvolt, Höganäs, Saft, Scania… Läs mer

Insplorion tillförs 29,8 MSEK i genomförd företrädesemission

14 jun 2019

Insplorions nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. Emissionen tecknades till 90 procent och Insplorion tillförs 29,8 MSEK före emissionskostnader, som uppgår till 3,5 MSEK. Emissionslikviden möjliggör lansering av bolagets… Läs mer

Insplorion startar samarbete med brittiska luftkvalitetcentret Urban Flows Observatory of Sheffield

04 jun 2019

Samarbetet är Insplorions första internationella steg för luftkvalitetssensorn där relationen med Urban Flows Observatory blir en viktig första referenspunkt på den brittiska marknaden. Ett av fokusområdena inom Urban Flows Observatory… Läs mer

Insplorion offentliggör prospekt med anledning av förestående Företrädesemission

23 maj 2019

Styrelsen i Insplorion har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som idag den 23 maj 2019 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Offentliggörande av prospekt Prospektet har upprättats… Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2019

15 maj 2019

”Avgörande steg mot kommersialisering” • Luftkvalitetssensorn visar goda resultat i verklig miljö och går in i slutfas inför lansering. • Batterisensorn finansieras med EU-bidrag fram till fullskaligt… Läs mer

Insplorion AB genomför offensiv företrädesemission om cirka 33 MSEK

15 maj 2019

Styrelsen i Insplorion AB (publ) (”Insplorion” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission om cirka 33 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Läs mer

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

12 apr 2019

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 10 april 2019 och antalet konvertibler som konverterades var 8 stycken. Inga konvertibler kvarstår… Läs mer

Insplorion inleder samarbete med Stenhøj Sverige AB för utveckling av NOx-sensor till fordonstester, finansierat av Mistra Innovation.

10 apr 2019

Det Mistra Innovationsprojekt som började 2016 där Insplorions NOx-sensor utvecklats, utökas nu med finansiering om 178.000 kr i ett delprojekt för att undersöka förutsättningar och anpassa dagens NOx-sensor för användning… Läs mer

Insplorion vann ABB SynerLeap Springboard och utökar samarbetet

25 mar 2019

Insplorion vann, tillsammans med Omnio, ABB SynerLeap Springboard 2019. Nu utvecklar vi samarbetet med ABB genom ett gemensamt projekt bekostat av ABB med 30.000 USD som ska undersöka processövervakning primärt… Läs mer

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

27 feb 2019

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 25 februari 2019 och antalet konvertibler som konverterades var 5 stycken. Antalet konvertibler som… Läs mer