Nyheter

Batterisensorpatent kommer att godkännas i Japan

30 Dec 2019

Insplorions batterisensorpatent ”Battery with sensor” kommer att godkännas för den japanska marknaden. Patentansökan lämnades in i april 2014 och den nationella utvärderingsfasen påbörjades i november 2016. Japanska patentverket, JPO har… Läs mer

Mölndal stad blir första kund till Insplorions och Leading Lights smarta belysning med luftkvalitetssensorer

18 Dec 2019

För ett år sedan startade Insplorion och Leading Light ett samarbete där utvecklingen av Insplorions kvävedioxidsensor parallellt också började integreras på Leading Lights smarta belysningsplattform. I och med Mölndals stads… Läs mer

Insplorions valberedning inför årsstämman 2020 är utsedd

09 Dec 2019

Valberedningens ledamöter består av Mikael Hägg, Fredrik Sanell och Elin Langhammer. Valberedningens ordförande är Mikael Hägg som kan nås på 0727-17 17 11.   I enlighet med årsstämmans beslut ska bolagets… Läs mer

Insplorion erbjuder test av kombination av sin NO2-sensor och IVL:s diffusionsprovtagare

06 Dec 2019

Insplorion och IVL Svenska Miljöinstitutet har slutit ett samarbetsavtal för att testa ett kombinerat provtagningssystem för kvävedioxid (NO2) på den svenska marknaden. Provtagningssystemet består av Insplorions sensor tillsammans med IVL:s… Läs mer

Insplorion, Chalmers och PowerCell utvecklar världens snabbaste vätgassensor med finansiering från Energimyndigheten

04 Dec 2019

Energimyndigheten tilldelar projektet ”Nano-Plasmonisk ultrasnabb H2-sensor för en säker väteekonomi” 3.8 MSEK. Inom projektet kommer en vätgassensor tas fram som ska möjliggöra snabbare omställning till vätgas som alternativ till fossil… Läs mer

Insplorion beviljas 457 500 euro för att anpassa batterisensorn för fordonsapplikationer inom Horizon 2020-projektet 3beLiEVe

29 Nov 2019

Horizon 2020-projektet 3beLiEVe, med en total finansiering på över 10 miljoner euro, syftar till att stärka den europeiska batteri- och fordonsindustrins position genom att leverera nästa generation av battericeller, designade… Läs mer

Delårsrapport Januari-September 2019

08 Nov 2019

”Bäddat för första försäljningen av luftkvalitetsensor” Utfall juli till september • Nettoomsättningen uppgick till 733 (91) KSEK. • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 084 (-1 907)… Läs mer

Patent för Insplorions gassensor beviljat i EU

18 sep 2019

Patent för Insplorions gassensor har idag, 18 september 2019, beviljats av European Patent Office, EPO. Patentansökan för Insplorions gassensor ”Surface plasmon resonance gas sensor, gas sensing system and gas sensing… Läs mer

Insplorion säljer ett Acoulyte-instrument till professor Sibani Lisa Biswal vid Rice University i Houston, USA

02 sep 2019

Professor Biswals forskning vid institutionen för kemi och biomolekylärteknik på Rice University, fokuserar på att använda kemiska, biologiska och tekniska metoder för att studera mjuka material som kolloider, polymerer, lipider… Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2019

27 aug 2019

”Finansiering för kommersialisering” • Framgångsrik nyemission genomförd för lansering av NO2-sensor under 2019. Utfall april till juni • Nettoomsättningen uppgick till 941 (1 916) KSEK. • Resultat efter finansiella poster… Läs mer