Nyheter

Nyckelpersoner tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram

03 Jan 2019

Nyckelpersoner tecknar 16 000 aktier och bolaget tillförs totalt 259 200 kr. I och med teckningen har serie 2016/2018 helt avslutats. ”Det är självklart mycket positivt att nyckelpersoner investerar i… Läs mer

Positiv utvärdering av Insplorions Eurostars-ansökan

21 Dec 2018

Insplorions ansökan om finansiering av batterisensorprojektet, ”InBAT Sensing”, har utvärderats positivt. Den övergripande poängen var långt över tröskelvärdet. AGM Batteries Ltd (UK) är medsökande och kommer att vara Insplorions främsta… Läs mer

Insplorion och Leading Light inleder samarbete för marknadsintroduktion av smarta belysningssystem med luftkvalitetssensorer

19 Dec 2018

Leading Light säljer smarta belysningssystem till städer och kommuner som minskar miljöpåverkan genom effektiv energihantering för gatubelysning och andra publika belysningslösningar. Insplorions luftkvalitetssensor passar in i Leading Lights produkter tack… Läs mer

Insplorion säljer ett XNano-system med en Acoulyte-ad-on till professor Souhir Boujday vid LRS, Sorbonne University i Paris, som blir ett referenscenter för Insplorion

30 Nov 2018

Professor Souhir Boujday vid Laboratoire de Réactivité de Surface (LRS), Sorbonne University har erfarenhet av Insplorion’s XNano sedan hennes tid på NTU i Singapore, ett referenscenter för Insplorion. Detta är… Läs mer

Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

23 Nov 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Konverteringsdag var 21 november 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 5 stycken. Antalet konvertibler som… Läs mer

Delårsrapport januari – september 2018

14 Nov 2018

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2018 • Omsättning uppgick till 91 (273) KSEK • Rörelsens intäkter uppgick till 823 (873) KSEK • Resultat efter finansiella… Läs mer

Penser Access: Insplorion – Från forskning mot massmarknader

09 Nov 2018

Insplorion har utvecklat och patenterat en sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS). Sensorerna är idag förbrukningschip i mätinstrument som säljs till specialiserade forskare. De har dock även visat sig ha stor potentiellt… Läs mer

Energimyndigheten anslår två miljoner kronor till Insplorions batterisensorutveckling

02 Nov 2018

Statens energimyndighet har beviljat Insplorion två miljoner i stöd för vidareutveckling av Insplorions batterisensor. Två forskargrupper på Chalmers tekniska högskola kommer att tillsammans med CEVT utveckla ”En multiplex plasmonisk batterisensor… Läs mer

Frågor från aktieägare. Svar från VD Patrik Dahlqvist.

22 Okt 2018

Intresset för Insplorion är stort. Speciellt kring de olika aktiviteterna… Läs mer

Insplorion ansluter sig till ABB:s utvecklingsnav SynerLeap

05 Okt 2018

Insplorion och ABB har båda som målsättning att påskynda övergången till fossilfria energisystem och har gemensamt intresse att effektivisera batterilagringssystemen. Insplorion kommer inom SynerLeap att få tillgång till ABB:s kunskap… Läs mer