Köp av rättigheter att använda nanofluidik med nanoplasmonik för maximal miniatyrisering och multiprovanalys

28 nov 2016

Insplorion har nyligen förvärvat en patentansökan med titeln ”A Sensor, Method and System for Detecting an Analyte in a Fluid” av de tre uppfinnarna Christoph Langhammer, Fredrik Westerlund och Joachim Fritzsche, som alla är verksamma på Chalmers tekniska högskola. Uppfinningen bygger på att kombinera nanofluidik med nanoplasmonik och därmed möjliggöra att mycket små koncentrationer av prover kan detekteras med många olika individuella mätpunkter.

Bakgrunden till uppfinningen startade för mer än fyra år sedan, då Insploriongrundaren Christoph Langhammers kunskap inom nanoplasmonik kombinerades med Fredrik Westerlunds kunskap inom nanofluidik. Den nya tekniken, som fortfarande är i sin linda, bedöms kunna lösa problemet med att få fram mycket små koncentrationer av intressanta molekyler till mätpunkten där detektion sker, så att analysen kan ske i rimlig tid. Lösningen bedöms ha stor potential för detektion av allt från biomarkörer i blodprov vid låga koncentrationer till mer generell läkemedels- och biosensorutveckling.

Denna tekniska lösning som nu Insplorion skyddar ligger i linje med den strategi som Insplorion ser för framtida produktutveckling inom båda affärsområdena Instruments och Sensor Systems. Inom båda dessa områden är det av vikt att kunna miniatyrisera och mäta på flera mätpunkter samtidigt. Även att kunna säkerställa att molekyler via nanokanaler hittar fram till detektionsplatsen snabbt och kontrollerat bedöms ha stor vikt för många framtida användningsområden.

”Vi är glada att vi stärker vårt skydd för framtida produkter inom båda våra affärsområden med detta arbete. Upplägget innebär att vi ersatt forskarna dels med en mindre del vid patentansökan, dels med en royaltydel på framtida produkters försäljning baserade på patentet. På så sätt blir ersättningen rättvis och innebär att alla vill bidra till kommersialiseringen även i den tidiga utvecklingsfasen som projektet fortfarande befinner sig i”, kommenterar Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Frågor besvaras av: Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs pressmeddelandet som pdf