€50.000 från EU för affärsutveckling av batterisensoraffären

21 nov 2016

Insplorion har från Horisont 2020 SME Instrument fas 1 tilldelats €50.000 för marknadsundersökningar och affärsutveckling inom batterimarknaden. Horisont 2020 är ett forsknings- och innovationsprogram inom EU och SME Instrument syftar till att hjälpa små och medelstora företag med hög potential att utveckla banbrytande innovativa idéer för produkter, tjänster eller processer och göra dem redo att möta den globala marknaden.

Till skillnad från tidigare tekniskt orienterad mjuk finansiering kommer Insplorion använda pengarna för att utvärdera marknader och användarnyttor för olika potentiella affärsscenarier av batterisensorer. Resultaten från projektet kan senare användas för att ansöka om en fas 2 inom projektet som innebär en uppskalning och förberedelse för marknadslansering, där ett anslag kan uppgå till €2,5 miljoner.

”Värdekedjan för batterimarknaden är komplex och vi behöver mer detaljerat kartlägga affär och värdekedja för att bäst kunna bygga vår affär med rätt partners”, säger Patrik Dahlqvist, VD Insplorion AB.

Konkurrensen kring SME 1 anslagen är stor, endast omkring 6% blir beviljade. Detta är första gången Insplorion får ett internationellt anslag vilket visar att Insplorions teknik bedöms som viktig och med stor potential även utanför Sverige.

Läs mer om SME Instrument

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs pressmeddelandet som pdf