Insplorions InBAT Sensing-projekt finansieras med 860 000 euro inom Eurostars-programmet

17 jan 2019

Insplorions ansökan om finansiering av batterisensorprojektet, ”InBAT Sensing”, har godkänts och kommer att finansieras med 860 000 euro. Ungefär 60% av bidraget riktar sig till Insplorion där AGM Batteries Ltd (UK), Insplorions samsökande och huvudsamarbetspartner under projektet, mottar den andra delen. Inom projektet med en total budget på 1,6 miljoner euro kommer InBAT-sensorn att implementeras i fullt fungerande batteripaket, inklusive integration och styrning av ett batteristyrsystem (BMS).

”Det här gör det möjligt för oss att kraftigt öka hastigheten för utvecklingen för vårt batterisensorprojekt. Våra industripartners har påvisat behovet av fullt fungerande batteripaket med InBAT integrerat i systemet, vilket vi nu kommer att ta fram. Detta flyttar fram dialogen för högvolymstillverkning och licensavtal, och samtidigt tar oss till marknaden för nischapplikationer med vår partner AGM Batteries”, säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Projektets mål är att skapa en bättre standard för mätning av laddningsstatus och hälsa för litiumjonceller och batterier. Projektet startar under våren och kommer att pågå i omkring två år. InBAT-sensorn kommer att integreras i kommersiella batterier och batterihanteringssystem samt förbereddas för uppskalning. Batterilagring, industriella elverktyg och applikationer inom nischelbilar är de första målmarknaderna för samarbetet med AGM Batteries, parallellt med licensavtal för högvolymsapplikationer i strategiska samarbeten med komponenttillverkare.

”Insplorions banbrytande teknik kombinerad med AGM:s uppskalning- och tillverkningskompetens kommer att ge kunder en ny mycket innovativ mätning av litium-jon batteriers laddningsnivå och hälsa med direkt mätning inuti cellen. Detta projekt kommer att öka värdet, både på kommersiell och på teknisk front. AGM har skapat ett nära och starkt samarbete med Insplorion under de senaste två åren och ser detta projekt som ett viktigt steg framåt för att utveckla och demonstrera InBAT i fullt fungerande celler och batteripaket”, säger Ian Whiting försäljningschef på AGM Batteries.

Eurostars är ett program i samarbete mellan EUREKA och Europeiska kommissionen, finansierad från nationella budgetar hos de 36 deltagande länderna i Eurostars och av EU genom Horizon 2020. Under perioden 2014-2020 har Eurostars en total offentlig budget på 1,14 miljarder euro.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs pressmeddelandet som pdf.