Nyheter

Delårsrapport januari – juni 2020

26 aug 2020

” Framfart för batterisensorn” Industriell förstudie och utökad anslagsfinansiering. Utfall april –  juni Nettoomsättningen uppgick till 335 (941) kSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 234 (-1 763)… Läs mer

Insplorion startar en förstudie tillsammans med ett globalt företag inom batterisensorteknologi

02 jul 2020

Ett världsomspännande sensor- och teknikföretag med verksamhet inom personfordon-, tunga fordon- och industrisektorn investerar cirka 50 000 dollar i en förstudie där Insplorions batterisensor kommer att testas i litiumjonbatteriers pouchceller. Läs mer

Insplorion säljer ett Acoulyte-instrument till professor Moshe Herzberg vid Ben-Gurions universitet i Negev i Israel

01 jul 2020

Professor Moshe Herzberg och hans grupp vid avdelningen för avsaltning och vattenbehandling (DWT) köper ett Acoulyte-instrument för användning i sin pågående forskning som sträcker sig från bakteriell biofilmbildning på membran… Läs mer

Insplorions projekt för multiplex NPS-batterisensorer beviljas 1,9 miljoner kronor från Vinnova

29 maj 2020

Vinnova har beviljat 1 908 800 kronor till projektet ”A multiplex nanoplasmonic battery sensor for improved battery management”. Detta nya projekt är en fortsättning på det tidigare framgångsrika projektet inom… Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2020

14 maj 2020

” God fart trots covid-19” • Gassensorplattformen expanderar till vätgas utöver luftkvalitet. Utfall januari – mars • Nettoomsättningen uppgick till 346 (5) kSEK. • Resultat efter finansiella poster uppgick… Läs mer

Förändringar kring Insplorions årsstämma för minskad smittspridningsrisk

09 apr 2020

I samband med bolagets kommande årsstämma den 16 april kommer ett antal förändringar ske för att säkerställa minimal spridningsrisk av coronaviruset och samtidigt vidmakthålla aktieägarnas möjligheter att utöva sina rättigheter… Läs mer

Frågor från aktieägare. Svar från VD Patrik Dahlqvist.

23 mar 2020

Frågor inkommer till Insplorion inte minst till följd av det rådande läget med coronavirusets utbrott. Likaså finns mycket intresse kring bolagets gassensorer för luftkvalitet och vätgas och för batterisensorn. Frågorna… Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI – DECEMBER 2019

19 feb 2020

”Försäljning av NO2-sensorn inledd” • Kommersiell fas för luftkvalitetsensor inledd i samarbete med Leading Light och IVL. Utfall januari till december • Nettoomsättningen uppgick till 2 464 (2 502) KSEK. Läs mer

Insplorion tillförs 0,82 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner

12 feb 2020

Teckningsperioden för TO1 har avslutats och bolaget tillförs som följd 820 548 kr. Antalet aktier ökar med 71 352 st. ”Vi är mycket glada över att våra aktieägare valt att… Läs mer

Gassensorpatent kommer att godkännas i Kina

31 jan 2020

Insplorions gassensorpatent ”Surface plasmon resonance gas sensor, gas sensing system, and gas sensing method” avses att godkännas för den kinesiska marknaden. Insplorion har nu erhållit ”Notification to Grant” av Kinesiska… Läs mer