Nyheter

Bokslutskommuniké januari-december 2020

23 feb 2021

”Rustade för acceleration” • Finansiering om 60 MSEK erhållen för utveckling av vätgas- och batterisensorsegmenten. Utfall januari till december • Nettoomsättningen uppgick till 1 177 (2 464)… Läs mer

Insplorion tillförs 1,1 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner

15 feb 2021

Teckningsperioden för TO1 har avslutats och bolaget tillförs som följd 1 079 666 SEK. Antalet aktier ökar med 93 884. ”Vi är glada över att våra aktieägare valt att utnyttja möjligheten… Läs mer

Omräkning av teckningsoptioner i Insplorion med anledning av genomförd företrädesemisson

25 jan 2021

Med anledning av den företrädesemission som framgångsrikt genomfördes i december har omräkning gjorts i enlighet med villkoren teckningsoptionsprogrammet TO1. Tredje teckningsperioden inleddes den 22 januari och pågår fram till 5… Läs mer

Insplorion har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

15 jan 2021

Insplorion har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag blir den 29 januari 2021. Insplorion har godkänts av Nasdaq för listning på Nasdaq First North Growth… Läs mer

Sista dag för handel med BTA och förändring i antal aktier och röster i Insplorion till följd av nyemissioner

04 jan 2021

Insplorion har under december 2020 genomfört en företrädesemission omfattandes 1 515 778 nya aktier. Sista dagen för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att infalla den 7 januari 2021. Läs mer

Insplorions företrädesemission kraftigt övertecknad

17 dec 2020

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEALAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN… Läs mer

Insplorion offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission

25 nov 2020

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN… Läs mer

Tysk biltillverkare hyr Insplorions batteriutvecklingsinstrument via Kistler

23 nov 2020

En stor, tysk biltillverkare har, via det internationella mätteknikföretaget Kistler, lagt en order på hyra av Insplorions batteriutvecklingsinstrument. Insplorions Nanoplasmoniska Sensing (NPS) ger information om prestanda och åldrande hos litiumjon-battericeller. Läs mer

Insplorion har genomfört en riktad nyemission om 30 MSEK och har beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om högst 30,3 MSEK, samt avser genomföra listbyte till Nasdaq First North

07 nov 2020

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEALAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN… Läs mer

Batterisensorpatent kommer att beviljas i USA

27 okt 2020

Insplorions batterisensorpatent ”Battery with sensor” kommer att beviljas av amerikanska patentverket USPTO. Insplorion har nu erhållit ”Notice of allowance” av amerikanska patentverket USPTO som innebär att batterisensorpatentet kommer att godkännas… Läs mer