Nyheter

Omräkning av teckningsoptioner i Insplorion med anledning av genomförd företrädesemisson

25 jan 2021

Med anledning av den företrädesemission som framgångsrikt genomfördes i december har omräkning gjorts i enlighet med villkoren teckningsoptionsprogrammet TO1. Tredje teckningsperioden inleddes den 22 januari och pågår fram till 5… Läs mer

Insplorion har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

15 jan 2021

Insplorion har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag blir den 29 januari 2021. Insplorion har godkänts av Nasdaq för listning på Nasdaq First North Growth… Läs mer

Sista dag för handel med BTA och förändring i antal aktier och röster i Insplorion till följd av nyemissioner

04 jan 2021

Insplorion har under december 2020 genomfört en företrädesemission omfattandes 1 515 778 nya aktier. Sista dagen för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att infalla den 7 januari 2021. Läs mer

Insplorions företrädesemission kraftigt övertecknad

17 dec 2020

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEALAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN… Läs mer

Insplorion offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission

25 nov 2020

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN… Läs mer

Tysk biltillverkare hyr Insplorions batteriutvecklingsinstrument via Kistler

23 nov 2020

En stor, tysk biltillverkare har, via det internationella mätteknikföretaget Kistler, lagt en order på hyra av Insplorions batteriutvecklingsinstrument. Insplorions Nanoplasmoniska Sensing (NPS) ger information om prestanda och åldrande hos litiumjon-battericeller. Läs mer

Insplorion har genomfört en riktad nyemission om 30 MSEK och har beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om högst 30,3 MSEK, samt avser genomföra listbyte till Nasdaq First North

07 nov 2020

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEALAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN… Läs mer

Batterisensorpatent kommer att beviljas i USA

27 okt 2020

Insplorions batterisensorpatent ”Battery with sensor” kommer att beviljas av amerikanska patentverket USPTO. Insplorion har nu erhållit ”Notice of allowance” av amerikanska patentverket USPTO som innebär att batterisensorpatentet kommer att godkännas… Läs mer

Delårsrapport januari-september 2020

22 okt 2020

” Vätgassensorn på frammarsch” • Insplorions vätgassensor finalist i Shells ”New Energy Challenge 2020”. • Bolagets organisation stärks med Jonas Ehinger som ny ordförande. Utfall juli till september… Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2020

26 aug 2020

” Framfart för batterisensorn” Industriell förstudie och utökad anslagsfinansiering. Utfall april –  juni Nettoomsättningen uppgick till 335 (941) kSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 234 (-1 763)… Läs mer