Nyheter

Nyckelpersonal och styrelse tecknar i bolagets incitamentsprogram

11 maj 2021

Nyckelpersoner, anställda och styrelse tecknar sig inom bolagets olika incitamentsprogram som fastslogs vid årsstämman 13 april. Nyckelpersoner, anställda och styrelse tecknar sig för totalt 156 500 teckningsoptioner och bolaget tillförs… Läs mer

Insplorion publicerar nytt nyhetsbrev ”Insplorion mellan rapporterna”

22 apr 2021

Välkommen till vårt första nyhetsbrev! Vi kallar det ”Insplorion mellan rapporterna”. Här berättar vi om det som händer mellan rapporterna. Vi håller ett högt tempo, med nyhetsbrevet blir du uppdaterad… Läs mer

Insplorion: Kommuniké från dagens årsstämma

13 apr 2021

I dag 2021-04-13 höll Insplorion AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens och valberedningens förslag: Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att… Läs mer

Insplorion AB (publ) publicerar årsredovisning 2020

23 mar 2021

Insplorion AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 offentliggjorts. Årsredovisningen är bifogad detta pressmeddelande. Den går även att ladda ner på bolagets hemsida… Läs mer

Lyckat resultat i utvecklingsprojekt av en multiplex batterisensor för bättre batteristyrning

10 mar 2021

Projektet ”En multiplex plasmonisk batterisensor för bättre batteristyrning” som finansierats av Energimyndighetens Batterifondsprogram har slutförts med positiva resultat. Insplorions batterisensor och den underliggande mätteknologin NanoPlasmonisk Sensing (NPS) har förbättrats inom… Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2020

23 feb 2021

”Rustade för acceleration” • Finansiering om 60 MSEK erhållen för utveckling av vätgas- och batterisensorsegmenten. Utfall januari till december • Nettoomsättningen uppgick till 1 177 (2 464)… Läs mer

Insplorion tillförs 1,1 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner

15 feb 2021

Teckningsperioden för TO1 har avslutats och bolaget tillförs som följd 1 079 666 SEK. Antalet aktier ökar med 93 884. ”Vi är glada över att våra aktieägare valt att utnyttja möjligheten… Läs mer

Omräkning av teckningsoptioner i Insplorion med anledning av genomförd företrädesemisson

25 jan 2021

Med anledning av den företrädesemission som framgångsrikt genomfördes i december har omräkning gjorts i enlighet med villkoren teckningsoptionsprogrammet TO1. Tredje teckningsperioden inleddes den 22 januari och pågår fram till 5… Läs mer

Insplorion har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

15 jan 2021

Insplorion har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag blir den 29 januari 2021. Insplorion har godkänts av Nasdaq för listning på Nasdaq First North Growth… Läs mer

Sista dag för handel med BTA och förändring i antal aktier och röster i Insplorion till följd av nyemissioner

04 jan 2021

Insplorion har under december 2020 genomfört en företrädesemission omfattandes 1 515 778 nya aktier. Sista dagen för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att infalla den 7 januari 2021. Läs mer