Nyheter

EIFER köper ett Insplorion X1-instrument

26 okt 2021

EIFER i Karlsruhe, Tyskland, har köpt ett X1-instrument för att lyfta sin forskning inom väterelaterade områden. EIfER Europäisches Institut für Energieforschung EDF KIT EWIV (EIFER) är ett oberoende fransk-tyskt forskningsinstitut… Läs mer

Ledande tysk fordonstillverkare köper Insplorions batteriutvecklingsinstrument

14 sep 2021

En ledande tysk fordonstillverkare köper Insplorions batteriutvecklingsinstrument. Köpet följer en hyresperiod på sex månader, under vilken företaget har utvärderat möjligheterna, med Insplorions Nanoplasmonic Sensing (NPS) teknik, för att studera och… Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2021

25 aug 2021

Affärsområdena batterisensor och instrument samverkar inom elfordon • Styrelse och organisation förstärkt. Utfall april–juni • Nettoomsättningen uppgick till 492 (335) kSEK. • Resultat efter finansiella poster uppgick… Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2021

19 maj 2021

”Framfart med organisatoriska uppgraderingar” • Batterisensorn avancerar med temperaturmätning och användning inom energilager. • Förstärkt styrelse samt rekrytering av CFO och affärsutvecklare. Utfall januari–mars Nettoomsättningen uppgick till 609… Läs mer

Insplorion rekryterar CFO

17 maj 2021

Insplorion rekryterar Per Giljam som Chief Financal Officer (CFO). Per kommer närmast från Vitrolife där han haft rollen som Business Controller. Han har dessförinnan arbetat med revision på PwC. Rekryteringen… Läs mer

Nyckelpersonal och styrelse tecknar i bolagets incitamentsprogram

11 maj 2021

Nyckelpersoner, anställda och styrelse tecknar sig inom bolagets olika incitamentsprogram som fastslogs vid årsstämman 13 april. Nyckelpersoner, anställda och styrelse tecknar sig för totalt 156 500 teckningsoptioner och bolaget tillförs… Läs mer

Insplorion publicerar nytt nyhetsbrev ”Insplorion mellan rapporterna”

22 apr 2021

Välkommen till vårt första nyhetsbrev! Vi kallar det ”Insplorion mellan rapporterna”. Här berättar vi om det som händer mellan rapporterna. Vi håller ett högt tempo, med nyhetsbrevet blir du uppdaterad… Läs mer

Insplorion: Kommuniké från dagens årsstämma

13 apr 2021

I dag 2021-04-13 höll Insplorion AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens och valberedningens förslag: Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att… Läs mer

Insplorion AB (publ) publicerar årsredovisning 2020

23 mar 2021

Insplorion AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 offentliggjorts. Årsredovisningen är bifogad detta pressmeddelande. Den går även att ladda ner på bolagets hemsida… Läs mer

Kallelse till årsstämma i Insplorion AB (publ)

15 mar 2021

Aktieägarna i Insplorion AB (publ), 556798-8760, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13:e april kl. 13.00 i Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20 (plan 7), i Göteborg. Registrering sker ifrån 12:30. … Läs mer