Vätgassensor

Insplorions vätgassensor bygger på vår unika NPS-teknik och ingår i vår gassensorplattform. Den kan användas i säkerhetsapplikationer för att främja framväxten av en fungerande vätgasinfrastruktur.

Världens snabbaste vätgassensor

Insplorions vätgassensorer har en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen. Sensorerna är exakta, stabila och klarar ett stort koncentrationsspann, från ppm-nivåer till ren vätgas. De är idealiska för säkerhetsapplikationer och kan användas för processkontroll och optimering.

Alla Insplorions sensorer baseras på nanoplasmonic sensing (NPS), vilket gör dem snabba, extremt känsliga och kompakta med ett stort dynamiskt omfång.

Applikationer

Insplorions vätgassensor kan användas i ett antal olika applikationer som säkerhet för fordon, generatorer, marina strömförsörjningar, kraft-till-gas-infrastruktur och biogasraffinaderier. Den kan också användas för att förbättra förståelsen under utvecklingen av bränsleceller och för att optimera deras funktion.

Bakgrund

Vätgas har stor potential för både el- och värmeproduktion. Genom åren har vätgas använts inom industrin och nyligen har privat användning också möjliggjorts. Idag växer marknaden för produktion, transport och lagring av vätgas. Dock uppfattas vätgasanvändningen som riskfylld. Vätgasekonomin kräver därför bättre och snabbare sensorer för att skapa tillförlitliga säkerhetssystem. Där kommer Insplorions vätgassensor in – världens snabbaste, med mycket hög känslighet och noggrannhet.

Utvecklingssamarbeten

Vi utvecklar vätgassensorn i samarbete med PowerCell AB och Chalmers tekniska högskola (Pressmeddelande).

Detta projekt innefattar integrering av tidigare utvecklade sensorchips med Insplorions gassensorplattform, samtidigt som systemet anpassas till kraven och behoven hos industripartners som PowerCell, en global ledare inom bränslecellsteknik. Projektet finansieras av Energimyndigheten och avslutas i januari 2022.

Vill du veta mer?

Kontakta oss!