Sensorer inuti battericeller

Få ut mer energi från litiumjonbatterier och öka laddningshastigheten. Vår banbrytande teknik har potential att sänka batterikostnaderna avsevärt. Längre körsträcka för fordon, lättare och mindre batteripaket i elverktyg, lägre pris för energilagring och en eftermarknad för fordonsbatterier ger Insplorions batterisensor potential att omvälva den gröna ekonomin.

Inbyggda sensorer
Våra sensorer kommer att förbättra batteriets prestanda och livslängd för inbyggda applikationer som elektriska fordon och industriella elverktyg. De kommer också att möjliggöra en andrahandsmarknad genom tillförlitlig och oberoende information om batteriets hälsa.
Kvalitetssäkring och kontroll
För batteritillverkare kommer vår sensor underlätta produktionsuppskalning, kvalitetssäkring och kontroll genom bedömning av cellkvalitet och prestanda i ett tidigt skede.
Stationär energilagring
Våra sensorer kommer att förbättra batteriets prestanda och livslängd i stationära energilagringssystem. De gör det också möjligt att bedöma skick på batterier som använts i andra applikationer och tillgängliggöra göra dem som billigare alternativ för energilagring.
Forskning & Utveckling
Inom forskning och utveckling kommer vår sensor att bidra till förkortade utvecklingstider och ökad kunskap om processer inuti battericellen.

Samarbeten

Samarbetsprojekt är en hörnsten i Insplorions forsknings- och utvecklingsarbete. Klicka nedan för att lära dig mer om varje projekt.

InBat Sensing

Utveckling av system för batterisensorer inuti batterier

InBat Sensing

Integrering av InBat-sensorer i kommersiella celltillverkningsprocesser

Projektet fokuserar på vidareutveckling av InBat-sensorer och deras integration i kommersiella battericeller och batteripack. Pilottest med slutanvändare/OEM ligger också inom projektets ram.

Finansiär: Vinnova genom Eurostars Eureka

Tidsram: Q2 2019- Q4 2021

Partners: Insplorion AB, AMTE Power Ltd. (tidigare AGM Batteries Ltd.)

Budget: 1,6 MEUR

3beLiEVe

Nästa generations celler för fordonsapplikationer

3BeLiEVe

3b-generationen LMNO-celler för xEV-marknaden 2025 och senare

3BeLiEVe-projektet sträcker sig över tre och ett halvt år och omfattar 21 partners. Projektet syftar till att utveckla nästa generations LNMO-C/Si-celler för fordonsapplikationer. Insplorions bidrag är att utrusta battericellerna med InBat-sensorer.

Finansiär: EU: s ramprogram Horizon 2020 (LC-BAT-5)

Tidsram: Q1 2019- Q2 2023

Partners: Austrian Institute of Technology GmbH, Centro Ricerche FIAT, DSM Engineering Plastics, Insplorion AB, Valeo Systemes Thermiques SAS, Valeo Klimasysteme GmbCIC energiGUNE, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Custom Cells Itzehoe GmbH, Fraunhofer-Gesellschaft IISB, NXP Semiconductors, Hald Elkem, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, Sensichips sr1., Avesta Battery & Energy Engineering, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternativer, Manz Italy srl, Arkema, Volvo Technology AB, Société Nouvelle d'Affinage des Metaux

Budget: 10,8 MEUR

Länkar: www.3believe.eu

BASE

Batteries Sweden (Kompetenscenter)

BASE

Samlar akademi, forskningsinstitut och industrin

BASE, eller Batteries Sweden, är ett svenskt kompetenscenter som samlar akademi, forskningsinstitut och industri. Målet är att utveckla batterier med mycket hög prestanda samt nya batteriproduktionsprocesser för att befästa den starka svenska batteriforskningen.

Finansiär: Vinnova

Tidsram: 2020- 2024

Partners: Uppsala universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), RISE (Research Institutes of Sweden), ABB AB, Volvo Technology AB, Altris, Comsol, Graphmatec, Insplorion AB, Northvolt, SAFT batterier, Scania, Stena Metall , Volvo Cars, Woxna

Budget: 34 MSEK från Vinnova plus bidrag in natura från alla industripartners

Länkar: www.vinnova.se/en/p/center-for-swedish-batteries--an-alliance-for-ultrahigh-performance-batteries-swebal

ACES

Adaptive Control of Energy Storage (Anpassningsbar övervakning av energilager)

ACES

InBat-sensorer för energilagring

Projektet fokuserar på smarta algoritmer och maskininlärning för att förutse och hantera kraftnätbelastningar och distribution. Insplorions bidrag är att utrusta battericeller med InBat-sensorer. Batteriet testas för energilagringsapplikationer.

Finansiärer: Energimyndigheten, Norska Forskningsrådet och Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi Tyskland), inom ramen för det gemensamma programinitiativet ERA-Net Smart ENERGY SYSTEMS, med stöd från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

Tidsram: 2018- Q1 2021

Partners: Insplorion AB, Fraunhofer IFF, Metrum Sweden AB, Rejlers Sverige AB, MINcom Smart Solutions GmbH, RISE (Research Institutes of Sweden), Glava Energy Center

Budget: 1,6 MEUR

Länkar: www.acesproject.eu

Multiplex-sensor

Utveckling av en multiplexad InBat-sensor

Multiplexsensor

Multiplex-sensor för Litiumjonbatterier inklusive temperaturmätning

I det här projektet kommer vi att ta de första stegen mot att utveckla en multiplex-sensor för samtidig mätning av temperatur och SoC / SoH inuti battericeller. Projektet genomförs i samarbete med forskare på Chalmers.

Finansiär: Svenska Energimyndighetens Batterifondsprogram

Tidsram: Q1 2019- Q3 2020

Partners: Insplorion AB, Chalmers Tekniska Högskola, CEVT (China Euro Vehicle Technology AB)

Budget: 2 MSEK

Multiplexa sensorsystem

Utveckling av kostnadseffektiva multiplexa sensorsystem

Multiplexa Sensorsystem

Kostnadseffektiva multiplexa sensorsystem med utökad livslängd

Projektet syftar till att utveckla ett kostnadseffektivt multiplex-sensorsystem med utökad livslängd. Detta projekt är en direkt fortsättning av vårt tidigare mycket framgångsrika prokent Smartare Elektroniksystem, som var en gemensam insats mellan Insplorion och RISE.

Finansiär: Vinnovas strategiska innovationsprogram Smartare elektroniksystem

Tidsram: Q3 2020- Q3 2022

Partners: Insplorion, RISE (Research Institutes of Sweden), Mittuniversitetet

Budget: 3,9 MSEK

Batterimaterial

Undersöker grunderna för batterimaterial

Batterimaterial

Samarbete med akademin för en grundläggande karaktärisering av batterimaterial

Detta projekt använder InBat-sensorn för att studera grunderna för batterimaterial in operando. Projektet genomförs i samarbete med en doktorand vid Uppsala Universitet.

Tidsram: 2017- 2022

Partners: Uppsala Universitet, Insplorion AB

InBat i Kombination

Kombinerar InBat med andra tekniker för kraftfullare data

InBat i Kombination

Få ännu mer kraftfull data från batterier

Projektet syftar till att kombinera InBat-sensorn med andra sensorteknologier för att ge kompletterande information, vilket potentiellt ger en ännu starkare konkurrensfördel. Projektet genomförs i samarbete med forskare på Coventry University.

Tidsram: 2020- 2023

Partners: Insplorion AB, Coventry University

Förbättrad Batteriövervakning

Insplorions batterisensor möjliggör effektivare användning av batterier, vilket resulterar i ökad tillgänglig energi, minskad explosionsrisk och en längre batteritid.

Detta möjliggörs genom att mäta laddningstillstånd (SoC), hälsotillstånd (SoH) och temperatur inuti cellen. Vår banbrytande teknik kan ge en radikal förbättring av avancerad batteriövervakning. Att gå från osäkra uppskattningar baserade på yttre mätning av spänning, ström och temperatur till exakta mätningar inifrån cellerna, gör det möjligt att använda upp till 50% mer av den tillgängliga energin [1] och att öka laddningshastigheten med upp till 23% [2] utan att riskera att skada på batteriet.

Förbättrad information om batteristatus möjliggör också en aktiv eftermarknad och mer effektiv användning av naturens resurser.

Insplorions teknik finns för närvarande i kommersiellt tillverkade prototyper och kan skalas upp för att matcha de växande behoven i världens alltmer elektrifierade ekonomi.

1. A. Raghavan et. al, Embedded fiber-optic sensing for accurate internal monitoring of cell state in advanced battery management systems part 1: Cell embedding method and performance” Journal of power sources, 341, 2017, 466-473
2. C. Zou, X. Hu, Electrochemical Control of Lithium-Ion Battery Health-Aware Fast Charging. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 13 November 2017. DOI: 10.1109/TIE.2017.2772154