Sista dag för handel med BTA

18 nov 2016

Insplorion AB (”Insplorion”) genomförde nyligen en företrädesemission av aktier som avslutades den 18 oktober 2016. Även allmänheten gavs möjligheten att teckna aktier i emissionen. Företrädesemissionen tecknades till cirka 425 procent och totalt har 1 256 396 aktier nyemitterats. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 24 november 2016 och stoppdag är den 28 november 2016.

Den 18 november 2016 registrerades 1 256 396 nya aktier hos Bolagsverket, vilket har ökat aktiekapitalet med 188 459,40 SEK. Ökningen av aktiekapitalet gentemot tidigare kommunicerad uppgift (188 473 SEK) är en mindre avvikelse till följd av ett avrundningsfel. De nya aktierna beräknas vara distribuerade till respektive VPkonto/depå den 30 november 2016. Efter den idag genomförda registreringen hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Insplorion till 6 281 981 stycken och aktiekapitalet uppgår till 942 297,40 SEK.

Projektledare vid emissionen
InWest Corporate Finance var Insplorions projektledare i samband med emissionen. Aktieinvest FK var emissionsinstitut i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Patrik Dahlqvist, patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs pressmeddelandet som pdf