Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

14 jun 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017.

Konverteringsdag var 13 juni 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 9 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår för framtida omvandling är 67 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 6 691 173. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 58 064. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 6 749 237. Konverteringspriset blir 15,5 SEK per aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 900 000 SEK.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.