Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ) samt köp av investerargrupp

27 jun 2018

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Samtliga konverterade aktier köps utanför marknaden av en mindre grupp existerande och nya ägare.

Konverteringsdag var 26 juni 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 28 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår för framtida omvandling är 39 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 6 749 237. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 180 645. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 6 929 882. Konverteringspriset blir 15,5 SEK per aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 2 800 000 SEK. Aktiekapitalet efter konvertering uppgår till 1 039 482,63 kr.

Samtliga konverterade aktier köps från European Select Growth Opportunities Fund utanför marknaden av en mindre grupp bestående av existerande och nya ägare. Transaktionen har genomförts av Eminova Fondkommission AB.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.