Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (publ)

07 jan 2019

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017.

Konverteringsdag var 3 januari 2019 och antalet konvertibler som konverterades var 5 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår för framtida omvandling är 13 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 7 064 083. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 33 557. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 7 097 640. Konverteringspriset blir 14,9 SEK per aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 500 000 SEK. Aktiekapitalet efter konvertering uppgår till 1 064 646,33 kr.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.