Insplorions listningsemission tecknas till över 800 %

27 maj 2015

Den 25 maj 2015 avslutades teckningstiden i Insplorion AB:s listningsemission. Nyemissionen
tecknades till cirka 70 miljoner kronor av mer än 1000 tecknare. Detta motsvarar en teckningsgrad
på nästan 810 %.

Med anledning av den kraftiga överteckningen kan inte full tilldelning ske. I enlighet med den
tillkännagivna tilldelningsprincipen, med målet att bredda ägarbasen och öka spridningen av
Insplorions aktie bland allmänheten, kommer samtliga tecknare i första hand tilldelas 700 aktier.
Ingen tilldelning sker för garantiåtaganden. Existerande ägare som teckningsåtagare samt
garantersättning tilldelas enligt avtal ca 480 000 aktier (motsvarande 3,1 miljoner kronor), vartefter
återstående tilldelning sker pro rata. Styrelsen avser utnyttja överteckningsoptionen och nyemittera
totalt 1 500 000 aktier varvid Insplorion sammanlagt tillförs ca 9,6 miljoner kronor före
emissionskostnader. Emissionskostnader uppgår till 1,2 miljoner. Avräkningsnotor avses skickas ut till
tecknare den 1 juni.

”Vi är överväldigade över det intresse som visats för Insplorion och vår nya sensorteknologi. Det
kommer bli en spännande resa där vi nu kan öka marknadsbearbetningen med vår instrumentaffär
och ta sensorsystemaffären till nästa nivå. Jag hälsar alla nya aktieägare välkomna och passar på att
tacka för det stora förtroendet och det stora intresse som visats oss under denna listningsemission”
säger VD Patrik Dahlqvist.

Listning på AktieTorget
Första handelsdag på AktieTorget är beräknad till den 25 juni 2015.
Aktiens handelsbeteckning kommer att vara INSP och ISIN-kod SE0006994943.

Antal aktier och aktiekapital
När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Insplorion att
uppgå till 5 025 585 aktier.

Frågor besvaras av Patrik Dahlqvist, VD, på 0723-62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

Insplorions sida på aktietorget.se