Insplorion tillförs 0,82 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner

12 feb 2020

Teckningsperioden för TO1 har avslutats och bolaget tillförs som följd 820 548 kr. Antalet aktier ökar med 71 352 st.

Vi är mycket glada över att våra aktieägare valt att utnyttja möjligheten att omvandla TO1 till aktier där likviden bidrar till vår intensiva utvecklingstakt”, kommenterar VD Patrik Dahlqvist.

De kommande tre teckningsperioderna löper enligt följande:
– Fredagen den 22 januari 2021 till och med fredagen den 5 februari 2021
– Lördagen den 22 januari 2022 till och med lördagen den 5 februari 2022
– Söndagen den 22 januari 2023 till och med söndagen den 5 februari 2023

De som tecknat sig i inlösenperioden har nu fått interimsaktier. När registreringen av ärendet har slutförts hos Bolagsverket kommer omvandling av interimsaktierna automatiskt att ske utan vidare avisering till innehavarna. Omvandlingen beräknas ske inom cirka en vecka från det att bolagsverket registrerat emissionen. Interimsaktierna kommer inte att tas upp till handel.

Denna inlösenperiod medför att antalet aktier och antalet röster i Insplorion ökar med 71 352 till totalt 9 852 557. Ökningen av aktiekapital är 10 702,80 kr, så efter registrering på Bolagsverket blir det 1 477 884,00 kr.

Villkoren för teckningsoptionerna finns publicerade på Insplorions hemsida: https://www.insplorion.com/sv/investerare/arkiv/esgo/.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, CEO Insplorion AB, +46 723 62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

Läs pressmeddelandet som pdf.