Insplorion ingår kommersiellt partnerskap med ledande aktör inom gas- och brandsäkerhet

September 7, 2023
Regulatorisk
Företaget påbörjar försäljning av Insplorions sensorer för vätgasdetektion för att verifiera teknikens unika egenskaper tillsammans med kunder. En beställning på 600 000 SEK har lagts och kommer att inleda det kommersiella partnerskapet vars ambition är att långsiktigt förse den marina marknaden med produkter för vätgasdetektion.

Samarbetet med att utforska marknaden för vätgassensorer inom den marina sektorn har lett till ett kommersiellt partnerskap. Partnern har inledningsvis lagt en order på 600 000 SEK som ska täcka leverans och installation av prototyper i olika typer av kundapplikationer.

”Detta är ett första steg mot ett fullskaligt kommersiellt samarbete mellan partnerna som ska undersöka hur väl Insplorions sensorer presterar i verkliga förhållanden. Vi har jobbat tillsammans med denna partner de senaste månaderna och träffat potentiella kunder där intresset av Insplorions sensor har varit stort ”, säger Johan Rask, VD på Insplorion.

Ambitionen med partnerskapet är att utveckla och sälja vätgassensorer till det marina segmentet då vätgas används som ett hållbart bränslealternativ för att minska industrins CO2-utsläpp. Samarbetspartnern, en ledande aktör inom gas- och brandsäkerhet för den marina marknaden, är ett självklart val för att leverera vätgassensorer till den marina sektorn. Parallellt driver vi vidare dialogerna med andra liknande partners för att accelerera kommersialiseringen av våra produkter.

Frågor besvaras av:

Johan Rask, VD

0708 94 60 60, johan.rask@insplorion.com

Per Giljam, CFO

0734 23 50 10, per.giljam@insplorion.com

Tillbaka till alla nyheter