Insplorion AB (publ) inleder teckningsperiod

27 apr 2015

Idag, den 27 april 2015, inleds teckningsperiod i Insplorion AB (publ) inför listning på AktieTorget. Teckningstiden löper till den 25 maj. Fulltecknad emission tillför Bolaget ca 8,6 MSEK före emissionskostnader. Insplorion har erhållit tecknings- och garantiåtaganden uppgående till ca 6,7 MSEK. Det huvudsakliga skälet till nyemissionen är att skapa resurser för ökade försäljningsinsatser i syfte att säkerställa Bolagets möjligheter till tillväxt.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid
: 27 april – 25 maj 2015
Teckningskurs: 6,40 kronor per aktie
Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota
Likviddag: 5 juni 2015

Välkommen på informationsträffar
Under emissionsperioden genomförs följande informationsträffar där VD Patrik Dahlqvist och ledning presenterar bolaget, aktuella framtidsplaner och bakgrunden till emissionen.

28/4 Sundsvall
5/5 Malmö
6/5 Växjö
7/5 Stockholm
12/5 Kungsbacka
12/5 Göteborg
20/5 Stockholm
21/5 Göteborg
21/5 Uppsala

Memorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel kan laddas ner på bolagets hemsida: www.insplorion.com samt på Aktietorget: www.aktietorget.se

Frågor besvaras av Patrik Dahlqvist, VD, 0723-62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com