Delar av grundargrupp har sålt 10-20% av innehav

27 dec 2016

Bengt Kasemo, Christoph Langhammer och Elin Langhammer, ägare och medgrundare till Insplorion, har under hösten sålt mindre delar av sina aktier i bolaget. Gruppen har fortsatt stor tilltro till bolaget och försäljningen är enkom för privat konsumtion.

Det föreligger inte någon rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen avseende huvudägarnas transaktioner. Bolaget har ändå valt att redogöra för ägarförändringarna hos grundargruppen då det bedöms vara av allmänt intresse. De tre grundarna är efter Nordnet och Avanza de tre största aktieägarna vars ägande bland annat framgår på bolagets hemsida på AktieTorget. Grundargruppen har under hösten var för sig sålt mellan 10-20% av sitt innehav av privatekonomiska skäl.

Bengt, Christoph och Elin kommenterar gemensamt: ” Vi har fortsatt hög tilltro till bolaget och spår god utveckling med alla de aktiviteter som vi ser i pipeline. Av olika privatekonomiska skäl har vi valt att sälja en mindre del av våra innehav.”

Läs pressmeddelandet som pdf

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.