Ägarförändring i Insplorion AB

24 jun 2015

Insplorions största ägare, Almi Invest AB tillsammans med Almi Invest Västsverige AB har sålt hela sitt innehav motsvarande 15,5% av bolaget, till en grupp av 12 investerare. En stor del av aktierna är lock-up på ett år och får inte handlas över marknadsplatsen och denna lock-up har övertagits av de nya ägarna. Gruppen investerare är personer som alla visat stort intresse för Insplorion i den nyligen avslutade listningsemissionen, men som till följd av den kraftiga överteckningen endast kunde få marginell tilldelning.

Almi Invests roll är att vara en marknadskompletterande investerare. Det innebär att när bolag har uppnått en viss mognadsgrad och kan attrahera kapital på den privata marknaden är det dags att lämna över stafettpinnen till nästa investerare. Vi är mycket nöjda med att bolaget nu stärkts med en kapitalstark ägargruppering. Försäljningen innebär att vi får nytt kapital som direkt kommer att investeras i nya ägarledda, unga tillväxtbolag”, säger Robert Hellman, Investment Manager på Almi Invest.

Vi tackar för den tid som Almi Invest och Almi Invest Västsverige har varit ägare i Insplorion som varit avgörande som första större ägare i den tidiga fasen i Insplorions utveckling. Vi ser det även som positivt att Almi hjälper till att lämna över i detta skede och därmed glädja de tillkommande ägare som inte fick större tilldelning i den nyligen genomförda emissionen”, säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Genom transaktionen har Almi Invest AB sålt 579 990 aktier och Almi Invest Västsverige AB har sålt 199 200 aktier, vilket innebär att de inte har några aktier kvar i Insplorion efter genomförd transaktion. Försäljningspriset för aktierna var samma som teckningskursen i tidigare genomförda emission. Samtliga köpare har skriftligen förbundit sig att följa lock-up-avtalet på ett år och fördelningen inom gruppen är förhållandevis jämn med poster motsvarande ca 1-2% av bolaget.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion AB, 0723-62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com
Robert Hellman, Investment Manager Almi Invest AB, 0702-63 80 66 eller robert.hellman@almi.se

Läs meddelandet som pdf