Tysk biltillverkare hyr Insplorions batteriutvecklingsinstrument via Kistler

23 nov 2020

En stor, tysk biltillverkare har, via det internationella mätteknikföretaget Kistler, lagt en order på hyra av Insplorions batteriutvecklingsinstrument. Insplorions Nanoplasmoniska Sensing (NPS) ger information om prestanda och åldrande hos litiumjon-battericeller.

Affären är resultatet av samarbetet mellan Insplorion och Kistler Group. Företagen bygger på samma anda kring innovativ sensorteknik. Samarbetet resulterar nu i ett officiellt samarbetsavtal. Som en konsekvens av den ökande elektrifieringen, finns ett ökande behov av batteritestning och utveckling inom bilindustrin. NPS-tekniken möter detta behov genom att möjliggöra mätning av interna processer och tillstånd i litiumjon-battericeller. Tekniken kan även användas för att förbättra batteriets prestanda under användning.

Kistler har sina rötter i dynamiska trycksensorer för fordonsutveckling och förstärker nu sitt erbjudande inom områdena elektrisk drivlina och databehandling. Tack vare Kistler får Insplorion tillgång till ett globalt och väletablerat försäljningsnätverk. Samarbetet mellan Insplorion och Kistler har nu resulterat i en 4- till 6-månaders hyresorder, på ett batteriutvecklingsinstrument, från en tysk biltillverkare, motsvarande ett belopp, i Euro, från lågt till medelmässigt femsiffrigt. Affären påvisar bilföretagens behov av bättre utvecklingsverktyg för batterier. Kunden har indikerat att en förlängning av samarbetet är planerad.

”I 60 år har vi stöttat den globala fordonsindustrin med en mängd olika test- och mätsystem för olika tillämpningar. Insplorions teknik stärker vårt fokus på den elektriska drivlinan och är ett värdefullt verktyg för våra kunder i batteritest- och utvecklingstillämpningar”, säger Marian Gragert, projektledare vid Kistler.

”Kistlers profil som experter kring mättekniker för fordonsindustrin passar perfekt för att marknadsföra vår teknik – inte bara för batteriutvecklingsinstrumentet utan också strategiskt, då den stärker vår position kring batterisensorer i stort”, säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, CEO Insplorion AB, +46 723 62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

Läs pressmeddelandet som pdf.

Denna information är sådan som Insplorion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EUnr 596/2014). Informationen lämnades,
genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-23 16:49 CET.