Teckningsperioden för TO1 inleds idag

22 jan 2020

Som en del i Insplorions tidigare finansieringsstrategi med ESGO har bolaget delat ut vederlagsfria optioner till bolagets aktieägare för att motverka utspädning. Idag den 22 januari inleds den andra teckningsperioden att växla optionerna (TO1) till aktier. Teckningsperioden pågår fram till 5 februari 2020.

Teckningskursen är 11,50 SEK per aktie i enlighet med omräkning av teckningskurs efter företrädesemission som genomfördes under 2019, se § 8.11 i VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I INSPLORION AB (PUBL) SERIE TO1 2018/2023.

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska anmälan/teckning ske till respektive förvaltare. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoption av serie 1 i god tid innan teckningstiden avslutas, kl 16.00 den 5 februari 2020.

Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission som nås på 08-684 211 00 alt. info@eminova.se.

De kommande tre teckningsperioderna löper enligt följande:
– Fredagen den 22 januari 2021 till och med fredagen den 5 februari 2021
– Lördagen den 22 januari 2022 till och med lördagen den 5 februari 2022
– Söndagen den 22 januari 2023 till och med söndagen den 5 februari 2023

Villkoren för teckningsoptionerna finns publicerade på Insplorions hemsida: https://www.insplorion.com/sv/investerare/arkiv/esgo/.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, CEO Insplorion AB, +46 723 62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

Läs pressmeddelandet som pdf.