Utveckling av ny sensor för life-science tilldelas en halv miljon kronor

06 Jul 2016

Inom Chalmers tekniska högskolas styrkeområde Nanovetenskap och nanoteknik har Andreas Dahlin, docent på avdelningen Kemi och kemiteknik, tillsammans med Insplorion tilldelats en halv miljon kronor. Pengarna ska användas för utveckling av sensorer med nano-hål som kommer att erbjudas i Insplorions produktportfölj inom affärsområdet Instruments. Det är främst bland life-sciencekunder som sensorer med hål har efterfrågats.

Dahlin och Insplorions projekt “Bringing plasmonic nanopore sensors to the market” var ett av sex av totalt 25 sökande som beviljades finansiering av Chalmers styrkeområde Nanovetenskap och nanoteknik. Chalmers har åtta styrkeområden vars syfte är att samla spetskompetens tvärs över institutionerna för att, tillsammans med övriga aktörer i samhället, på ett effektivt sätt kunna ta sig an globala och komplexa samhällsutmaningar.

”Det ska bli spännande att få se min forskning spridas utanför akademin och göras tillgänglig kommersiellt så att den förhoppningsvis kan komma till nytta för många andra forskare”, säger docent Andreas Dahlin.

Projektet kommer att drivas av Andreas Dahlin i nära samarbete med forskarassistent Martha Bally (Biologisk fysik), docent Anette Larsson (Kemi och kemiteknik) och Insplorion. Utvecklingen av de nya sensorerna kommer främst att ske i Nanoteknisklaboratoriet på Chalmers och verifierande tester göras i Insplorions Xnano-instrument.

”Redan när Andreas blev en kund till oss i slutet av 2015 var målsättningen att kunna driva marknadsnära produktutvecklingsprojekt ihop. Därför är det jätteroligt att Chalmers styrkeområde Nanovetenskap och nanoteknik nu beviljat oss finansiering för att göra det” säger Elin Langhammer, CTO på Insplorion.

”När ett antal kunder som arbetar med allt från viruspartiklar som drug delivery till att studera transporter i cellväggar, utryckt en önskan att ha sensorer med nanohål var det dags att göra slag i saken. Redan i början av nästa år skall vi kunna lansera dessa nya sensorer” kommenterar Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion AB, 0723-62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

Läs pressmeddelandet som pdf