Miljoner från Mistra för utveckling av gassensorn

27 Jun 2016

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) har inom sitt forskningsprogram Mistra Innovation tilldelat Insplorion i samarbete med Chalmers tekniska högskola 2,8 miljoner kronor. Pengarna ska användas att vidareutveckla Insplorions gassensor för att mäta luftkvaliteten i världens storstäder. Tanken är att utveckla en sensor som ska mäta i realtid, vara liten, mobil och samtidigt vara hållbar så att den kan finnas på lyktstolpar och trafikljus runt om i städerna.

Alla vet att världens stora städer har problem med luftkvaliteten. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är luftföroreningar den enskilt största miljörelaterade hälsorisken världen över. Genom att ha realtidsmätande sensorer kan stadsförvaltningar sätta in omedelbara och träffsäkra åtgärder när luftföroreningarna når kritiska nivåer. Här kan Insplorions gassensor bli en avgörande lösning.

Tanken med Mistra Innovation är att forskningsprogrammet ska bidra till att små och medelstora företag vågar satsa på innovativa idéer med hög risk, avsevärd potential och stort miljöinnehåll. Programmet ska ge en positiv effekt på både miljö och konkurrenskraft.

Därför är samarbetet mellan Insplorion och Chalmers tekniska högskola som klippt och skuret att ingå i Mistra Innovation. Tillsammans med Christoph Langhammers forskargrupp på Institutionen för Fysik kommer teamet att utveckla en revolutionerande, känslig, kostnadseffektiv, och portabel sensor med selektivitet som kommer att mäta de farligaste vanliga luftföroreningarna i realtid.

”Samarbetet med Insplorion som blir möjligt genom Mistraprojektet ger oss en fantastisk möjlighet att göra direkt nytta med vår forskning – både affärsmässigt och ur ett miljöperspektiv” säger docent Christoph Langhammer. “För oss som forskargrupp som hittills mest har arbetat med grundforskning ser vi mycket fram emot denna möjlighet att arbeta närmare direkta tillämpningar.”

Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion kommenterar: ”I den plan som vi tog fram inför vår börsintroduktion förra året var ett av målen att öka hastigheten i våra sensorprojekt med mjuk finansiering. Något som vi nu lyckats med i luftkvalitetsensorprojektet. När nu projektet går från koncept till färdig sensor kommer dialogerna bli mer konkreta med de industriella aktörer, som till exempel trafikövervakningsbolag, som hittills stöttat projektet. Vi har förstått i dessa samtal att behovet av små, smarta realtidsmätare är mycket stort. Nu får projektet en rejäl skjuts framåt. Det är roligt!”

Frågor besvaras av: Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion AB, 0723-62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com

Läs pressmeddelandet som pdf

Läs Mistras pressmeddelande

Läs Anna Wennbergs artikel i Elektroniktidningen