Insplorions miljoner – flera ansökningar godkända

11 Jul 2016

Artikel av Emelie Lundgren, Cision

Nästan 4 miljoner kronor tillkommer Insplorion efter den senaste månadens beviljade anslagsansökningar. Dessutom har bolagets grundare tilldelats 30 miljoner för vidare forskning på tekniken.

”Vår success rate är en bra bit över 50 procent jämfört med snittet på 15-30 procent som brukar bli tilldelade denna typ av anslag” säger Insplorions vd Patrik Dahlqvist.

Under hösten och våren har nanoteknikutvecklaren Insplorion lagt något mer krut på anslagsansökningar än tidigare. Under den senaste månaden har det goda resultatet av arbetet presenterats. Utav fem olika ansökningar har tre nu godkänts. Det största anslaget är från stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, och Insplorion tilldelas 2,8 miljoner för ett av sina sensorprojekt. Bolaget utvecklar en mobil gassensor som ska kunna mäta luftkvaliteten i världens storstäder. Sensorn kan sitta på lyktstolpar och trafikljus och i realtid mäta luftföroreningarna, ett problem som Världsorganisationen (WHO) har utnämnt till den enskilt största miljörelaterade hälsorisken över världen.

”Beviljade anslag är inte det enklaste att få. Oftast är det hård konkurrens om pengarna med många tekniskt avancerade projekt som ska utvärderas. Det är exceptionellt att vi har en så hög success rate och det är kul att se att även andra ser potentialen i vår teknik” , säger Patrik Dahlqvist.

Hittills har teknikutvecklingen av gassensor varit på sparlåga, enligt vd:n, men kan med de 2,8 miljonerna kickstarta utvecklingen. Ytan på sensorn behöver förbättras för att med stor precision mäta olika hälsofarliga gaser i luften. Enligt Patrik Dahlqvist har industriella aktörer visat stort intresse för sensorn.

Potentiell 3D-printning

Förutom Mistra tillkommer 500 000 kronor bolaget från Energimyndigheten samt 500 000 kronor från Chalmers tekniska högskolas styrkeområde Nanovetenskap och nanoteknik. Totalt får Insplorion 3,8 miljoner i anslag för sina projekt. Därtill kan bolaget dra nytta av att professor Chistoph Langhammer, en av grundarna till bolaget, fått nästan 30 miljoner kronor i anslag för kombination av bolagets patenterade NanoPlasmic Sensing-teknologi med plastmaterial. Projektet bär namnet Plastic Plasmonics.

I ett pressmeddelande förklarar Christoph Langhammer att projektet syftar till att ta fram ett hybridmaterial som kombinerar plasmon-aktiva metallpartiklar med polymerer, också känt som plast.

”På lång sikt kan grundargruppens forskningsanslag påverka oss mycket positivt. Tekniken de kommer att ta fram kan förenkla produktionen av komponenterna våra produkter vilar på. Kan de kombinera nanosensorpartiklar med plast skulle vi kunna 3D-printa våra sensorer i framtiden. Det lyfter hela teknikfältet” , säger Insplorions vd.

Utveckling av sensorprojekt

Efter fjolårets nyemission fokuserade bolaget på att bygga organisation och anställa nyckelkompetens för projektens framtida utveckling och försäljning. Parallellt har den tekniska utvecklingen framskridit där projektet med sensorer i batterier, för att mäta dess laddningsstatus och hälsa, nått längst. Detta projekt tilldelades 500 000 kr av Energimyndigheten. Men Mistra anslaget kan luftkvalitetsensorprojektet komma ikapp.

Tredje projektet som tilldelades finansiering ifrån Chalmers var inom affärsområdet Instruments och syftar till att ta fram nya sensorer för dagens mätinstrument för forskare inom life-science. Patrik Dahlqvist förväntar sig att dessa sensorer kan lanseras i början av nästa år.

Sommaren är vanligtvis en mellanperiod av börsaktiviteter och företagsmöten. För Insplorions del innehar augusti två viktiga hållpunkter för höstens fortsatta arbete.

”Hela företaget ska samlas för att djuplodat gå igenom strategin och noggrant syna de aktiviteter och projekt vi har. Dessutom kommer några kinesiska kunder på besök, det ska bli mycket intressant” , avslutar vd:n.

Läs artikeln på Cision

Läs artikeln på Avanza