Arbetet med Insplorions vätgassensor fortskrider som planerat under 2021


Arbetet med att miniatyrisera tekniken ytterligare och paketera vätgassensorn fortskrider som planerat under 2021. Just nu arbetar teamet med en annorlunda paketering som är nödvändigt för att kunna uppfylla de särskilda säkerhetskrav (ATEX-godkännande) som ställs på sensorer som skall användas i explosiva miljöer.

En sensor som kan anses uppfylla direktiven för ATEX-godkännande är sedan redo för kommersiell utvärdering i skarpa miljöer. En funktion som en ATEX-godkänd sensor kan uppfylla är exempelvis som säkerhetssensor vid tankstationer för vätgas, eller som läcksensor vid vätgaslagring eller transport.

Insplorions projekt inom kommersialisering av vätgassensorn tog fart under förra året i och med starten för ett samarbetsprojekt med Chalmers tekniska högskola och PowerCell Sweden, med finansiering från Energimyndigheten. Den materialtekniska grunden för vätgasdetektion med nanoplasmonik (Insplorions NPS) lades redan tidigare av bland annat Christoph Langhammer och hans forskargrupp vid Chalmers. Deras arbete resulterade bland annat i en publikation i den ansedda tidskriften Nature Materials under 2019, vilket renderade mycket bra publicitet för tekniken.

 

Insplorions forskningsinstrument, X1, har varit en del i resan mot en praktisk vätgassensor genom att utgöra en plattform för forskning på de material och nanostrukturer som ligger till grund för kärnan, själva sensorchippet. I Insplorions regi har möjligheten att integrera vätgassensorchippet i den egenutvecklade och miniatyriserade gassensorplattformen, som även används för kvävedioxidsensorn, sedan demonstrerats. En första fungerande sensor togs fram under slutet av 2020.


Parallellt med arbetet med miniatyrisering och paketering pågår en optimering av nanostrukturen och de särskilda material som används. Det ger sensorn de unika egenskaperna med en mycket snabb reaktionstid redan vid låga halter vätgas, samtidigt som det känsliga sensorchippet skyddas från fukt och kontaminationer i omgivningen.

 

Design och paketering av sensorchippet och elektroniken har även de en påverkan på dessa värdefulla egenskaper, och det är därför viktigt med noggranna överväganden kring tillvägagångssättet. För att uppfylla säkerhetskraven designas produkten med en egen säker krets paketerad i ett explosionssäkert metalliskt hölje (se bild).

Luftkvalitetssensorerna – utveckling och nya referensförsäljningar


Produktutveckling och kundinstallationer fortsätter med en rad pågående projekt, främst i Norden men även i övriga Europa. Utvecklingsstegen har tagits i relativt snabb takt, från laboratoriemiljö till egna tester utomhus och nu tillsammans med kunder i den fysiska omgivning där sensorerna kommer att användas.

 

De senaste månaderna har två huvudkundgrupper varit i primärt fokus, dels med aktörer som redan i dag erbjuder uppkopplade tjänster i Smart Cities, dels med aktörer som på olika sätt renar luft från föroreningar i byggnader.

 

Insplorions små och noggranna sensorer ger kunderna möjlighet att kartlägga kvävedioxidens nivåer och trender, samt ge feedback till såväl fastighetsägare som leverantörer av ventilationssystem av hur väl dessa system fungerar. Ett viktigt kliv mot kommersialisering är att kunderna nu betalar för anpassningarna i verklig miljö.


Nästa steg är att utifrån dessa test- och referensinstallationer öka både antalet försäljningar samt att öka antalet sensorer per försäljning och få skalbarheten i affären.

 

Huvuddelen av sensorerna är gjorda för att integreras med andra produkter i kundsamarbeten. För direkt och enkel användning kan sensorerna placeras utomhus och drivas via ett trådlöst nätverk. Tillräckligt skydd mot miljön och bra placering är absolut nödvändigt, då snabba temperaturförändringar, fukt och andra parametrar kan påverka sensorns prestanda negativt. Vi har därför en tunn skyddskåpa som täcker sensorn för placering utomhus för att skydda den från väderelementen.

 

I takt med att den kommersiella verksamheten växer, och våra interna projekt expanderar, ökar vi produktions- och kalibreringsarbetsflödena för våra NO2-sensorer. Nu kan parallella experiment med olika gaser köras samtidigt, vilket gör att vi kan kalibrera sensorer för både kvävedioxid och vätgas, samtidigt som vi arbetar med utveckling av produkterna.
 

Läs mer i vårt blogginlägg.

Industriellt finansierade batterisensorprojekt


Under den senaste tiden har vi på Insplorion arbetat med två olika projekt som varit industriellt finansierade.

Det första projektet är en förstudie för ett globalt företag inom batterisensorteknologi där målet med studien har varit att förbättra befintliga batterihanteringssystem och skapa bättre mätningar än vad som då var möjligt. Resultaten i förstudien har varit positiva och arbetet fortsätter med hur sensorn kan matcha deras batteristyrningsdel.

 

Det andra projektet är en uthyrning av batteriutvecklingsinstrument till en ledande tysk fordonstillverkare med stort fokus på elektrifiering. Bolaget avser bland annat att använda Insplorions instrument för att mäta tillståndet i litium jon-batterier.

 

Vår sensorteknik ger ny information kring optimering av livslängd vid olika drifts- och laddcykler. Tekniken används inom testning och utprovning av batterier och olika batterikemier. Uthyrningen är i sin slutfas och vi förväntar oss en fortsättning på projektet i någon form.

Frågor inför nästa rapport? Hör av dig redan nu!


Du har säkert frågor inför Q2-rapporten du vill ställa på förhand. Då kan vår vd, Patrik Dahlqvist förbereda svar som han sedan presenterar vid rapportsläppet.

Ställ frågorna här.

Insplorions batteritillverkande partner AMTE Power börsnoteras och planerar batterifabrik 


För Insplorions affärsområde inom batterisensorer så kommer batteritillverkare alltid vara en avgörande aktör, som partner eller kund. Tätast samarbete har vi med brittiska AMTE Power där vi inom EU-projektet InBAT bygger ett batteripaket som ska styras med våra sensorer. AMTE är även oftast det bolag som bygger celler för andra projekt, exempelvis nyligen genomförda förstudien för ett globalt sensorbolag. 

Custom Cells är en tysk batteritillverkare inom EU-projektet 3Believe som liksom AMTE Power är en mindre och snabbfotad batteritillverkare, vilka passar som partners när vi har produktutvecklingscykler. Men i takt med att sensorn bevisar sig inom dessa samarbeten läggs grunden för skalning till större aktörer. Att AMTE Powerockså växer och tar position, speciellt på den brittiska marknaden, utgör en möjlighet att växa med batterisensorn som en naturlig kommersiell fortsättning på InBAT-projektet. 

AMTE Power har sedan tidigare redovisat planer på bygget av en 2-3 GW batterifabrik och tog ett avgörande steg på vägen genom en övertecknad IPO i mars där de tog in £ 13,7 M. I juli blev det även klart att de får tillgång till produktionskapacitet via UK Battery Industrialisation Centre (UKBIC) som blir ett led i att öka kapaciteten och försäljningen till sina nischkunder med behov som de största batteritillverkarna inte täcker.

”Möjligheten att InBAT-projektet som främst syftar till att visa batterisensorns kapacitet i full skala kan växla över till ett batteripack för nischkunder inom super cars och industrial power tools ökar självklart när AMTE Power växer och utökar sin produktionskapacitet” kommenterar Patrik Dahlqvist, vd på Insplorion.

Ny affärsutvecklare till batterisensorprojektet

 

Ola Andersson är ny affärsutvecklare till batterisensorprojektet, och blir en del av vårt team i oktober. Ola kommer senast från Stena-sfären, och adderar försäljningsresurser samt industriellt affärsutvecklingsfokus för utvecklingsprojekten till batterisensorn.

Vi är väldigt glada att ha Ola med i vårt team.

Erik Penser Banks senaste analys: ”Covid-19 påverkar"


Erik Penser Bank skriver bland annat att covid-19 påverkar försäljningen av våra forskningsinstrument. ”Vissa universitet, som annars troligen hade köpt Insplorions utrustning, är stängda. Viktigt att komma ihåg är dock att Insplorions bolagsvärde inte bygger på försäljningen i år.”

Läs rapporten här. 

Nästa rapport från Insplorion
 

Insplorion publicerar rapporten för Q2 den 25:e augusti, 2021.

 

Här är länken till rapportenpresentationen.

Tidigare rapporter – Q1


Under Q1 har vi fokuserat på att uppgradera organisationen för att matcha vår ökade ambition och tillhörande aktiviteter inom främst vätgas- och batterisensorprojekten.


Vi har ett positivt resultat i batterisensorutvecklingen kring den multiplexa sensorn för förbättrad batteri- styrning.


Vi har avslutat ACES-projektet och ökat antalet installationer av luftkvalitetssensorer i såväl Norden som övriga Europa.Se videon här

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev


Vi håller ett högt tempo med vår patenterade sensorplattform (bland annat världens snabbaste vätgassensor). Med nyhetsbrevet uppdaterar vi dig om det senaste i vår verksamhet. ”Insplorion mellan rapporterna” – se det som Q,5-rapporter.


Anmäl dig till nyhetsbrevet här. 

 

Facebook
Twitter
Website
Utskicket produceras och distribueras av Insplorion och partners. Du erhåller detta utskick då du anmält dig att få nyhetsbrevet. Avsluta din prenumeration här. 

insplorion.com - info@insplorion.com

Telefon - 031-380 26 95

Copyright © 2021 Inplorion. All rights reserved.