Sensorsystem

Insplorions NPS-teknik har egenskaper som gör den mycket lämplig för specifika sensorlösningar utanför laboratoriet, i olika produkter eller i en industriell miljö.

Batteriövervakning för fordon och luftkvalitetsmätning är de två huvudprojekten som idag drivs, men fler bevakas och undersöks kontinuerligt.

Unika fördelar med NPS teknologin för sensortillämpningar

Det är ett antal unika fördelar i kombination som gör att Insplorions NPS teknologi möjliggör nya och bättre lösningar på olika mätproblem. Dessa egenskaper kan sammanfattas:

  • NPS är mycket känslig men ändå robust; NPS kan se förändringar på nanonivå. Till skillnad från många andra tekniker, fungerar NPS även i tuffa miljöer. Den kan mäta med extrem känslighet vid höga temperaturer, i kraftiga vibrationer och under stora tryckförändringar.
  • NPS kan miniatyriseras; NPS-sensorn är ungefär 150 nm och en enda sensor är i princip det som behövs, vilket ger mycket små mätenheter. Om ett antal sensorelement behövs, blir ändå sensorstorleken bara en bråkdel av en kvmm.
  • NPS kan fjärranslutas; det behövs endast optisk access. Genom ett litet fönster eller en optisk fiber är et enda som behövs för att komma åt sensorn. Detta möjliggör mätningar i objekt utan kablar till sensorsplatsen.
  • NPS är skalbar; NPS-tekniken kommer vara kostnadseffektiv vid massproduktion eftersom både sensorerna och mätinstrumenten kan tillverkas i stora volymer och till storleken av ett litet kretskort.

Har du idéer kring behov där Insplorions unika sensor-plattforms egenskaper kan innebära omvälvande nytta? Tveka inte utan hör av dig till info@insplorion.com.