Professor Joel A Pedersen

Pedersens forskningsgrupp fokuserar på miljömässig gränsskiktskemi och studerar gränsskiktsprocesser som påverkar beteendet hos nanopartiklar, biomolekyler och organiska molekyler i land- och vattenmiljöer. Nuvarande forskningsämnen inkluderar interaktioner på molekylnivå av biomolekyler med skapade nanopartiklar, processerna runt miljömässig överföring av prionsjukdomar, interaktioner mellan polära och joniserbara organiska molekyler och naturliga organiska ämnen och mineralytor.

Titel

Professor Joel A Pedersen

Universitet

University of Wisconsin-Madison

Institution

Department of Soil Science

Land

USA

System

Acoulyte

Insplorion Acoulyte visades för professor Joel Pedersens laboratorium i början av december 2016 och dockades in till deras QCM-D instrument. Efter en inledande demo och kortare utbildning lämnades Acoulyte-instrumentet kvar under en försöksperiod på två veckor. Provperioden visade sig lyckad vilket nu resulterar i den första Insplorion Acoulyte-försäljningen.

”Vi är mycket glada över att ha Acoulyte i vårt labb. Att kombinera nanoplasmonikmätning med QCM-D ger oss möjlighet att samtidigt mäta torr (optisk) och våt (akustisk) massa av protein- och polymerfilmer på samma yta och att skaffa information om vattenhalt och molekylär konformation. Acoulyte kompletterar vårt Q-Senseinstrument och passar bra med min forskning inom miljökemi, till exempel hjälper den oss att förstå beteendet hos prioner i miljön och interaktionen av polymerer med modellära cellytor”, säger professor Joel Pedersen, Vilas Distinguished Achievement Professor och Associate Editor, Environmental Science: Nano (RSC).

Läs hela artikeln om den första Acoulyteförsäljningen här eller besök professor Pedersens sida på the University of Wisconsin-Madisons websida här.

Vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med Professor Joel A Pedersen:

Vänligen koppla ihop oss