Professor David Castner

Professor Castner använder XNano i sin forskning på institutet för kemiteknik och bioteknik på University of Washington, Seattle, USA. Hans forskning inriktar sig mot att uppnå detaljerad förståelse om ytsammansättningen och strukturen av biomaterial och interaktionen mellan biomolekyler och dessa biomaterial.

Titel

Professor David Castner

Universitet

University of Washington, Seattle

Institution

Chemical Engineering and Bioengineering

Land

USA

System

XNano

För att adressera dessa problem använder han en multiteknik-approach som kombinerar traditionella ultrahögvakuum-tekniker (XPS, ToF-SIMS, osv.), biosensor-tekniker (XNano, QCM-D osv.), icke linjära optiska tekniker (till exempel summafrekvensgenerering (SFG), vibrationsspektroskopi, och beräkningsbaserade metoder (molekylär dynamik, Monte Carlo osv.)

Aktuella forskningsprojekt innefattar karakteriseringen av typiska biomaterialsystem (självorganiserade monoskikt, peptider, ordnade proteiner osv.), nanopartiklar och immobiliserade proteiner. Målet med dessa forskningsprojekt är att förbättra förståelsen för relationen mellan ytegenskaperna hos ett biomaterial och de biologiska reaktionerna som äger rum på detta material genom att i detalj bestämma sammansättningen, strukturen, den rumsliga utbredningen och orienteringen av ytämnen.

Professor Castner’s sida på University of Washington’s hemsida här.

Vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med Professor David Castner:

Vänligen koppla ihop oss