Dr. Hans Fredriksson

In January 2016 anslöt sig Dr. Hans Fredriksson till Syngaschem BV. Hans huvudsakliga fokus ligger på att undersöka fundamentala egenskaper hos katalysatorer och att korrelera dessa med aktivitet och avvaktivering med hjälp av modellkatalysatorer, mikroreaktorer och ett brett spektrum av karaktäriseringstekniker.

Titel

Dr. Hans Fredriksson

Universitet

Technische Universiteit Eindhoven

Institution

Department of Chemical Engineering and Chemistry

Land

Netherlands

System

X1

2010 anslöt sig Dr. Fredriksson till Professor Hans Niemantsverdriet’s grupp på Eindhoven University of Technology för att fortsätta utveckla sitt intresse i att kombinera nanotillverkning och katalysforskning. Hans forskningsområden sträckte sig från egenskaperna hos katalysatorer för rening av produkterna från biomassförgasning, och för metanolproduktion från syntesgas till det kemiska transistorkonceptet. Han undersökte också förbättrad oljeåtervinning i samarbete med Royal Dutch Shell. Dr. Fredriksson jobbade som daglig handledare av doktorander inom fältet för katalysforskning. Han har (sam-)producerat ungefär 20 vetenskapliga artiklar inom olika ämnen.

“Insplorions instrument är, efter tillägg av online-masspektrometrin, mitt huvudsakliga forskningsredskap. För att undersöka dynamiken hos katalysatorer, in action, är det ett mycket användbart instrument.” Dr. Hans Fredriksson

Hans Fredriksson tog sin mastersexamen i fysik på Göteborgs universitet. 2009 slutförde han sin doktorsavhandling i materialvetenskap vid institutionen för tillämpad fysik på Chalmers Tekniska Högskola inom området nanotillverkning. I synnerhet jobbade han med modelsystem för katalys och nano-optisk forskning, vilket han fortsatte med ett tag som PostDoc innan han gick till Syngaschem BV.

Vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med Doktor Hans Fredriksson:

Vänligen koppla ihop oss