Docent Susanne Wiedmer

Susanne Wiedmers grupp på avdelningen för Kemi vid Helsingfors universitet har använt XNano sedan april 2016, när de köpte XNano-systemet från Insplorion. Det har till exempel resulterat i publicering av flera artiklar:

Titel

Docent Susanne Wiedmer

Universitet

Helsingfors Universitet

Institution

Avdelningen för Kemi

Land

Finland

System

XNano

”Cholesterol affects the interaction between an ionic liquid and phospholipid vesicles: A study by differential scanning calorimetry and nanoplasmonic sensing” i Biophysica et Biochimica Acta-Biomembranes, ”Nanoplasmonic sensing and capillary electrophoresis for fast screening of interactions between phosphatidylcholine biomembranes and surfactants” i Langmuir och nyligen ”Determination of the main phase transition temperature of phospholipids by nanoplasmonic sensing” i Scientific Reports.

Susanne Wiedmer, aktiv både inom forskning och utbildning, anger i anslutning till avtalet:

”Vi är väldigt nöjda med att få full tillgång till Insplorions NPS-teknik i vårt eget laboratorium. Vi är övertygade om att det kommer att bli ett viktigt verktyg i våra studier av hur joniska vätskor påverka biomimetiska membran och cellmembran, vilket är relaterat till deras toxicitet. Joniska vätskor förväntas ha en stor potential inom skogsindustrin tack vare sin utmärkta solvatiseringskapacitet för cellulosa och biomassa ”.

Läs mer om Docent Wiedmer vid Helsingfors universitets hemsida. Du kan också läsa mer om en av artiklarna här.

Vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med Docent Susanne Wiedmer:

Vänligen koppla ihop oss